Příručka:Databázová tabulka iwlinks

This page is a translated version of the page Manual:Iwlinks table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka iwlinks
Verze MediaWiki:
1.17

V tabulce iwlinks jsou uloženy odkazy interwiki s jejich cíli. Nezaměňovat s tabulkou Langlinks .

Pole

iwl_from

page_id odkazující stránky (tj. místní stránky, na které se odkaz zobrazuje).

iwl_prefix

kód předpony interwiki cíle. To se používá stejným způsobem jako jmenný prostor při úpravách.

iwl_title

Název cílové stránky včetně jmenného prostoru (styl FULLPAGENAME). Mezery jsou převedeny na podtržítka, ale první písmeno není automaticky velké. Takže například interwiki odkaz na w:foo bar by měl být iwl_title "foo_bar".

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.35

DESCRIBE iwlinks;

+------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| iwl_from  | int(10) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
| iwl_prefix | varbinary(32)  | NO  | PRI |     |    |
| iwl_title | varbinary(255)  | NO  | PRI |     |    |
+------------+------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.17 – 1.34

DESCRIBE iwlinks;

+------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| iwl_from  | int(10) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
| iwl_prefix | varbinary(20)  | NO  | PRI |     |    |
| iwl_title | varbinary(255)  | NO  | PRI |     |    |
+------------+------------------+------+-----+---------+-------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.42

SHOW INDEX IN iwlinks;

+---------+------------+-----------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table  | Non_unique | Key_name       | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+---------+------------+-----------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| iwlinks |     0 | PRIMARY        |      1 | iwl_from  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| iwlinks |     0 | PRIMARY        |      2 | iwl_prefix | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| iwlinks |     0 | PRIMARY        |      3 | iwl_title  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| iwlinks |     1 | iwl_prefix_title_from |      1 | iwl_prefix | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| iwlinks |     1 | iwl_prefix_title_from |      2 | iwl_title  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| iwlinks |     1 | iwl_prefix_title_from |      3 | iwl_from  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+---------+------------+-----------------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+

Související odkazy