Příručka:Databázová tabulka oldimage

This page is a translated version of the page Manual:Oldimage table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka oldimage

Tabulka oldimage obsahuje informace o starých revizích souborů. Vyplní se, když na wiki nahrajete novou verzi existujícího souboru. Tyto soubory jsou přesunuty do složky /image/archive. Informace o smazaných obrázcích však nebudou uloženy v tabulce oldimage. Informace o smazání se místo toho přesunou do filearchive .

Podívejte se také na: Příručka:Databázová tabulka filearchive

Pole

oi_name

Název obrázku (soubor a článek se zdá být stejný). Srovnatelné s img_name .

oi_archive_name

Název obrázku s předponou časovým razítkem času, kdy se stal starou revizí

oi_size

Velikost souboru v bajtech. Srovnatelné s img_size .

oi_width

Verze MediaWiki:
1.5

Šířka obrázku, v pixelech. Srovnatelné s img_width .

oi_height

Verze MediaWiki:
1.5

Výška obrázku, v pixelech. Srovnatelné s img_height .

oi_bits

Verze MediaWiki:
1.5

Bitová hloubka obrázků založených na paletě GIF/PNG (až 16 bitů). Obrázky bez palety (JPEG/PNG/TIFF/SVG) mají hodnotu 0 nebo 8. Všechny ostatní soubory mají výchozí hodnotu 0. Srovnatelné s img_bits .

oi_description

Verze MediaWiki:
1.32

Pole popisu zadané během nahrávání. Není to popisná stránka (související File: stránka wiki), ale "souhrn" poskytnutý uživatelem v případě opětovného nahrání. Srovnatelné s img_description .

(zastaralé od 1.30) Místo toho je třeba použít oi_description_id a tabulku comment !

oi_description_id

Verze MediaWiki:
1.30

Toto je cizí klíč k comment_id v tabulce comment .

oi_user

Verze MediaWiki:
1.33

ID uživatele , který soubor nahrál. Srovnatelné s img_user .

(zastaralé od 1.31) Během provádění Migrace zúčastněných a v závislosti na konfiguračním nastavení $wgActorTableSchemaMigrationStage může být toto pole prázdné a aktér provádějící úpravy může být místo toho uložen do pole oi_actor.

oi_user_text

Verze MediaWiki:
1.33

Jméno původního uživatele, který video nahrál. Srovnatelné s img_user_text .

(zastaralé od 1.31) Během provádění Migrace zúčastněných a v závislosti na konfiguračním nastavení $wgActorTableSchemaMigrationStage může být toto pole prázdné a aktér provádějící úpravy může být místo toho uložen do pole oi_actor.

oi_actor

Verze MediaWiki:
1.31

Toto je cizí klíč k actor_id v tabulce actor . Srovnatelné s img_actor .

Nahradí oi_user a oi_user_text po dokončení Migrace zúčastněných (a povoleno s konfiguračním nastavením $wgActorTableSchemaMigrationStage ve verzích 1.31–1.33).

oi_timestamp

Časové razítko původního nahrání souboru. Srovnatelné s img_timestamp .

oi_metadata

Verze MediaWiki:
1.11

Serializované pole PHP vlastností souboru. Srovnatelné s img_metadata .

oi_media_type

Verze MediaWiki:
1.11

Možnosti jsou: UNKNOWN, BITMAP, DRAWING, AUDIO, VIDEO, MULTIMEDIA, OFFICE, TEXT, EXECUTABLE, ARCHIVE

Srovnatelné s img_media_type .

oi_major_mime

Verze MediaWiki:
1.11

Možnosti jsou: unknown, application, audio, chemical, image, message, model, multipart, text, video

Srovnatelné s img_major_mime .

oi_minor_mime

Verze MediaWiki:
1.11

Například jpeg, gif, png, etc.

Srovnatelné s img_minor_mime .

oi_deleted

Verze MediaWiki:
1.11

Nastavte, kdy byla revize snímku odstraněna.

oi_sha1

Verze MediaWiki:
1.11

Hash SHA-1 obsahu souboru ve formátu základního 36. wfBaseConvert includes/GlobalFunctions.php se používá k převodu ze základu 16 (hexadecimální) na základ 36 a pak k doplnění výsledku na 31 znaků. Srovnatelné s img_sha1 .

