Příručka:Databázová tabulka l10n_cache

This page is a translated version of the page Manual:L10n cache table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka l10n_cache
Verze MediaWiki:
1.16

Tabulka l10n_cache. Jeho obsah lze smazat a vyloučit ze záloh, protože bude v případě potřeby obnoven. Veřejná funkce get() třídy LCStoreDB LocalisationCache.php vyhledává lc_value pomocí lc_lang a lc_key.

Pole

lc_lang

Kód jazyka.

lc_key

Klíč mezipaměti.

lc_value

Hodnota uložená jako serializovaný řetězec.

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.35
Gerrit change 597664

DESCRIBE l10n_cache;

+----------+----------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+----------+----------------+------+-----+---------+-------+
| lc_lang | varbinary(35) | NO  | PRI | NULL  |    |
| lc_key  | varbinary(255) | NO  | PRI | NULL  |    |
| lc_value | mediumblob   | NO  |   | NULL  |    |
+----------+----------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.30 – 1.34
Gerrit change 318553

DESCRIBE l10n_cache;

+----------+----------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+----------+----------------+------+-----+---------+-------+
| lc_lang | varbinary(32) | NO  | PRI | NULL  |    |
| lc_key  | varbinary(255) | NO  | PRI | NULL  |    |
| lc_value | mediumblob   | NO  |   | NULL  |    |
+----------+----------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.16 – 1.29

DESCRIBE l10n_cache;

+----------+----------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+----------+----------------+------+-----+---------+-------+
| lc_lang | varbinary(32) | NO  | MUL | NULL  |    |
| lc_key  | varbinary(255) | NO  |   | NULL  |    |
| lc_value | mediumblob   | NO  |   | NULL  |    |
+----------+----------------+------+-----+---------+-------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.30

SHOW INDEX IN l10n_cache;

+------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table   | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| l10n_cache |     0 | PRIMARY |      1 | lc_lang   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| l10n_cache |     0 | PRIMARY |      2 | lc_key   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+