Podręcznik:ImportTextFile.php

This page is a translated version of the page Manual:ImportTextFile.php and the translation is 100% complete.

Szczegóły

Wersja MediaWiki:
1.23

importTextFile.php jest skryptem konserwacyjnym do tworzenia i edycji stron z użyciem zawartości pliku tekstowego.

Użycie

php importTextFile.php <options> <filename>

Opcje

Opcja/Parametr Opis
‎<nazwa_pliku> Ścieżka do pliku zawierającego treść do zaimportowania
--title ‎<tytuł> Tytuł nowej strony; domyślnie taki sam jak podana nazwa pliku
--user ‎<użytkownik> Użytkownik, któremu przypisać tę edycję
--comment ‎<komentarz> Opis zmian
--nooverwrite Nie nadpisuj istniejącej zawartości
--norc Nie wyświetlaj w ostatnich zmianach
--help Pokazuje opis parametrów