Příručka:Parametry pro soubor index.php

This page is a translated version of the page Manual:Parameters to index.php and the translation is 98% complete.
Outdated translations are marked like this.

Tato stránka je částečný seznam parametrů index.php u, hlavního skriptu softwaru MediaWiki, který poskytuje samotná MediaWiki. Většina z těchto argumentů se předává přes GET, jako součást URL, ale mohou být odesílané i přes POST. V některých případech je dokonce odeslání přes POST vyžadováno, jako např. u akce purge. S dalšími parametry, které zde nejsou, mohou pracovat některá rozšíření.

Informace na této stránce nejsou a nikdy nebudou kompletní.[1]

Revize stránky nebo verze

Parametry index.php obvykle platí a mají význam související se stránkou, ke které se vztahují. Stránku (nebo její verzi) lze zadat zadáním jednoho nebo více následujících parametrů: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferengi&curid=177126&diff=304901009&oldid=304764764

Název Popis
title Název stránky. V závislosti na dalších parametrech to může být stránka wiki nebo speciální stránka. Chcete-li deaktivovat speciální stránku v konfiguraci wiki, můžete použít háček SpecialPage_initList .
curid ID stránky wiki. Přepíše hodnotu názvu.

Některé akce (například zobrazení a úpravy) fungují také na konkrétní revizi stránky. Taková revize je identifikována dvěma následujícími parametry, což umožňuje vynechání názvu a ID stránky.

Název Popis
oldid ID revize
direction Místo čísla revize, předaného přes oldid, použijte:
 • direction=prev: předcházející
 • direction=next: následovný

Akce

Následuje přehled použitelných hodnot (values) pro parametr action (akce).

Některou z těchto akcí lze povolit nebo zakázat pomocí vyhrazeného nastavení konfigurace v LocalSettings.php . Tato místní nastavení jsou uvedena, pokud jsou k dispozici.[2]

Název Funkce Příklad
view Zobrazí se výchozí akce. View je akce, která se používá, když není explicitně zadána žádná akce www.mediawiki.org/w/index.php?title=Project:Sandbox&action=view
watch Přidá stránku do seznamu sledovaných uživatelů www.mediawiki.org/w/index.php?title=Project:Sandbox&action=watch
unwatch Odstraní stránku ze seznamu sledovaných uživatelů www.mediawiki.org/w/index.php?title=Project:Sandbox&action=unwatch
delete Odstraní stránku

Ve výchozím nastavení odstraní uživatel formulář pro potvrzení odstranění a určení důvodu.[3]

www.mediawiki.org/w/index.php?title=Project:Sandbox&action=delete
revert Vrátí se k předchozí verzi obrazu. Jsou vyžadovány následující dva další parametry:
 • oldimage, ID verze ke které se chcete vrátit;
 • wpEditToken, platný token pro úpravy;
rollback Vrátí zpět poslední úpravy provedené posledním editorem stránky. Jinými slovy obnovuje poslední verzi článku, jehož editor není poslední. Úpravy jsou označeny jako malé a je použito výchozí shrnutí úprav.[4]

Jsou vyžadovány následující dva další parametry:

 • from je uživatelské jméno, jehož úpravy mají být vráceny
 • token je zpětný token. Slouží k zabránění tomu, aby uživatelé byli podvedeni v provádění nežádoucího vrácení zpět kliknutím na odkaz nebo kliknutím na tlačítko na externím webu.
www.mediawiki.org/w/index.php?title=Project:Sandbox&action=rollback&from=John&token=d7aaa6c\
protect Zobrazuje nebo mění úrovně ochrany stránky:
 • Ve výchozím nastavení tento skript vrací formulář zobrazující aktuální úrovně ochrany stránky, což uživateli umožňuje měnit úrovně ochrany stránky.[5]
www.mediawiki.org/w/index.php?title=Project:Sandbox&action=protect
unprotect Stejná stránka jako ochrana (nechránění a ochrana jsou stejné stránky a dělají totéž). www.mediawiki.org/w/index.php?title=Project:Sandbox&action=unprotect
markpatrolled Označí úpravu jako hlídanou. Viz Nápověda: Hlídané úpravy na Meta.

