Příručka:Databázová tabulka imagelinks

This page is a translated version of the page Manual:Imagelinks table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka imagelinks

Do tabulky imagelinks se ukládají informace o vložených souborech. Je to ideální místo, k uložení informace o souboru, se kterou pak mohou dál pracovat další funkce, od těch kešovacích, až po ty co generují výstup speciální stránky "Odkazuje sem". Pamatujte, že se v ní mohou objevit i obrázky, které nejsou uloženy lokálně, pocházející z jiných zdrojů. Např. wikiny, které provozuje Wikimedie, mají v této tabulce záznamy o souborech, které jsou uloženy na Wikimedia Commons.

Pole

il_from

page_id obsahuje číselné ID (curid) stránky na které se obrázek vyskytuje, pod kterým ji najdete v tabulce 'page'.

il_from_namespace

Verze MediaWiki:
1.24

page_namespace obsahuje číselné ID jmenného prostoru, do kterého je aktuálně stránka s vloženým obrázkem přiřazena.

il_to

Název vloženého souboru (obrázku).

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.36

DESCRIBE imagelinks;

+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| il_from      | int(10) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
| il_to       | varbinary(255)  | NO  | PRI |     |    |
| il_from_namespace | int(11)     | NO  | MUL | 0    |    |
+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.26 – 1.35

DESCRIBE imagelinks;

+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| il_from      | int(10) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
| il_from_namespace | int(11)     | NO  | MUL | 0    |    |
| il_to       | varbinary(255)  | NO  | PRI |     |    |
+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.24 – 1.25

DESCRIBE imagelinks;

+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type       | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
| il_from      | int(10) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
| il_from_namespace | int(11)     | NO  |   | 0    |    |
| il_to       | varbinary(255)  | NO  | PRI |     |    |
+-------------------+------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.10 – 1.23

DESCRIBE imagelinks;

+---------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+---------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| il_from | int(10) unsigned  | NO  | PRI | 0    |    |
| il_to  | varchar(255) binary | NO  | PRI | NULL  |    |
+---------+---------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.3 – 1.9

DESCRIBE imagelinks;

+---------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+---------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| il_from | int(8) unsigned   | NO  | PRI | 0    |    |
| il_to  | varchar(255) binary | NO  | PRI | NULL  |    |
+---------+---------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.1 – 1.2

DESCRIBE imagelinks;

+---------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+---------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| il_from | varchar(255) binary | NO  | PRI | NULL  |    |
| il_to  | varchar(255) binary | NO  | PRI | NULL  |    |
+---------+---------------------+------+-----+---------+-------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.30

SHOW INDEX IN imagelinks;

+------------+------------+------------------------+--------------+-------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table   | Non_unique | Key_name        | Seq_in_index | Column_name    | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+------------+------------+------------------------+--------------+-------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| imagelinks |     0 | PRIMARY        |      1 | il_from      | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| imagelinks |     0 | PRIMARY        |      2 | il_to       | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| imagelinks |     1 | il_to         |      1 | il_to       | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| imagelinks |     1 | il_to         |      2 | il_from      | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| imagelinks |     1 | il_backlinks_namespace |      1 | il_from_namespace | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| imagelinks |     1 | il_backlinks_namespace |      2 | il_to       | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| imagelinks |     1 | il_backlinks_namespace |      3 | il_from      | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+------------+------------+------------------------+--------------+-------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+