Manual:Log actions/nl

This page is a translated version of the page Manual:Log actions and the translation is 100% complete.

Dit zijn logtypes en logacties en hun logparameters en log_search records en beschrijvingen.

Logtype Logactie Logparameters Log zoeken Geïmplementeerd in Beschrijving
block block expiry (e.g. "3 days"), flags (e.g. "anononly", "nocreate", "noautoblock", "noemail", "nousertalk", "hiddenname") ipb_id Core (SpecialBlock::processForm() ) Gebruiker blokkeren
reblock expiry (e.g. "3 days"), flags (e.g. "anononly", "nocreate", "noautoblock", "noemail", "nousertalk", "hiddenname") ipb_id Core (SpecialBlock::processForm() ) Blokkade wijzigen
unblock expiry (e.g. "3 days"), flags (e.g. "anononly", "nocreate", "noautoblock", "noemail", "nousertalk", "hiddenname") ipb_id Core (SpecialBlock::processForm() ) Gebruiker deblokkeren
delete delete N/A N/A Core (WikiPage::doDeleteArticleReal() ) Een pagina verwijderen
event log id, ofield, nfield log_id, target_author_id (array of the user IDs of the offenders), target_author_ip (array of the IP/anon user offenders) Core (RevDelList::updateLog() ) Een logrecord verwijderen
restore N/A N/A Core (PageArchive::undelete( ) Een pagina herstellen
revision revision, revision ID (e.g. "7"), ofield (i.e. old bitfield), nfield (i.e. new bitfield) rev_id, target_author_id (array of the user IDs of the offenders), target_author_ip (array of the IP/anon user offenders) Core (RevDelList::updateLog() ) Zichtbaarheid wijzigen
import interwiki N/A N/A Core (ImportReporter::reportPage() ) Interwiki importeren
upload N/A N/A Core (ImportReporter::reportPage() ) Een geüpload XML-bestand importeren
merge merge target page (e.g. "Bar"), timestamp of the most recent merged revision N/A Core (SpecialMergeHistory::merge() ) Geschiedenis samenvoegen
move move 4::target (prefixed destination page title), 5::noredir (1 if redirect suppressed) N/A Core (MovePage::moveToInternal() ) Een pagina verplaatsen
move_redir 4::target (prefixed destination page title), 5::noredir (1 if redirect suppressed) N/A Core (MovePage::moveToInternal() ) Een pagina over een doorverwijzing verplaatsen
newusers autocreate 4::userid N/A Core (User::addNewUserLogEntry() ) Wanneer de gebruiker automatisch wordt aangemaakt (zoals door CentralAuth)
byemail 4::userid N/A Core (User::addNewUserLogEntry() ) Wanneer de aangemaakte gebruiker diens wachtwoord per e-mail ontvangt
create 4::userid N/A Core (User::addNewUserLogEntry() ) Voor een anonieme gebruiker die een account voor zichzelf aanmaakt
create2 4::userid N/A Core (User::addNewUserLogEntry() ) Voor een ingelogde gebruiker die een account aanmaakt voor iemand anders
pagelang pagelang 4::oldlanguage (previous page language), 5::newlanguage (new page language) N/A Core (SpecialPageLanguage::onSubmit() ) Voor pagina's waarvan de taal is gewijzigd
patrol patrol curid (i.e. current revision ID), previd (i.e. parent revision ID), auto (1 if auto-patrolled; otherwise 0) N/A Core (PatrolLog::record() ) Een revisie markeren als gecontroleerd
autopatrol curid (i.e. current revision ID), previd (i.e. parent revision ID) N/A Core (PatrolLog::record() ) Automatische controle van een revisie
protect modify Duration of edit restriction (e.g. ‎"[edit=autoconfirmed] (indefinite)"), duration of move restriction (e.g. "‎[edit=autoconfirmed] (indefinite)‎[move=autoconfirmed] (indefinite)") page_restrictions.pr_id Core (WikiPage::doUpdateRestrictions() ) Beveiliging van een beschermde pagina wijzigen
protect Duration of edit restriction (e.g. ‎"[edit=autoconfirmed] (indefinite)"), duration of move restriction (e.g. "‎[edit=autoconfirmed] (indefinite)‎[move=autoconfirmed] (indefinite)") page_restrictions.pr_id Core (WikiPage::doUpdateRestrictions() ) Een onbeveiligde pagina beveiligen
unprotect N/A N/A Core (WikiPage::doUpdateRestrictions() ) De beveiliging van een pagina verwijderen
rights rights 4::oldgroups, 5::newgroups N/A Core (UserrightsPage::addLogEntry() ) De groepen van een gebruiker wijzigen
upload overwrite img_sha1, img_timestamp N/A Core (LocalFile::recordUpload2() ) Een bestand opnieuw uploaden
upload img_sha1, img_timestamp N/A Core (LocalFile::recordUpload2() ) Een bestand uploaden