rcid je ID úpravy v tabulce recentchanges

render Výstup HTML vykreslování celého obsahu stránky. Podobné akci view, ale výstupem je pouze neupravený text článku, nikoli žádná část uživatelského rozhraní (další sady nástrojů, vyhledávací pole, šablony stylů atd.).
Pro stabilnější programový přístup nebo načtení HTML pouze části obsahu stránky byste měli použít API parse s page nebo pageid.
www.mediawiki.org/w/index.php?title=Project:Sandbox&action=render
purge Vymaže mezipaměť stránky, což způsobí, že se stránka znovu zobrazí z jejího zdroje.
 • Tato akce se provádí pouze na vyžádání prostřednictvím požadavku POST. V opačném případě se zobrazí formulář pro potvrzení vymazání (stisknutím tlačítka OK se odešle požadavek na vyčištění, který se poté provede).

www.mediawiki.org/w/index.php?title=Project:Sandbox&action=purge

edit Zobrazuje stránku v podobě úprav. "edit" dělá téměř to samé jako $submit

The editor shown depends on the user preferences. See Editor.

www.mediawiki.org/w/index.php?title=Project:Sandbox&action=edit
submit When viewed directly (HTTP GET), shows the editor, like "edit".
 • Pokud je výchozí editor nastaven na VisualEditor , action=submit vynutí zobrazení editoru zdrojového kódu. VisualEditor lze vybrat s parametrem URL veaction=edit.
 • Překrytí #/editor/… z Extension:MobileFrontend na Skin:Minerva se nezobrazí s action=submit. Místo toho se zobrazí výchozí formulář pro odeslání, který umožňuje označit úpravy jako "nepodstatné".

When viewing by submitting a form (HTTP POST), performs various actions related to changing the page (see #What to do below for more details):

 • Změně stránky,
 • náhledu nové verze stránky nebo
 • zobrazení rozdílu s novou verzí (podrobnosti viz upravit a odeslat sekci níže);
www.mediawiki.org/w/index.php?title=Project:Sandbox&action=submit
editredlink Stejné jako edit.[6] www.mediawiki.org/w/index.php?title=Project:Sandbox&action=editredlink
history Zobrazuje historii stránky. (Historie viz níže) www.mediawiki.org/w/index.php?title=Project:Sandbox&action=history
historysubmit Při zobrazení rozdílu mezi revizemi klikněte na stránce "Porovnat vybrané revize" (compare selected revisions) na stránce historie. To vyžaduje parametr "diff" nebo "oldid". Jinak pouze zobrazuje samotnou stránku. www.mediawiki.org/w/index.php?title=Project:Sandbox&action=historysubmit&diff=456290&oldid=456270
raw Zobrazuje hrubý obsah stránky. (Viz Raw, níže) Otevře se vyskakovací okno s dotazem, zda chcete stránku uložit do index.php.[7] www.mediawiki.org/w/index.php?title=Project:Sandbox&action=raw
ajax (zastaralé od 1.27); (odstraněno od 1.38) Je-li to povoleno, volají se php funkce registrované přes $wgAjaxExportList . Viz Manual:Ajax .[8]
credits Zobrazuje seznam lidí, kteří na danou stránku přispěli pomocí skutečného jména zadaného v uživatelských preferencích. V současné době je na wiki Wikimedia wiki zakázán, ale ve vanilla MediaWiki je ve výchozím nastavení povolen. translatewiki.net/w/i.php?title=Translating:MediaWiki&action=credits
info Zobrazuje informace o stránce, například počet uživatelů, kteří ji mají v seznamu sledovaných položek, počet úprav, počet autorů. Kontext naleznete v Doplnění informačních akci RfC. www.mediawiki.org/w/index.php?title=Project:Sandbox&action=info
revisiondelete Nastavení omezení viditelnosti textu revize, shrnutí úprav a uživatelského jména nebo adresy IP editora (vyžaduje uživatelské právo deleterevision)

Přepsání preferencí uživatele

Následující parametry přepíší některé preference uživatele. Další parametry vysvětlené v jiných oddílech jsou "difonly", "internaledit" a "externaledit". Níže uvedené parametry ovlivňují všechny akce kromě "vykreslení" (render) a "nezpracovaného" (raw).

Název Funkce Příklad
useskin Nastavení zobrazení www.mediawiki.org/w/index.php?useskin=modern
uselang Určí jazyk pro prvky uživatelského rozhraní (například odkaz "moje diskuse" atd.), Tj. jazyk uživatelského rozhraní. To je zvláště užitečné pro vytvoření účtu, protože v této fázi se nepoužívají žádná nastavení předvoleb.