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.41

DESCRIBE oldimage;

+-------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type                                                    | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| oi_name      | varbinary(255)                                               | NO  | MUL |     |    |
| oi_archive_name  | varbinary(255)                                               | NO  |   |     |    |
| oi_size      | bigint(20) unsigned                                             | NO  |   | 0    |    |
| oi_width     | int(11)                                                   | NO  |   | 0    |    |
| oi_height     | int(11)                                                   | NO  |   | 0    |    |
| oi_bits      | int(11)                                                   | NO  |   | 0    |    |
| oi_description_id | bigint(20) unsigned                                             | NO  |   | NULL  |    |
| oi_actor     | bigint(20) unsigned                                             | NO  | MUL | NULL  |    |
| oi_timestamp   | binary(14)                                                 | NO  | MUL | NULL  |    |
| oi_metadata    | mediumblob                                                 | NO  |   | NULL  |    |
| oi_media_type   | enum('UNKNOWN','BITMAP','DRAWING','AUDIO','VIDEO','MULTIMEDIA','OFFICE','TEXT','EXECUTABLE','ARCHIVE','3D') | YES |   | NULL  |    |
| oi_major_mime   | enum('unknown','application','audio','image','text','video','message','model','multipart','chemical')    | NO  |   | unknown |    |
| oi_minor_mime   | varbinary(100)                                               | NO  |   | unknown |    |
| oi_deleted    | tinyint(3) unsigned                                             | NO  |   | 0    |    |
| oi_sha1      | varbinary(32)                                                | NO  | MUL |     |    |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.36 – 1.40

DESCRIBE oldimage;

+-------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type                                                    | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| oi_name      | varbinary(255)                                               | NO  | MUL |     |    |
| oi_archive_name  | varbinary(255)                                               | NO  |   |     |    |
| oi_size      | int(10) unsigned                                              | NO  |   | 0    |    |
| oi_width     | int(11)                                                   | NO  |   | 0    |    |
| oi_height     | int(11)                                                   | NO  |   | 0    |    |
| oi_bits      | int(11)                                                   | NO  |   | 0    |    |
| oi_description_id | bigint(20) unsigned                                             | NO  |   | NULL  |    |
| oi_actor     | bigint(20) unsigned                                             | NO  | MUL | NULL  |    |
| oi_timestamp   | binary(14)                                                 | NO  |   | NULL  |    |
| oi_metadata    | mediumblob                                                 | NO  |   | NULL  |    |
| oi_media_type   | enum('UNKNOWN','BITMAP','DRAWING','AUDIO','VIDEO','MULTIMEDIA','OFFICE','TEXT','EXECUTABLE','ARCHIVE','3D') | YES |   | NULL  |    |
| oi_major_mime   | enum('unknown','application','audio','image','text','video','message','model','multipart','chemical')    | NO  |   | unknown |    |
| oi_minor_mime   | varbinary(100)                                               | NO  |   | unknown |    |
| oi_deleted    | tinyint(3) unsigned                                             | NO  |   | 0    |    |
| oi_sha1      | varbinary(32)                                                | NO  | MUL |     |    |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.34 – 1.35

DESCRIBE oldimage;

+-------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+----------------+-------+
| Field       | Type                                                    | Null | Key | Default    | Extra |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+----------------+-------+
| oi_name      | varbinary(255)                                               | NO  | MUL |        |    |
| oi_archive_name  | varbinary(255)                                               | NO  |   |        |    |
| oi_size      | int(10) unsigned                                              | NO  |   | 0       |    |
| oi_width     | int(11)                                                   | NO  |   | 0       |    |
| oi_height     | int(11)                                                   | NO  |   | 0       |    |
| oi_bits      | int(11)                                                   | NO  |   | 0       |    |
| oi_description_id | bigint(20) unsigned                                             | NO  |   | NULL      |    |
| oi_actor     | bigint(20) unsigned                                             | NO  | MUL | NULL      |    |
| oi_timestamp   | binary(14)                                                 | NO  |   |        |    |
| oi_metadata    | mediumblob                                                 | NO  |   | NULL      |    |
| oi_media_type   | enum('UNKNOWN','BITMAP','DRAWING','AUDIO','VIDEO','MULTIMEDIA','OFFICE','TEXT','EXECUTABLE','ARCHIVE','3D') | YES |   | NULL      |    |
| oi_major_mime   | enum('unknown','application','audio','image','text','video','message','model','multipart','chemical')    | NO  |   | unknown    |    |
| oi_minor_mime   | varbinary(100)                                               | NO  |   | unknown    |    |
| oi_deleted    | tinyint(3) unsigned                                             | NO  |   | 0       |    |
| oi_sha1      | varbinary(32)                                                | NO  | MUL |        |    |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+----------------+-------+
Verze MediaWiki:
1.33

