Příručka:Databázová tabulka ipblocks_restrictions

This page is a translated version of the page Manual:Ipblocks restrictions table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka ipblocks_restrictions

Tabulka ipblocks_restrictions ukládá omezení související s Block em.

Pole

ir_ipb_id

Verze MediaWiki:
1.32

ipb_id bloku, na který se toto omezení vztahuje.

ir_type

Verze MediaWiki:
1.32

Typ Blocku.

 • 1 = stránka
 • 2 = jmenný prostor

ir_value

Verze MediaWiki:
1.32

Hodnota omezení bloku. U stránek je to page_id za jmenné prostory, toto je ID jmenného prostoru nalezené v konfiguraci.

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.39

DESCRIBE ipblocks_restrictions;

+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
| ir_ipb_id | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  |    |
| ir_type  | tinyint(4)    | NO  | PRI | NULL  |    |
| ir_value | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  |    |
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.38

DESCRIBE ipblocks_restrictions;

+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
| ir_ipb_id | int(11)     | NO  | PRI | NULL  |    |
| ir_type  | tinyint(4)    | NO  | PRI | NULL  |    |
| ir_value | int(10) unsigned | NO  | PRI | NULL  |    |
+-----------+------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.36 – 1.37

DESCRIBE ipblocks_restrictions;

+-----------+------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type    | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+------------+------+-----+---------+-------+
| ir_ipb_id | int(11)  | NO  | PRI | NULL  |    |
| ir_type  | tinyint(4) | NO  | PRI | NULL  |    |
| ir_value | int(11)  | NO  | PRI | NULL  |    |
+-----------+------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.32 – 1.35

DESCRIBE ipblocks_restrictions;

+-----------+------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type    | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+------------+------+-----+---------+-------+
| ir_ipb_id | int(11)  | NO  | PRI | NULL  |    |
| ir_type  | tinyint(1) | NO  | PRI | NULL  |    |
| ir_value | int(11)  | NO  | PRI | NULL  |    |
+-----------+------------+------+-----+---------+-------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.32

SHOW INDEX IN ipblocks_restrictions;

+-----------------------+------------+---------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table         | Non_unique | Key_name   | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+-----------------------+------------+---------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| ipblocks_restrictions |     0 | PRIMARY    |      1 | ir_ipb_id  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| ipblocks_restrictions |     0 | PRIMARY    |      2 | ir_type   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| ipblocks_restrictions |     0 | PRIMARY    |      3 | ir_value  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| ipblocks_restrictions |     1 | ir_type_value |      1 | ir_type   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| ipblocks_restrictions |     1 | ir_type_value |      2 | ir_value  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+-----------------------+------------+---------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+

Související odkazy