Kód zvláštního jazyka "qqx " lze použít k zobrazení ID všech systémových zpráv použitých na stránce.

www.mediawiki.org/w/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&uselang=de
variant Určí jazykovou variantu pro prvky uživatelského rozhraní (používá se například v čínské Wikipedii, protože čínský jazyk má varianty).
printable (zastaralé od 1.35) Pokud je nastavena na yes, stránka se zobrazí ve formě, která je vhodná pro tisk
debug Pokud je nastavena na hodnotu true (např. 1 nebo true), zavaděč zdrojů (ResourceLoader) slouží non - minified JavaScript a CSS. Viz Zavaděč zdrojů/ Funkce # Debugovací mód. www.mediawiki.org/w/index.php?title=Project:Sandbox&debug=true
safemode Když je povoleno (např. nastaveno na 1 nebo true), CSS a JS poskytnuté uživatelem se nenačtou. This disables personal scripts and styles (e.g. "User:" common.js and css), and site-wide scripts and styles (e.g. "MediaWiki:Common.js" and "MediaWiki:Common.css"), and all gadgets.[9] It is possible to mark site-wide styles ("MediaWiki:Common.css") as safe via $wgAllowSiteCSSOnRestrictedPages , which permits them in safemode. www.mediawiki.org/w/index.php?title=MediaWiki&safemode=1
useskinversion Nastavení verze zobrazení[10] www.mediawiki.org/w/index.php?title=MediaWiki&useskinversion=2

Prohlížení a renderování obsahu

Výchozí akcí je zobrazení. Pokud k adrese URL není přidána žádná jiná akce, použije se action=view. Tato akce zobrazuje stránku, revizi nebo rozdíl mezi dvěma revizemi stejné nebo dvou různých stránek. Níže je uveden (částečný) seznam.

diff
hodnota tohoto parametru označuje revizi. Vrací se rozdíl mezi jinou revizí a touto revizí:
 • Pokud není předán oldid, zobrazí se rozdíl mezi touto revizí a předchozí verzí téhož článku.
 • Jinak se zobrazí rozdíl mezi revizí danou oldid/direction a touto revizí. Hodnota tohoto parametru může být ID revize, hodnoty prev (předchozí) nebo next (další) k identifikaci revize vzhledem k revizi dané oldid/direction a hodnotě cur k identifikaci nejnovější revize stránky;
Všimněte si, že oldid a diff nemusí být dvě revize stejného článku, což umožňuje porovnání dvou revizí dvou různých stránek.
redirect
pokud je hodnota tohoto parametru 'ne' a stránka je přesměrována, zobrazí se samotná stránka, nikoli cíl přesměrování. Tento parametr má účinek pouze na action=view a action=render a pouze pokud není uveden žádný oldid ani diff. Toto je jediný případ, kdy je místo přesměrování zobrazen cílový článek.
rdfrom
když je stránka následkem přesměrování z externí wiki, tento parametr řekne, která wiki byla původní, takže lze zobrazit řádek "Přesměrováno z ...".
diffonly
přepíše preference uživatele, zda se má stránka vykreslit, když je požadován rozdíl, např. diffonly=yes
search
pokud není prázdné (a pokud jsou povolena vyhledávání), přepíší se všechny ostatní parametry a provede se vyhledávání.

Následující parametry platí pouze pro kategorie.

from
je-li stránka kategorií, zobrazí se pouze položky seznamu, jejichž řazení je stejné nebo odpovídá hodnotě tohoto parametru.
Příklad: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Log&type=upload&from=20070814233520&until=20070814233625
Odkazy na protokol všech obrázků nahraných 14. srpna 2007 od 23:35:20 do 23:36:25
until
pokud je stránka kategorií, zobrazí se pouze položky, jejichž předřazený klíč předchází hodnotě tohoto parametru. Používá se pouze pokud není předán from.

Následující parametr platí pouze pro obrázky.

page
číslo stránky na vícestránkovém médiu. V současné době platí pouze pro soubory DjVu a PDF. První stránka je očíslována 1.