Acties

Uitgevouwen inhoud
MariaDB [enwiki_p]> SELECT DISTINCT log_action FROM logging ORDER BY log_action;
+--------------------+
| log_action     |
+--------------------+
| NULL        |
|          |
| add        |
| approve      |
| approve-a     |
| approve-i     |
| approve-ia     |
| archive      |
| autocreate     |
| autoflag      |
| autohide      |
| block       |
| byemail      |
| clear-flags    |
| config       |
| create       |
| create2      |
| delete       |
| dwhitelist     |
| event       |
| failure      |
| feature      |
| feedback      |
| flag        |
| flow-close-topic  |
| flow-delete-post  |
| flow-delete-topic |
| flow-restore-post |
| flow-restore-topic |
| groupprms2     |
| helpful      |
| hide        |
| hit        |
| inappropriate   |
| interwiki     |
| merge       |
| modify       |
| move        |
| move_prot     |
| move_redir     |
| newusers      |
| noaction      |
| overwrite     |
| patrol       |
| profilesave    |
| protect      |
| reblock      |
| remove       |
| renameuser     |
| reset       |
| resolve      |
| restore      |
| review       |
| reviewed      |
| revision      |
| rights       |
| selfadd      |
| selfremove     |
| send        |
| setstatus     |
| skipbadns     |
| skipnouser     |
| skipoptout     |
| tag        |
| thank       |
| unapprove     |
| unarchive     |
| unblock      |
| undelete      |
| undo-helpful    |
| undo-unhelpful   |
| unfeature     |
| unflag       |
| unhelpful     |
| unhide       |
| uninappropriate  |
| unnoaction     |
| unprotect     |
| unresolve     |
| unreview      |
| unreviewed     |
| update       |
| upload       |
| usergroups     |
| whitelist     |
+--------------------+

Types en acties

Uitgevouwen inhoud
MariaDB [enwiki_p]> SELECT DISTINCT log_type, log_action FROM logging ORDER BY log_type, log_action;
+---------------------+--------------------+
| log_type      | log_action     |
+---------------------+--------------------+
|           |          |
| abusefilter     | modify       |
| articlefeedbackv5  | archive      |
| articlefeedbackv5  | autoflag      |
| articlefeedbackv5  | autohide      |
| articlefeedbackv5  | clear-flags    |
| articlefeedbackv5  | create       |
| articlefeedbackv5  | feature      |
| articlefeedbackv5  | flag        |
| articlefeedbackv5  | helpful      |
| articlefeedbackv5  | hide        |
| articlefeedbackv5  | inappropriate   |
| articlefeedbackv5  | noaction      |
| articlefeedbackv5  | protect      |
| articlefeedbackv5  | resolve      |
| articlefeedbackv5  | unarchive     |
| articlefeedbackv5  | undo-helpful    |
| articlefeedbackv5  | undo-unhelpful   |
| articlefeedbackv5  | unfeature     |
| articlefeedbackv5  | unflag       |
| articlefeedbackv5  | unhelpful     |
| articlefeedbackv5  | unhide       |
| articlefeedbackv5  | uninappropriate  |
| articlefeedbackv5  | unnoaction     |
| articlefeedbackv5  | unresolve     |
| block        | NULL        |
| block        | block       |
| block        | reblock      |
| block        | unblock      |
| campus       | add        |
| campus       | profilesave    |
| campus       | remove       |
| campus       | selfadd      |
| campus       | selfremove     |
| close        | flow-close-topic  |
| close        | flow-restore-topic |
| course       | add        |
| course       | remove       |
| course       | undelete      |
| course       | update       |
| delete       | NULL        |
| delete       | delete       |
| delete       | event       |
| delete       | flow-delete-post  |
| delete       | flow-delete-topic |
| delete       | flow-restore-post |
| delete       | flow-restore-topic |
| delete       | restore      |
| delete       | revision      |
| eparticle      | add        |
| eparticle      | remove       |
| eparticle      | review       |
| eparticle      | selfadd      |
| eparticle      | selfremove     |
| eparticle      | unreview      |
| gblblock      | dwhitelist     |
| gblblock      | whitelist     |
| gblrights      | groupprms2     |
| gblrights      | usergroups     |
| globalauth     | delete       |
| globalauth     | setstatus     |
| import       | interwiki     |
| import       | upload       |
| institution     | add        |
| institution     | remove       |
| institution     | update       |
| instructor     | add        |
| instructor     | remove       |
| instructor     | selfadd      |
| instructor     | selfremove     |
| massmessage     | failure      |
| massmessage     | send        |
| massmessage     | skipbadns     |
| massmessage     | skipnouser     |
| massmessage     | skipoptout     |
| merge        | merge       |
| moodbar       | NULL        |
| moodbar       | delete       |
| moodbar       | feedback      |
| moodbar       | hide        |
| moodbar       | restore      |
| move        | NULL        |
| move        | move        |
| move        | move_redir     |
| newusers      | NULL        |
| newusers      | autocreate     |
| newusers      | byemail      |
| newusers      | create       |
| newusers      | create2      |
| newusers      | newusers      |
| online       | add        |
| online       | profilesave    |
| online       | selfadd      |
| online       | selfremove     |
| pagetriage-curation | NULL        |
| pagetriage-curation | delete       |
| pagetriage-curation | reviewed      |
| pagetriage-curation | tag        |
| pagetriage-curation | unreviewed     |
| pagetriage-deletion | NULL        |
| pagetriage-deletion | delete       |
| patrol       | NULL        |
| patrol       | patrol       |
| protect       | NULL        |
| protect       | modify       |
| protect       | move_prot     |
| protect       | protect      |
| protect       | unprotect     |
| renameuser     | NULL        |
| renameuser     | renameuser     |
| review       | approve      |
| review       | approve-a     |
| review       | approve-i     |
| review       | approve-ia     |
| review       | unapprove     |
| rights       | NULL        |
| rights       | rights       |
| spamblacklist    | hit        |
| stable       | config       |
| stable       | modify       |
| stable       | reset       |
| student       | NULL        |
| student       | add        |
| student       | remove       |
| student       | selfadd      |
| student       | selfremove     |
| thanks       | NULL        |
| thanks       | thank       |
| upload       | NULL        |
| upload       | overwrite     |
| upload       | upload       |
+---------------------+--------------------+

Waarschijnlijk verouderd

 • User.php, User::addAutopromoteOnceGroups(): rights, autopromote, 4::oldgroups, 5::newgroups
 • FileDeleteForm.php, FileDeleteForm::doDelete(): suppress, delete

Zie ook