DESCRIBE oldimage;

+-------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+----------------+-------+
| Field       | Type                                                    | Null | Key | Default    | Extra |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+----------------+-------+
| oi_name      | varbinary(255)                                               | NO  | MUL |        |    |
| oi_archive_name  | varbinary(255)                                               | NO  |   |        |    |
| oi_size      | int(10) unsigned                                              | NO  |   | 0       |    |
| oi_width     | int(11)                                                   | NO  |   | 0       |    |
| oi_height     | int(11)                                                   | NO  |   | 0       |    |
| oi_bits      | int(11)                                                   | NO  |   | 0       |    |
| oi_description_id | bigint(20) unsigned                                             | NO  |   | NULL      |    |
| oi_user      | int(10) unsigned                                              | NO  |   | 0       |    |
| oi_user_text   | varbinary(255)                                               | NO  | MUL |        |    |
| oi_actor     | bigint(20) unsigned                                             | NO  | MUL | 0       |    |
| oi_timestamp   | binary(14)                                                 | NO  |   |        |    |
| oi_metadata    | mediumblob                                                 | NO  |   | NULL      |    |
| oi_media_type   | enum('UNKNOWN','BITMAP','DRAWING','AUDIO','VIDEO','MULTIMEDIA','OFFICE','TEXT','EXECUTABLE','ARCHIVE','3D') | YES |   | NULL      |    |
| oi_major_mime   | enum('unknown','application','audio','image','text','video','message','model','multipart','chemical')    | NO  |   | unknown    |    |
| oi_minor_mime   | varbinary(100)                                               | NO  |   | unknown    |    |
| oi_deleted    | tinyint(3) unsigned                                             | NO  |   | 0       |    |
| oi_sha1      | varbinary(32)                                                | NO  | MUL |        |    |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+----------------+-------+
Verze MediaWiki:
1.31 – 1.32

DESCRIBE oldimage;

+-------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+----------------+-------+
| Field       | Type                                                    | Null | Key | Default    | Extra |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+----------------+-------+
| oi_name      | varbinary(255)                                               | NO  | MUL |        |    |
| oi_archive_name  | varbinary(255)                                               | NO  |   |        |    |
| oi_size      | int(10) unsigned                                              | NO  |   | 0       |    |
| oi_width     | int(11)                                                   | NO  |   | 0       |    |
| oi_height     | int(11)                                                   | NO  |   | 0       |    |
| oi_bits      | int(11)                                                   | NO  |   | 0       |    |
| oi_description  | varbinary(767)                                               | NO  |   |        |    |
| oi_description_id | bigint(20) unsigned                                             | NO  |   | 0       |    |
| oi_user      | int(10) unsigned                                              | NO  |   | 0       |    |
| oi_user_text   | varbinary(255)                                               | NO  | MUL |        |    |
| oi_actor     | bigint(20) unsigned                                             | NO  | MUL | 0       |    |
| oi_timestamp   | binary(14)                                                 | NO  |   |        |    |
| oi_metadata    | mediumblob                                                 | NO  |   | NULL      |    |
| oi_media_type   | enum('UNKNOWN','BITMAP','DRAWING','AUDIO','VIDEO','MULTIMEDIA','OFFICE','TEXT','EXECUTABLE','ARCHIVE','3D') | YES |   | NULL      |    |
| oi_major_mime   | enum('unknown','application','audio','image','text','video','message','model','multipart','chemical')    | NO  |   | unknown    |    |
| oi_minor_mime   | varbinary(100)                                               | NO  |   | unknown    |    |
| oi_deleted    | tinyint(3) unsigned                                             | NO  |   | 0       |    |
| oi_sha1      | varbinary(32)                                                | NO  | MUL |        |    |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+----------------+-------+
Verze MediaWiki:
1.30

