Příručka:Databázová tabulka links

This page is a translated version of the page Manual:Links table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka links
Verze MediaWiki:
1.1 – 1.3
Tabulka links byla zároveň s tabulkou brokenlinks sloučena do jedné tabulky pagelinks , která zaznamenává kombinaci jmenného prostoru + klíče názvu cílové stránky, místo jejího ID či názvu doplněného nějakým prefixem. Podívejte se na [1]

Tabulka links uložila všechny odkazy na existující články. To bylo dobré pro různé funkce, od ukládání odkazů do mezipaměti ve výstupních funkcích až po stránku "co sem odkazuje". Bylo to "dobré dvojče" tabulky brokenlinks .

Od MediaWiki verze 1.5 se tahle tabulka nepoužívá, takže ji můžete bez problému z databáze odstranit. Obsah byl při aktualizaci migrován do tabulky pagelinks . Regenerování tabulky pagelinks je vždy možné pomocí skriptu údržby rebuildall .

Pole

l_from

l_from je cur_id článku, který obsahuje odkaz. (Toto je změna oproti verzi 1.2, kde byl uložen název článku. Nebylo to příliš moudré a nyní je to opraveno.)

l_to

l_to je cur_id "cílového" článku.

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.3
+--------+-----------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+--------+-----------------+------+-----+---------+-------+
| l_from | int(8) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
| l_to  | int(8) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
+--------+-----------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.2
+--------+-----------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+--------+-----------------+------+-----+---------+-------+
| l_from | varchar(255)  | NO  | PRI |     |    |
| l_to  | int(8) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
+--------+-----------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.1
+--------+-----------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+--------+-----------------+------+-----+---------+-------+
| l_from | varchar(255)  | NO  |   |     |    |
| l_to  | int(8) unsigned | NO  |   | 0    |    |
+--------+-----------------+------+-----+---------+-------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.3

SHOW INDEX IN links;

+--------+-----------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+--------+-----------------+------+-----+---------+-------+
| l_from | int(8) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
| l_to  | int(8) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
+--------+-----------------+------+-----+---------+-------+