Historie

limit
počet úprav stránek, které lze zobrazit. Maximum je 5 000 úprav.
Příklad: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Contributions&limit=13&contribs=user&target=Atlgirl052005 - uvádí 13 úprav na stránku.
dir
relativní pořadí stránek historie úprav.
Úpravy stránky jsou seřazeny podle klesající časové značky.
offset
používá časové razítko k určení, která část historie se zobrazí.
Vrátí úpravy, ke kterým došlo před časovou značkou.
Příklad: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Contributions&offset=20090815195334&contribs=user&target=Atlgirl052005
Zobrazuje úpravy, ke kterým došlo bezprostředně před časovou značkou 20090815195334 (20090815195334 není zobrazena).
Formát parametrů je rrrrmmddhhmmss. Takže 20090815195334 byl vytvořen 15. srpna 2009 [20090815] v 19:53 (UTC) a 34 sekund [195334].
Viz Wikipedia:Kompletní průvodce rozdíly a odkazy.
pokud je přidán dir=prev, funguje to opačně a uvádí všechny úpravy za časovou značkou.[11]
Příklad: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Contributions&offset=20090815195334&dir=prev&contribs=user&target=Atlgirl052005
Zobrazuje úpravy, k nimž došlo okamžitě po časové značce 20090815195334 (20090815195334 není zobrazena).
Příklad pro zobrazení pouze první úpravy na stránce: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Village_pump_(technical)&action=history&dir=prev&limit=1
feed
je vrácen zdroj změn v historii. Povolené hodnoty jsou atom a rss. Lze zakázat pomocí $wgFeed .
go
(zastaralé - je třeba se mu vyhnout, protože bylo nahrazeno) go=first je zobrazena první (nejstarší) stránka historie

Raw – neinterpretovaný obsah stránky

Předáním action=raw se vrátí zdrojový kód stránky nebo revize. Z důvodu ukládání do mezipaměti a bezpečnostních důvodů by se toto mělo obecně používat pouze prostřednictvím cesty skriptu, tedy index.php?title=...]]. Zatímco "krátké adresy URL" jako /wiki/ jsou určeny pouze pro action=view, neoficiálně mají tendenci fungovat i pro jiné akce. To se výslovně nedoporučuje na action=raw, protože to vede k méně efektivnímu ukládání do mezipaměti a obchází automatické čištění po úpravách.

templates
pokud je předán s hodnotou expand, rozbalí se šablony na stránce.
ctype
hodnota typu obsahu, která se má použít v záhlaví HTTP při vracení nezpracovaného obsahu, místo výchozího text/x-wiki. Toto může být pouze jeden z povolených typů, existujících v současné době text/x-wiki, text/javascript, text/css a application/x-zope-edit.
oldid
ID konkrétní revize, která se má vrátit.
direction
buď next, prev nebo cur. Namísto revize zadané oldid vrátí jednu, která ji následuje, jednu, která ji předcházela nebo aktuální (poslední).
section
omezuje výstup na konkrétní část nebo podčásti dokumentu. Sekce jsou specifikovány s nezápornými celými čísly: Sekce 0 je sekce před všemi pojmenovanými sekcemi, sekce jedna je první pojmenovanou sekcí nebo podsekcí atd. Schéma číslování považuje oddíly a podsekce za identické. Seznam sekcí a podsekcí lze získat prostřednictvím API s api.php?action=parse&text={{:My_page}}__TOC__&prop=sections.
příklad

Editace a odeslání změn k uložení

Příkazy úprav a odesílání provádějí téměř stejnou akci. Ve výchozím nastavení vrátí pro stránku formulář "Upravit stránku" (edit page). Různé výsledky lze získat předáním jiných argumentů.Některé výsledky (například uložení nové verze stránky) lze získat pouze pomocí POST. Tato akce používá standardní argumenty pro určení stránky nebo revize stránky.

Možnosti ovlivňující formulář pro úpravu

Následující možnosti mají vliv na editační formulář. (Poznámka: 'sekce' také ovlivňuje způsob uložení stránky. Navíc 'preload' a 'preloadparams' fungují pouze na wikitext contentmodel)