DESCRIBE oldimage;

+-------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+----------------+-------+
| Field       | Type                                                    | Null | Key | Default    | Extra |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+----------------+-------+
| oi_name      | varbinary(255)                                               | NO  | MUL |        |    |
| oi_archive_name  | varbinary(255)                                               | NO  |   |        |    |
| oi_size      | int(10) unsigned                                              | NO  |   | 0       |    |
| oi_width     | int(11)                                                   | NO  |   | 0       |    |
| oi_height     | int(11)                                                   | NO  |   | 0       |    |
| oi_bits      | int(11)                                                   | NO  |   | 0       |    |
| oi_description  | varbinary(767)                                               | NO  |   |        |    |
| oi_description_id | bigint(20) unsigned                                             | NO  |   | 0       |    |
| oi_user      | int(10) unsigned                                              | NO  |   | 0       |    |
| oi_user_text   | varbinary(255)                                               | NO  | MUL | NULL      |    |
| oi_timestamp   | binary(14)                                                 | NO  |   |        |    |
| oi_metadata    | mediumblob                                                 | NO  |   | NULL      |    |
| oi_media_type   | enum('UNKNOWN','BITMAP','DRAWING','AUDIO','VIDEO','MULTIMEDIA','OFFICE','TEXT','EXECUTABLE','ARCHIVE','3D') | YES |   | NULL      |    |
| oi_major_mime   | enum('unknown','application','audio','image','text','video','message','model','multipart','chemical')    | NO  |   | unknown    |    |
| oi_minor_mime   | varbinary(100)                                               | NO  |   | unknown    |    |
| oi_deleted    | tinyint(3) unsigned                                             | NO  |   | 0       |    |
| oi_sha1      | varbinary(32)                                                | NO  | MUL |        |    |
+-------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+----------------+-------+
Verze MediaWiki:
1.25 – 1.29

DESCRIBE oldimage;

+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+----------------+-------+
| Field      | Type                                                  | Null | Key | Default    | Extra |
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+----------------+-------+
| oi_name     | varbinary(255)                                             | NO  | MUL |        |    |
| oi_archive_name | varbinary(255)                                             | NO  |   |        |    |
| oi_size     | int(10) unsigned                                            | NO  |   | 0       |    |
| oi_width    | int(11)                                                | NO  |   | 0       |    |
| oi_height    | int(11)                                                | NO  |   | 0       |    |
| oi_bits     | int(11)                                                | NO  |   | 0       |    |
| oi_description | varbinary(767)                                             | NO  |   | NULL      |    |
| oi_user     | int(10) unsigned                                            | NO  |   | 0       |    |
| oi_user_text  | varbinary(255)                                             | NO  | MUL | NULL      |    |
| oi_timestamp  | binary(14)                                               | NO  |   |        |    |
| oi_metadata   | mediumblob                                               | NO  |   | NULL      |    |
| oi_media_type  | enum('UNKNOWN','BITMAP','DRAWING','AUDIO','VIDEO','MULTIMEDIA','OFFICE','TEXT','EXECUTABLE','ARCHIVE') | YES |   | NULL      |    |
| oi_major_mime  | enum('unknown','application','audio','image','text','video','message','model','multipart','chemical') | NO  |   | unknown    |    |
| oi_minor_mime  | varbinary(100)                                             | NO  |   | unknown    |    |
| oi_deleted   | tinyint(3) unsigned                                          | NO  |   | 0       |    |
| oi_sha1     | varbinary(32)                                             | NO  | MUL |        |    |
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+----------------+-------+
Verze MediaWiki:
1.24

DESCRIBE oldimage;

