Příručka:Databázová tabulka objectcache

This page is a translated version of the page Manual:Objectcache table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka objectcache
Verze MediaWiki:
1.3

Tabulka objectcache je výchozím backendem pro službu Main Stash a je také používána malým počtem operací mezipaměti s vysokým dopadem jako záložní, když není nakonfigurován žádný jiný backend mezipaměti (např. Memcached ). Jeho obsah lze bezpečně smazat a vyloučit ze záloh, protože bude v případě potřeby obnoven.

Jak se tato mezipaměť používá a jak ji lze nakonfigurovat, viz Mezipaměť objektů .

Pole

keyname

Jedinečný identifikátor objektu uloženého v mezipaměti. např. <instance>:user:id:<userid>

value

Objekt uložený v mezipaměti.

exptime

Datum, kdy by měla vypršet platnost položky mezipaměti (v sekundách), a proto by měla být odstraněna.

modtoken

Verze MediaWiki:
1.37

?

flags

Verze MediaWiki:
1.37

?

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.37
Gerrit change 666780

DESCRIBE objectcache;

+----------+------------------+------+-----+-------------------+-------+
| Field  | Type       | Null | Key | Default      | Extra |
+----------+------------------+------+-----+-------------------+-------+
| keyname | varbinary(255)  | NO  | PRI |          |    |
| value  | mediumblob    | YES |   | NULL       |    |
| exptime | binary(14)    | NO  | MUL | NULL       |    |
| modtoken | varbinary(17)  | NO  |   | 00000000000000000 |    |
| flags  | int(10) unsigned | YES |   | NULL       |    |
+----------+------------------+------+-----+-------------------+-------+
Verze MediaWiki:
1.36
Gerrit change 636049

DESCRIBE objectcache;

+---------+----------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+---------+----------------+------+-----+---------+-------+
| keyname | varbinary(255) | NO  | PRI |     |    |
| value  | mediumblob   | YES |   | NULL  |    |
| exptime | binary(14)   | NO  | MUL | NULL  |    |
+---------+----------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.10 – 1.35

DESCRIBE objectcache;

+---------+----------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+---------+----------------+------+-----+---------+-------+
| keyname | varbinary(255) | NO  | PRI |     |    |
| value  | mediumblob   | YES |   | NULL  |    |
| exptime | datetime    | YES | MUL | NULL  |    |
+---------+----------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.3 – 1.9

DESCRIBE objectcache;

+---------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+---------+------------------+------+-----+---------+-------+
| keyname | char(255) binary | NO  | PRI | NULL  |    |
| value  | mediumblob    | YES |   | NULL  |    |
| exptime | datetime     | YES | MUL | NULL  |    |
+---------+------------------+------+-----+---------+-------+