Příručka:Databázová tabulka interwiki

This page is a translated version of the page Manual:Interwiki table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka interwiki

Tabulka interwiki ukládá předpony interwiki s jejich cíli. Viz výchozí předvolby interwiki. Samotné odkazy interwiki jsou uloženy v tabulce iwlinks . Tato data jsou přístupná pomocí třídy Interwiki .

Pole

iw_prefix

Předpona odkazu interwiki. Používá se stejným způsobem jako při úpravách oboru názvů.

iw_url

Cíl odkazu. Název stránky je nahrazen $1.

iw_api

Verze MediaWiki:
1.17

URL souboru api.php . Nepoužívá se s výjimkou ApiQuerySiteinfo::appendInterwikiMap(), když je požadována mapa interwiki přes siprop=interwikimap .

iw_wikiid

Verze MediaWiki:
1.17

Název databáze (pro připojení, které má být vytvořeno pomocí wfGetLB( 'wikiid' ))

iw_local

Informuje MediaWiki, jak by měla zacházet s odkazy na interwiki přicházejícími z externích zdrojů. Pokud je iw_local 1, bude s těmito odkazy zacházet, jako by byly generovány z místní wiki.

* Například odkaz na interwiki fr: v projektu en.wikipedia.org má nastavenou iw_local=1.

Odkaz na https://en.wikipedia.org/wiki/fr:Accueil vás tedy přesměruje na francouzskou domovskou stránku (Accueil). Katalog WorldCat ISSN je však na en.wikipedia.org označen 0. Odkaz na https://en.wikipedia.org/wiki/issn:1021-9749 nefunguje, přestože by [[issn:1021-9749]] fungoval, kdyby byl na místní stránce Wikipedie.

iw_trans

Slouží k povolení převodu šablon (nebo jiných stránek) z jiné instalace MediaWiki. Přepínače $wgEnableScaryTranscluding a iw_trans musí být zapnuty.

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.17

DESCRIBE interwiki;

+-----------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+---------------+------+-----+---------+-------+
| iw_prefix | varbinary(32) | NO  | PRI | NULL  |    |
| iw_url  | blob     | NO  |   | NULL  |    |
| iw_api  | blob     | NO  |   | NULL  |    |
| iw_wikiid | varbinary(64) | NO  |   | NULL  |    |
| iw_local | tinyint(1)  | NO  |   | NULL  |    |
| iw_trans | tinyint(4)  | NO  |   | 0    |    |
+-----------+---------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.10 – 1.16

DESCRIBE interwiki;

+-----------+---------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type     | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+---------------+------+-----+---------+-------+
| iw_prefix | varbinary(32) | NO  | PRI | NULL  |    |
| iw_url  | blob     | NO  |   | NULL  |    |
| iw_local | tinyint(1)  | NO  |   | NULL  |    |
| iw_trans | tinyint(4)  | NO  |   | 0    |    |
+-----------+---------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.5 – 1.9

DESCRIBE interwiki;

+-----------+------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type    | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+------------+------+-----+---------+-------+
| iw_prefix | char(32)  | NO  | PRI | NULL  |    |
| iw_url  | char(127) | NO  |   | NULL  |    |
| iw_local | bool    | NO  |   | NULL  |    |
| iw_trans | tinyint(1) | NO  |   | 0    |    |
+-----------+------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.1 – 1.4

DESCRIBE interwiki;

+-----------+------------+------+-----+---------+-------+
| Field   | Type    | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+------------+------+-----+---------+-------+
| iw_prefix | char(32)  | NO  | PRI | NULL  |    |
| iw_url  | char(127) | NO  |   | NULL  |    |
| iw_local | bool    | NO  |   | NULL  |    |
+-----------+------------+------+-----+---------+-------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.32

SHOW INDEX IN interwiki;

+-----------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table   | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+-----------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| interwiki |     0 | PRIMARY |      1 | iw_prefix  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+-----------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+

Související odkazy