 +-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
 | Field      | Type                                                  | Null | Key | Default | Extra |
 +-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
 | oi_name     | varchar(255) binary                                          | NO  | MUL | NULL  |    |
 | oi_archive_name | varchar(255) binary                                          | NO  |   | NULL  |    |
 | oi_size     | int(8) unsigned                                            | NO  |   | 0    |    |
 | oi_width    | int(5)                                                 | NO  |   | 0    |    |
 | oi_height    | int(5)                                                 | NO  |   | 0    |    |
 | oi_bits     | int(3)                                                 | NO  |   | 0    |    |
 | oi_description | tinyblob                                                | NO  |   | NULL  |    |
 | oi_user     | int(5) unsigned                                            | NO  |   | 0    |    |
 | oi_user_text  | varchar(255) binary                                          | NO  | MUL | NULL  |    |
 | oi_timestamp  | binary(14)                                               | NO  |   | NULL  |    |
 | oi_metadata   | mediumblob                                               | NO  |   | NULL  |    |
 | oi_media_type  | ENUM('UNKNOWN','BITMAP','DRAWING','AUDIO','VIDEO','MULTIMEDIA','OFFICE','TEXT','EXECUTABLE','ARCHIVE') | YES |   | NULL  |    |
 | oi_major_mime  | ENUM('unknown','application','audio','image','text','video','message','model','multipart','chemical') | NO  |   | unknown |    |
 | oi_minor_mime  | varbinary(100)                                             | NO  |   | unknown |    |
 | oi_deleted   | tinyint(3) unsigned                                          | NO  |   | 0    |    |
 | oi_sha1     | varbinary(32)                                             | NO  | MUL | NULL  |    |
 +-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.16 – 1.23

DESCRIBE oldimage;

 +-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
 | Field      | Type                                                  | Null | Key | Default | Extra |
 +-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
 | oi_name     | varchar(255) binary                                          | NO  | MUL | NULL  |    |
 | oi_archive_name | varchar(255) binary                                          | NO  |   | NULL  |    |
 | oi_size     | int(8) unsigned                                            | NO  |   | 0    |    |
 | oi_width    | int(5)                                                 | NO  |   | 0    |    |
 | oi_height    | int(5)                                                 | NO  |   | 0    |    |
 | oi_bits     | int(3)                                                 | NO  |   | 0    |    |
 | oi_description | tinyblob                                                | NO  |   | NULL  |    |
 | oi_user     | int(5) unsigned                                            | NO  |   | 0    |    |
 | oi_user_text  | varchar(255) binary                                          | NO  | MUL | NULL  |    |
 | oi_timestamp  | binary(14)                                               | NO  |   | NULL  |    |
 | oi_metadata   | mediumblob                                               | NO  |   | NULL  |    |
 | oi_media_type  | ENUM('UNKNOWN','BITMAP','DRAWING','AUDIO','VIDEO','MULTIMEDIA','OFFICE','TEXT','EXECUTABLE','ARCHIVE') | YES |   | NULL  |    |
 | oi_major_mime  | ENUM('unknown','application','audio','image','text','video','message','model','multipart')       | NO  |   | unknown |    |
 | oi_minor_mime  | varbinary(100)                                             | NO  |   | unknown |    |
 | oi_deleted   | tinyint(3) unsigned                                          | NO  |   | 0    |    |
 | oi_sha1     | varbinary(32)                                             | NO  | MUL | NULL  |    |
 +-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.11 – 1.15

DESCRIBE oldimage;

