Manual:ثابت‌های فضای نام

This page is a translated version of the page Manual:Namespace constants and the translation is 100% complete.

فضاهای نام تعبیه شده ثابت‌هایی برای آنها تعریف شده است. برای مثال، NS_MAIN به‌صورت 0 تعریف شده است (فضای نام مقالۀ اصلی).

شاخص نام ثابت
0 (اصلی) NS_MAIN
1 Talk NS_TALK
2 User NS_USER
3 User talk NS_USER_TALK
4 Project NS_PROJECT
5 Project talk NS_PROJECT_TALK
6 File NS_FILE
7 File talk NS_FILE_TALK
8 MediaWiki NS_MEDIAWIKI
9 MediaWiki talk NS_MEDIAWIKI_TALK
10 Template NS_TEMPLATE
11 Template talk NS_TEMPLATE_TALK
12 Help NS_HELP
13 Help talk NS_HELP_TALK
14 Category NS_CATEGORY
15 Category talk NS_CATEGORY_TALK
-1 Special NS_SPECIAL
-2 Media NS_MEDIA

همچنین ببینید