Příručka:Databázová tabulka linktarget

This page is a translated version of the page Manual:Linktarget table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka linktarget
Verze MediaWiki:
1.38

V této tabulce se udržují N-tice (tuples), identifikované prostřednictvím unikátního, celočíselného ID, které tvoří číselné ID jmenného prostoru a řetězec s názvem stránky. S touto tabulkou se pracuje když se odkazuje na stránku v tabulkách, co sledují odkazy vyskytující se na stránky tabulky wiki: templatelinks, categorylinks, pagelinks a imagelinks.

Obsahuje neměnné řádky, což znamená, že se pouze přidávají další řádky a staré se za běžného provozu wiki neodstraňují ani neaktualizují. Nicméně, po spuštění údržbářského skriptu pruneUnusedLinkTargetRows.php , se odstraní všechny záznamy, které se nepoužívají.

Kód wiki s touto tabulkou pracuje skrze instance třídy MediaWiki\Linker\LinkTargetLookup .

Při migraci ze starší verze vyplní obsah téhle tabulky údržbářský skript migrateLinksTable.php . A prostřednictvím konfigurační proměnné $wgTemplateLinksSchemaMigrationStage lze před migrací nastavit, co všechno se má přesunout.

Pole

lt_id

Primární klíč.

lt_namespace

ID jmenného prostoru, ve kterém se aktuálně nalézá cílová stránka.

lt_title

Textový řetězec s názvem cílové stránky, bez názvu jmenného prostoru.

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.38

DESCRIBE linktarget;

+--------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+--------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| lt_id    | bigint(20) unsigned | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| lt_namespace | int(11)       | NO  | MUL | NULL  |        |
| lt_title   | varbinary(255)   | NO  |   | NULL  |        |
+--------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.38
Gerrit change 754989

SHOW INDEX IN linktarget;

+------------+------------+--------------------+--------------+--------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table   | Non_unique | Key_name      | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+------------+------------+--------------------+--------------+--------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| linktarget |     0 | PRIMARY      |      1 | lt_id    | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| linktarget |     0 | lt_namespace_title |      1 | lt_namespace | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| linktarget |     0 | lt_namespace_title |      2 | lt_title   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+------------+------------+--------------------+--------------+--------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+