 +-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
 | Field      | Type                                                  | Null | Key | Default | Extra |
 +-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
 | oi_name     | varchar(255) binary                                          | NO  | MUL | NULL  |    |
 | oi_archive_name | varchar(255) binary                                          | NO  |   | NULL  |    |
 | oi_size     | int(8) unsigned                                            | NO  |   | 0    |    |
 | oi_width    | int(5)                                                 | NO  |   | 0    |    |
 | oi_height    | int(5)                                                 | NO  |   | 0    |    |
 | oi_bits     | int(3)                                                 | NO  |   | 0    |    |
 | oi_description | tinyblob                                                | NO  |   | NULL  |    |
 | oi_user     | int(5) unsigned                                            | NO  |   | 0    |    |
 | oi_user_text  | varchar(255) binary                                          | NO  | MUL | NULL  |    |
 | oi_timestamp  | binary(14)                                               | NO  |   | NULL  |    |
 | oi_metadata   | mediumblob                                               | NO  |   | NULL  |    |
 | oi_media_type  | ENUM('UNKNOWN','BITMAP','DRAWING','AUDIO','VIDEO','MULTIMEDIA','OFFICE','TEXT','EXECUTABLE','ARCHIVE') | YES |   | NULL  |    |
 | oi_major_mime  | ENUM('unknown','application','audio','image','text','video','message','model','multipart')       | NO  |   | unknown |    |
 | oi_minor_mime  | varbinary(32)                                             | NO  |   | unknown |    |
 | oi_deleted   | tinyint(3) unsigned                                          | NO  |   | 0    |    |
 | oi_sha1     | varbinary(32)                                             | NO  | MUL | NULL  |    |
 +-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.10

DESCRIBE oldimage;

 +-----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
 | Field      | Type        | Null | Key | Default | Extra |
 +-----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
 | oi_name     | varchar(255) binary | NO  | MUL | NULL  |    |
 | oi_archive_name | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |    |
 | oi_size     | int(8) unsigned   | NO  |   | 0    |    |
 | oi_width    | int(5)       | NO  |   | 0    |    |
 | oi_height    | int(5)       | NO  |   | 0    |    |
 | oi_bits     | int(3)       | NO  |   | 0    |    |
 | oi_description | tinyblob      | NO  |   | NULL  |    |
 | oi_user     | int(5) unsigned   | NO  |   | 0    |    |
 | oi_user_text  | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |    |
 | oi_timestamp  | binary(14)     | NO  |   | NULL  |    |
 +-----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.5 – 1.9

DESCRIBE oldimage;

 +-----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
 | Field      | Type        | Null | Key | Default | Extra |
 +-----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
 | oi_name     | varchar(255) binary | NO  | MUL | NULL  |    |
 | oi_archive_name | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |    |
 | oi_size     | int(8) unsigned   | NO  |   | 0    |    |
 | oi_width    | int(5)       | NO  |   | 0    |    |
 | oi_height    | int(5)       | NO  |   | 0    |    |
 | oi_bits     | int(3)       | NO  |   | 0    |    |
 | oi_description | tinyblob      | NO  |   | NULL  |    |
 | oi_user     | int(5) unsigned   | NO  |   | 0    |    |
 | oi_user_text  | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |    |
 | oi_timestamp  | char(14) binary   | NO  |   | NULL  |    |
 +-----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.1 – 1.4

DESCRIBE oldimage;

 +-----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
 | Field      | Type        | Null | Key | Default | Extra |
 +-----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
 | oi_name     | varchar(255) binary | NO  | MUL | NULL  |    |
 | oi_archive_name | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |    |
 | oi_size     | int(8) unsigned   | NO  |   | 0    |    |
 | oi_description | tinyblob      | NO  |   | NULL  |    |
 | oi_user     | int(5) unsigned   | NO  |   | 0    |    |
 | oi_user_text  | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |    |
 | oi_timestamp  | char(14) binary   | NO  |   | NULL  |    |
 +-----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.34

SHOW INDEX IN oldimage;

+----------+------------+----------------------+--------------+-----------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table  | Non_unique | Key_name       | Seq_in_index | Column_name   | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+----------+------------+----------------------+--------------+-----------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| oldimage |     1 | oi_actor_timestamp  |      1 | oi_actor    | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| oldimage |     1 | oi_actor_timestamp  |      2 | oi_timestamp  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| oldimage |     1 | oi_name_timestamp  |      1 | oi_name     | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| oldimage |     1 | oi_name_timestamp  |      2 | oi_timestamp  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| oldimage |     1 | oi_name_archive_name |      1 | oi_name     | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| oldimage |     1 | oi_name_archive_name |      2 | oi_archive_name | A     |      0 |    14 | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| oldimage |     1 | oi_sha1       |      1 | oi_sha1     | A     |      0 |    10 | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| oldimage |     1 | oi_timestamp     |      1 | oi_timestamp  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+----------+------------+----------------------+--------------+-----------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+