section
určuje index sekce v dokumentu, který se má předem načíst a upravit. Sekce jsou číslovány postupně od 0. Sekce 0 je část článku před záhlavím první sekce. Hodnota new se používá k připojení nové sekce k dokumentu.
preload
určuje stránku, jejíž wikitext se použije jako počáteční hodnota textové oblasti (textarea) v editačním formuláři, pokud neexistuje upravovaná stránka nebo sekce. Pokud existuje, je příkaz preload ignorován. Viz také Manual:Creating pages with preloaded text .
Příklad: https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Main_Page?action=edit&section=new&preload=Project:Sandbox
preloadparams[] (nebo preloadparams%5B%5D)
nahrazení parametrů stylu $1 v předpřipraveném textu. Například https://mediawiki.org/wiki/Project:Sandbox?action=edit&section=new&preload=Manual:Creating_pages_with_preloaded_text/param_demo&preloadparams%5b%5d=first%20value&preloadparams%5b%5d=second%20value způsobí, že Příručka:Vytváření stránek s předběžným načtením textu nebo param demo bude předběžně načtena do editačního formuláře, ale $1 bude nahrazen první hodnotou a $2 bude nahrazen druhou hodnotou. (zavedeno od 1.23)
editintro
název existujícího článku nebo šablony, který bude zobrazen nad editačním formulářem.
preloadtitle
v případě section=new poskytuje počáteční obsah pole "Předmět/nadpis" (subject/headline). Před uložením jej lze upravit.
Příklad: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=User_talk:5dsddddd&action=edit&section=new&preloadtitle=The+%5B%5BWP%3AARS%7CArticle+Rescue+Squadron%5D%5D
Příklad s předběžným názvem a předběžným načtením: https://en.wikipedia.org/wiki/User_Talk:Ikip?action=edit&section=new&preload=Template:Article_Rescue_Squadron_ invite&preloadtitle=Invitation
nosummary
nezobrazovat pole "titulek" (headline), když děláte novou sekci section=new.
summary
jeho hodnota se použije jako souhrn úprav namísto výchozí.
preview
pokud je nastaveno na yes nebo no, přepíše preferenci uživatele "Zobrazovat náhled při zahájení editace" (úkol T11936).
internaledit/externaledit (odstraněno od 1.22)
přepíše preference uživatele na externí editory.
mode (odstraněno od 1.22)
tento parametr ovlivní stránku s výsledky, pokud je předán s hodnotou file a používá externí editor.
undo, undoafter
pokusí se vrátit zpět řadu úprav, od revize undoafter až po revizi undo. Technicky se to provádí pokusem o sloučení inverze těchto úprav se sekvencí všech následných úprav. Hodnoty těchto parametrů jsou IDy starých revizí stránky. Pokud sloučení není možné, je vrácen formulář určený pro tuto revizi.

Co dělat

Následující možnosti sdělují softwaru, co dělat při odesílání: Uložení, zobrazení náhledu nebo zobrazení rozdílu oproti aktuální verzi.

wpSave
tento argument je generován při ukládání obsahu editačního formuláře vráceného serverem. Ve skutečnosti se nepoužívá ani nevyžaduje při odesílání (požadované argumenty k uložení viz níže).
wpPreview
nastavení požadavku v POST na vyžádání náhledu stránky nebo sekce, jako by byla uložena hodnota wpTextbox1.
 • Ve výchozím nastavení vrací editační formulář s náhledem hodnoty wpTextbox1.
 • Pokud je předán další argument live, zobrazí se pouze vykreslení hodnoty wpTextbox1. Nikoli forma a další prvek GUI. Je to podobné výsledku uložení a následnému prohlížení pomocí action=render. Viz pro více informací Manual:Live preview .
 • Argument wpLivePreview je identický s wpPreview. Proto se vrací pravidelný náhled, pokud není předán live.
wpDiff
nastavení požadavku v POST na vyžádání tabulky ukazující změny mezi aktuální verzí stránky nebo sekce a verzí, jako by byla uložena hodnota wpTextbox1.

Parametry potřebné k uložení

Když uživatel stránku uloží, jsou vyžadovány následující parametry. Pole souhrnu úprav může být také vyžadováno, pokud je nakonfigurováno (viz níže).

wpTextbox1
nový obsah stránky nebo sekce.
wpStarttime
časové razítko, kdy uživatel začal upravovat stránku. Slouží ke kontrole, zda byla stránka odstraněna mezi tímto okamžikem a časem odeslání (v tomto případě je uživatel požádán o potvrzení uložení).
wpRecreate
v případě, že byla stránka po wpStarttime odstraněna, toto pole potvrzuje, že se stránka má uložit.
wpEdittime
pro nové stránky je to stejné jako wpStarttime. V opačném případě je to časové razítko poslední revize stránky. Slouží ke kontrole konfliktů při úpravách.
wpEditToken
Úprava tokenu se používá k tomu, aby uživatelé zabránili v naléhání na uložení stránky sledováním odkazu nebo stisknutím tlačítka na externím webu. Pro nepřihlášené uživatele je vyžadováno wpEditToken od phab:rSVN18112. Aktuálně obsahuje pouze znaky +\, nikoli náhodný řetězec (viz přípona k úpravě tokenu).

