Příručka:Databázová tabulka module_deps

This page is a translated version of the page Manual:Module deps table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka module_deps
Verze MediaWiki:
1.17

Tabulka module_deps je pro ukládání do mezipaměti, na kterých lokálních souborech závisí vzhled/modul, které nejsou přímo registrovány.

V současné době se používá pro sledování obrázků a LESS souborů, na kterých závisí Příručka:CSS .

Pole

md_module

Název modulu

md_skin

Název vzhledu

md_deps

JSON blob se závislostmi souborů.

Obsahuje absolutní cesty k souborům, které se používají k nalezení příslušných souborů. Tyto cesty se přeruší, když je wiki např. přesunuta do jiné složky nebo na jiný server.

Od MediaWiki 1.25 (phabricator:T37472) nyní update.php smaže obsah tabulky module_deps, čímž se vymaže mezipaměť. Pro verze MediaWiki, které ještě tuto opravu v update.php nemají, je řešením ručně smazat obsah tabulky module_deps.

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.17

DESCRIBE module_deps;

+-----------+----------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+----------------+------+-----+---------+-------+
| md_module | varbinary(255) | NO  | PRI | NULL  |    |
| md_skin  | varbinary(32) | NO  | PRI | NULL  |    |
| md_deps  | mediumblob   | NO  |   | NULL  |    |
+-----------+----------------+------+-----+---------+-------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.30

SHOW INDEX IN module_deps;

+-------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table    | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+-------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| module_deps |     0 | PRIMARY |      1 | md_module  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| module_deps |     0 | PRIMARY |      2 | md_skin   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+-------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+