Příručka:Databázová tabulka log_search

This page is a translated version of the page Manual:Log search table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka log_search
Verze MediaWiki:
1.16

Tabulka log_search (přidáno na r50567). Pro ukládání dat o událostech protokolu lze použít buď log_search a logging.log_params, nebo oba. log_search, který je indexován, se používá pro filtrování živých dotazů. RevisionDelete jej například používá k filtrování událostí protokolu až po ID revize (nejen stránky). Pokud jsou například revize 48 a 49 odstraněny událostí protokolu 29, pak budou v log_search vytvořeny dva řádky, přičemž ls_field se rovná 'rev_id' pro obě pole, ls_value se rovná 48 pro první pole a 49 pro druhé pole. a ls_log_id se rovná 29 pro obě pole. Pro offline použití (např. pomalá analýza) stačí log_params.

Funkce používané pro ukládání dat v log_search jsou obvykle ManualLogEntry::setRelations() a LogPage::addRelations() .

Pole

ls_field

Typ ID ('associated_rev_id ', 'log_id ', 'ipb_id ', 'target_author_id'; a podle tables.sql , 'rev_timestamp ' a 'username '.) Lze přidat další.

ls_value

Hodnota ID (např. pokud ls_field je 'rev_id', pak ls_value bude obsahovat rev_id).

ls_log_id

Klíčováno na log_id

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.16

DESCRIBE log_search;

+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
| ls_field | varbinary(32)  | NO  | PRI | NULL  |    |
| ls_value | varbinary(255)  | NO  | PRI | NULL  |    |
| ls_log_id | int(10) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.30

SHOW INDEX IN log_search;

+------------+------------+-----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table   | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+------------+------------+-----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| log_search |     0 | PRIMARY  |      1 | ls_field  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| log_search |     0 | PRIMARY  |      2 | ls_value  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| log_search |     0 | PRIMARY  |      3 | ls_log_id  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| log_search |     1 | ls_log_id |      1 | ls_log_id  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+------------+------------+-----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+