Pro uložení stránky jsou v požadavku POST vyžadovány wpStarttime, wpEdittime, wpTextbox1 a wpEditToken a wpPreview ani wpDiff nejsou předány. Pokud byla stránka odstraněna po wpStarttime, je vyžadována také booleovská volba wpRecreate.

Nepovinná dodatečná data

Souhrn úprav nebo parametr "ignorovat prázdné" (ignore blank) může být povinný, pokud je nakonfigurováno "upozornění na prázdné souhrny" (warn on blank summaries).

wpSummary
shrnutí úprav.
wpMinoredit
pokud je nastavena v požadavku na uložení, je úprava označena jako malá. Pro náhled a rozdíl je to počáteční hodnota zaškrtávacího políčka "Toto je drobná úprava" (this is a minor edit) ve formuláři úprav.
wpWatchthis
pokud je předána na žádost o uložení, stránka se přidá do seznamu sledovaných uživatelů. Pokud není předána v požadavku na uložení, bude stránka odebrána ze seznamu sledovaných uživatelů. Pro náhled nebo rozdíl je to počáteční hodnota zaškrtávacího políčka "sledovat tuto stránku" (watch this page) v editačním formuláři.
wpSection
určuje index sekce v dokumentu, který má být předložen. Sekce jsou číslovány postupně od 0. Sekce 0 je část článku před záhlavím první sekce. Hodnota new se používá k připojení nové sekce k dokumentu.
wpChangeTags
volitelný seznam tagů oddělených čárkami, který bude přidán do úpravy. Pokud některá z poskytnutých značek není aktivována pro ruční použití, bude úprava odmítnuta.
wpAutoSummary
obsahuje MD5-hašování pole souhrnu úprav, jak bylo původně prezentováno uživateli ve formě úprav. Toto pole se používá ke kontrole, zda uživatel toto pole před odesláním upravil: Pokud je hašování MD5 hodnoty wpEditSummary stejné jako toto pole, shrnutí úprav nebude změněno.
wpIgnoreBlankSummary
uloží stránku, i když uživatel neupravil shrnutí úprav, přestože měl.
wpTextbox2
v případě konfliktu úprav obsahuje hodnotu wpTextbox1 požadavku na uložení, který konflikt vygeneroval.
wpScrolltop
slouží k zachování pozice posuvníku v textovém poli pro úpravy při načítání náhledu.
redlink
pokud uživatel nemá oprávnění k úpravě stránky, přesměrujte na prázdnou stránku článku (např. "Wikipedie nemá článek s tímto přesným názvem") namísto zobrazení upozornění o chybě oprávnění. Pokud cílová stránka existuje, ignorujte parametr edit a místo něj zobrazte (nyní) existující stránku. Tento parametr se používá u červených odkazů.
wpExtraQueryRedirect
skrytý vstup pro úpravu po uložení URL a není použit ve skutečném formuláři úpravy. Určeno k použití miniaplikacemi apod.

Speciální stránky

Většina speciálních stránek má další parametry, specifické pro funkci, kterou vykonávají. Jako příklad lze uvést parametry pro Special:Export ve Příručka:Parametry pro Special:Export

Následující parametry adresy URL poskytují počáteční hodnoty pro některá vstupní pole. Mohou být upraveny před odesláním formuláře.

wpNewTitle
textové pole s novým názvem.
wpReasonList
důvod k předběžnému výběru v rozbalovací nabídce.
wpReason
textové pole s důvodem.
wpLeaveRedirect
zda zaškrtnete políčko "Nechat přesměrování na později" (leave a redirect behind).
wpDisableEmail
zda zaškrtnete políčko "Posílání e-mailů".
wpDisableUTEdit
zda zaškrtnete políčko "Editace vlastní uživatelské diskuse".
wpReason
původně vybraná položka v rozevíracím seznamu by se hodnota měla shodovat s řádkem v MediaWiki:Ipbreason-dropdown.
wpReason-other
textová pole s vlastním důvodem. Vyžadují wpReason=other.
wpAutoBlock
zda zaškrtnete políčko "Automaticky blokovat poslední IP adresu použitou tímto uživatelem a všechny další IP adresy, ze kterých se pokusí editovat, po dobu $1".
wpWatch
zda zaškrtnete políčko "Sledovat uživatelskou a diskusní stranu tohoto uživatele".
user-reason
textové pole s důvodem.

