Příručka:MediaWiki.php

This page is a translated version of the page Manual:MediaWiki.php and the translation is 100% complete.

Popis

Tento soubor mimo jiné obsahuje:

 • Funkce run, volaná z index.php. Spustí aktuální instanci MediaWiki voláním checkMaxLag, main, triggerJobs a restInPeace.
 • Funkce checkMaxLag: zkontrolujte, zda je maximální zpoždění slave (podřízené) databáze vyšší než maxlag parametr. Pokud tomu tak je, vydá chybovou zprávu. Především se používá v požadavcích na api.php , explicitně volaných ApiMain.php před 1.19, ačkoli od 1.19 funguje také pro požadavky index.php.
 • Funkce main, která vytvoří objekt Title v závislosti na parametru title předaném index.php. Pokud je předán parametr curid, přepíše title. Pokud parametr curid není předán a je předán parametr oldid, přepíše title, pokud se nejedná o speciální stránku.
 • Funkce performRequest (před verzí 1.18 se nazývala performRequestForTitle a před verzí 1.16 se nazývala inicializovat), která dělá většinu práce:
  • Zkontroluje neplatné tituly nebo přečte chyby oprávnění.
  • Provádí přesměrování interwiki a kanonická přesměrování.
  • Pokud se jedná o speciální stránku, volá speciální kód stránky.
  • Volá initializeArticle a
  • volá performAction, pokud initializeArticle vrátil článek nebo
  • volá redirect (přesměrování), pokud initializeArticle vrátil řetězec.
 • Funkce initializeArticle, která vytváří předmět článku z daného titulu. Poté zkontroluje, zda se jedná o přesměrování. Pokud je tomu tak, znovu vytvoří další článek z cíle přesměrování a změní $wgTitle . Může se vrátit buď:
  • Objekt článku, který bude předán performAction k provedení požadované akce.
  • Řetězec, pokud se jedná o přesměrování interwiki nebo přesměrování na speciální stránku.
 • Funkce performAction (nazývaná performRequest), která provádí většinu akcí, včetně vytváření HTML. Například v případě prohlížení stránky se nazývá funkce "view" v Article.php .
 • Funkce restInPeace (nazývaná run), která provádí následující akce:
  • Provede odložené aktualizace.
  • Potvrdí transakce databáze.
 • Funkce triggerJobs (doJobs před 1.23), která spouští žádnou, jednu nebo více úloh z fronty úloh, v závislosti na $wgJobRunRate . Volá z run (byl volán z restInPeace před 1.23).

Příručka:Háčky

Související odkazy