Příručka:Databázová tabulka pagelinks

This page is a translated version of the page Manual:Pagelinks table and the translation is 100% complete.
Příručka:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka pagelinks
Verze MediaWiki:
1.5

Tabulka pagelinks sleduje všechny interní odkazy na wiki. Každá položka obsahuje ID a jmenný prostor (číslo) zdrojové stránky a název článku (v textu) a jmenný prostor (číslo), na který je z této zdrojové stránky odkazováno. Může existovat mnoho instancí ID zdrojové stránky, stejně jako interních odkazů v ní, ale pro každé ID stránky může být pouze jeden záznam na interní odkaz (nebo MySQL vypíše fatální chybu).

Všimněte si, že cílová stránka může nebo nemusí existovat a v důsledku přejmenování a smazání může časem odkazovat na různé záznamy stránky.

Tato tabulka se používá od MW verze 1.5. A vznikla sloučením tabulek links a brokenlinks , používaných u předchozích verzí. Obsah tabulky pagelinks lze kdykoliv aktualizovat pomocí údržbářského skriptu rebuildall.php .

Pole

pl_from

page_id stránky obsahující odkaz.

pl_namespace

page_namespace cílové stránky. Cílová stránka může nebo nemusí existovat a v důsledku přejmenování a smazání může časem odkazovat na různé záznamy stránky.

pl_title

titul cílové stránky ve formátu page_title . Cílová stránka může nebo nemusí existovat a v důsledku přejmenování a smazání může časem odkazovat na různé záznamy stránky. Mezery jsou převedeny na podtržítka a první písmeno může být automaticky velké. Takže například odkaz na foo bar by měl pl_title "Foo_bar" za předpokladu $wgCapitalLinks = true; a neexistující $wgCapitalLinkOverrides.

pl_from_namespace

Verze MediaWiki:
1.24

page_namespace stránky obsahující odkaz.

pl_target_id

Verze MediaWiki:
1.41
Gerrit change 941474

Foreign key to linktarget.

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.41

DESCRIBE pagelinks;

+-------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| pl_from      | int(10) unsigned  | NO  | PRI | 0    |    |
| pl_namespace   | int(11)       | NO  | PRI | 0    |    |
| pl_title     | varbinary(255)   | NO  | PRI |     |    |
| pl_from_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0    |    |
| pl_target_id   | bigint(20) unsigned | YES | MUL | NULL  |    |
+-------------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.36 – 1.40

DESCRIBE pagelinks;

+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| pl_from      | int(10) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
| pl_namespace   | int(11)     | NO  | PRI | 0    |    |
| pl_title     | varbinary(255)  | NO  | PRI |     |    |
| pl_from_namespace | int(11)     | NO  | MUL | 0    |    |
+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.26 – 1.35

DESCRIBE pagelinks;

+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| pl_from      | int(10) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
| pl_from_namespace | int(11)     | NO  | MUL | 0    |    |
| pl_namespace   | int(11)     | NO  | PRI | 0    |    |
| pl_title     | varbinary(255)  | NO  | PRI |     |    |
+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.24 – 1.25

DESCRIBE pagelinks;

+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| pl_from      | int(10) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
| pl_from_namespace | int(11)     | NO  |   | 0    |    |
| pl_namespace   | int(11)     | NO  | PRI | 0    |    |
| pl_title     | varbinary(255)  | NO  | PRI |     |    |
+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.10 – 1.23

DESCRIBE pagelinks;

+--------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| pl_from   | int(10) unsigned  | NO  | PRI | 0    |    |
| pl_namespace | int(11)       | NO  | PRI | 0    |    |
| pl_title   | varchar(255) binary | NO  | PRI | NULL  |    |
+--------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.5 – 1.9

DESCRIBE pagelinks;

+--------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field    | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| pl_from   | int(8) unsigned   | NO  | PRI | 0    |    |
| pl_namespace | int(11)       | NO  | PRI | 0    |    |
| pl_title   | varchar(255) binary | NO  | PRI | NULL  |    |
+--------------+---------------------+------+-----+---------+-------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.41

SHOW INDEX IN pagelinks;

+-----------+------------+----------------------------------+--------------+-------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table   | Non_unique | Key_name             | Seq_in_index | Column_name    | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+-----------+------------+----------------------------------+--------------+-------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| pagelinks |     0 | PRIMARY             |      1 | pl_from      | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| pagelinks |     0 | PRIMARY             |      2 | pl_namespace   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| pagelinks |     0 | PRIMARY             |      3 | pl_title     | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| pagelinks |     1 | pl_namespace           |      1 | pl_namespace   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| pagelinks |     1 | pl_namespace           |      2 | pl_title     | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| pagelinks |     1 | pl_namespace           |      3 | pl_from      | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| pagelinks |     1 | pl_backlinks_namespace      |      1 | pl_from_namespace | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| pagelinks |     1 | pl_backlinks_namespace      |      2 | pl_namespace   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| pagelinks |     1 | pl_backlinks_namespace      |      3 | pl_title     | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| pagelinks |     1 | pl_backlinks_namespace      |      4 | pl_from      | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| pagelinks |     1 | pl_target_id           |      1 | pl_target_id   | A     |      0 |   NULL | NULL  | YES | BTREE   |     |        |
| pagelinks |     1 | pl_target_id           |      2 | pl_from      | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| pagelinks |     1 | pl_backlinks_namespace_target_id |      1 | pl_from_namespace | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| pagelinks |     1 | pl_backlinks_namespace_target_id |      2 | pl_target_id   | A     |      0 |   NULL | NULL  | YES | BTREE   |     |        |
| pagelinks |     1 | pl_backlinks_namespace_target_id |      3 | pl_from      | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+-----------+------------+----------------------------------+--------------+-------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+