Parametr maxlag

Verze MediaWiki:
1.10 – 1.27

Parametr maxlag se používá, pouze pokud je software spuštěn v replikovaném databázovém clusteru.

Parametr maxlag umožňuje, aby požadavek nebyl doručen, pokud je velký provoz serveru. Parametr maxlag platí pro všechny akce. Hodnota parametru maxlag je číslo. Čím nižší je tato hodnota, tím nižší je provoz, který způsobí, že požadavek nebude doručen. Nula není povolena.

Poznámky

 1. Klienti odesílající formuláře by měli odesílat všechny parametry formuláře přítomné v HTML. Spoléhání se na jakýkoli druh statického seznamu může vést k budoucímu poškození. Chcete-li zaregistrovat nové akce s instalací MediaWiki, přečtěte si $wgActions .
 2. Kromě toho lze pomocí proměnné $wgActions zakázat jakoukoli akci s výjimkou zobrazení. Navíc je nyní k dispozici $wgActions pro všechny akce. Pokud jsou navíc povolena vyhledávání a je zadán parametr search (a není prázdný), budou všechny akce ignorovány a bude provedeno vyhledávání.
 3. Odstranění se provede na žádost POST, pokud je jako hodnota wpEditToken předán platný token editace. To se stane, když uživatel potvrdí odstranění. Důvod odstranění je předán jako hodnota argumentu wpReason. Tento řetězec je zaznamenán v záznamu odstranění (pole log_comment_id v logging (logging table)) Odstranění se provádí také při mazání jediné verze obrázku. To vyžaduje, aby ID verze bylo předáno v parametru oldimage a platný token pro úpravy v wpEditToken. V takovém případě lze požadavek předat také prostřednictvím GET.
  • Pokud je předán volitelný argument summary, použije se jeho hodnota jako výchozí shrnutí jako shrnutí úprav.
  • Pokud je předán volitelný argument bot, bude úprava označena jako bot (v tabulce recentchanges je úprava označena jako rc_bot=1).
  • Argument bot lze použít také na kterékoli stránce, na které se objeví odkaz [rollback], na kaskádu &bot=1 na všechny vygenerované rollback odkazy.
  • Pokud je předán volitelný argument hidediff, zobrazí se místo rozdílu změny zpráva o úspěchu (to lze vynutit pomocí uživatelských preferencí).
 4. Tyto úrovně se změní na hodnoty mwProtect-level-edit a mwProtect-level-move, pokud je požadavek POST a platný editační token je předán jako wpEditToken. Parametr mwProtect-reason udává důvod ochrany nebo nechránění, které budou zaznamenány do protokolu stránek. Pokud je také předán mwProtect-cascade, je použita kaskádová ochrana (všechny přeložené stránky jsou nastaveny na stejné úrovně ochrany).
  • Akce, které lze omezit obecněji, jsou akce uvedené v poli $wgRestrictionTypes . Toto pole je inicializováno do pole array('edit','move') a může být změněno v LocalSettings.php . Ochranná akce pak přijme parametr mwProtect-level-$action pro každou akci v tomto poli.
 5. Z bezpečnostních důvodů je v některých verzích MediaWiki Raw povoleno pouze při použití "přístupového bodu primárního skriptu", tj. při použití "ošklivého" URL formuláře s index.php?title=....
  • Vyžaduje $wgUseAjax , aby byla pravda (true). Jediné funkce, které lze volat, jsou ty v poli $wgAjaxExportList .
  • Další parametry: rs je název funkce (např. rs=wfSajaxSearch). Pole rsargs[] je seznam argumentů této funkce (např. rsargs[]=abcd předává řetězec abcɖ do funkce).
  • Funkce JavaScript sajax_do_call pro volání funkcí Ajax je definována v ajax.js .
 6. Project:Tech News/2017#Tech News: 2017-16
 7. Prvně použito v květnu 2020 pro officewiki a testwiki
 8. Z důvodů výkonu není hodnota tohoto pole ve skutečnosti offsetem (index prvního záznamu, který se má zobrazit).

Související odkazy