Příručka:Databázová tabulka image

This page is a translated version of the page Manual:Image table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka image

Tabulka image popisuje obrázky a další nahrané soubory. Stránky s popisem obrázků jsou však uloženy jako jiné stránky. Viz také: Správa obrázků. Mnoho polí v této tabulce je analogických polím v tabulce oldimage . Některé z těchto informací byly upraveny z schema.doc v adresáři MediaWiki docs/.

Cesta ke skutečnému obrázku není v této tabulce uložena: viz $wgHashedUploadDirectory .

Pole

img_name

U názvů souborů se používají podtržítka.

img_size

Velikost souboru v bajtech.

img_width

Verze MediaWiki:
1.5

Šířka obrázku, v pixelech.

img_height

Verze MediaWiki:
1.5

Výška obrázku, v pixelech.

img_metadata

Verze MediaWiki:
1.5

Vlastnosti serializovaného souboru, jako serializace pole PHP nebo jako JSON. Pole json může obsahovat adresu v tabulce text nebo externím úložišti. 0, -1 nebo prázdné, pokud extraktor selže. T155741

img_bits

Verze MediaWiki:
1.5

Bitová hloubka obrázků založených na paletě GIF/PNG (až 8 bitů). Obrázky bez palety (JPEG/PNG/TIFF/SVG) mají hodnotu 0, 8 nebo 16. Všechny ostatní soubory mají výchozí hodnotu 0.

img_media_type

Verze MediaWiki:
1.5

Možnosti jsou: UNKNOWN, BITMAP, DRAWING, AUDIO, VIDEO, MULTIMEDIA, OFFICE, TEXT, EXECUTABLE, ARCHIVE, 3D

img_major_mime

Verze MediaWiki:
1.5

Možnosti jsou: unknown, application, audio, chemical, image, message, model, multipart, text, video

img_minor_mime

Verze MediaWiki:
1.5

Například jpeg, gif, png, svg+xml, tiff, ogg, pdf vnd.djvu, webm, wav, mpeg, x-flac, midi, x-xcf, sla, webp, etc.

img_description

Verze MediaWiki:
1.32

Pole popisu zadané během nahrávání. Není to popisná stránka (související File: stránka wiki), ale "souhrn" poskytnutý uživatelem v případě opětovného nahrání.

(zastaralé); Místo toho by měl být použit imgcomment_description_id tabulky image_comment_temp a tabulka comment!

img_description_id

Verze MediaWiki:
1.30

Toto je cizí klíč k comment_id v tabulce comment .

img_user

Verze MediaWiki:
1.33

ID uživatele, který soubor nahrál.

(zastaralé od 1.31) Během provádění Migrace zúčastněných a v závislosti na konfiguračním nastavení $wgActorTableSchemaMigrationStage může být toto pole prázdné a aktér provádějící úpravy může být místo toho uložen do pole img_actor.

img_user_text

Verze MediaWiki:
1.33

Jméno uživatele, který nahrál soubor.

(zastaralé od 1.31) Během provádění Migrace zúčastněných a v závislosti na konfiguračním nastavení $wgActorTableSchemaMigrationStage může být toto pole prázdné a aktér provádějící úpravy může být místo toho uložen do pole img_actor.

img_actor

Verze MediaWiki:
1.31

Toto je cizí klíč k actor_id v tabulce actor a určuje aktéra, který nahrál nejnovější verzi obrázku.

img_timestamp

Časové razítko, kdy došlo k nahrání. Není nutně stejné časové razítko jako logging.log_timestamp.

S výjimkou revizí obrázků importovaných z jiné wiki časové razítko jednoznačně identifikuje revizi souboru. Pokud proběhnou dvě nahrání stejného souboru ve stejnou sekundu, druhé nahrání se zdrží, dokud nedostane jiné časové razítko.

img_sha1

Verze MediaWiki:
1.11

SHA-1 hash obsahu souboru ve formátu základního 36. Wikimedia\base_convert() se používá k převodu ze základu 16 (hexadecimální) na základ 36 a pak k doplnění výsledku na 31 znaků.

img_type

Verze MediaWiki:
1.4

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.41

DESCRIBE image;

+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type                                                    | Null | Key | Default | Extra |
+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| img_name      | varbinary(255)                                               | NO  | PRI |     |    |
| img_size      | bigint(20) unsigned                                             | NO  | MUL | 0    |    |
| img_width     | int(11)                                                   | NO  |   | 0    |    |
| img_height     | int(11)                                                   | NO  |   | 0    |    |
| img_metadata    | mediumblob                                                 | NO  |   | NULL  |    |
| img_bits      | int(11)                                                   | NO  |   | 0    |    |
| img_media_type   | enum('UNKNOWN','BITMAP','DRAWING','AUDIO','VIDEO','MULTIMEDIA','OFFICE','TEXT','EXECUTABLE','ARCHIVE','3D') | YES | MUL | NULL  |    |
| img_major_mime   | enum('unknown','application','audio','image','text','video','message','model','multipart','chemical')    | NO  |   | unknown |    |
| img_minor_mime   | varbinary(100)                                               | NO  |   | unknown |    |
| img_description_id | bigint(20) unsigned                                             | NO  |   | NULL  |    |
| img_actor     | bigint(20) unsigned                                             | NO  | MUL | NULL  |    |
| img_timestamp   | binary(14)                                                 | NO  | MUL | NULL  |    |
| img_sha1      | varbinary(32)                                                | NO  | MUL |     |    |
+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.36 – 1.40

DESCRIBE image;

+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type                                                    | Null | Key | Default | Extra |
+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| img_name      | varbinary(255)                                               | NO  | PRI |     |    |
| img_size      | int(10) unsigned                                              | NO  | MUL | 0    |    |
| img_width     | int(11)                                                   | NO  |   | 0    |    |
| img_height     | int(11)                                                   | NO  |   | 0    |    |
| img_metadata    | mediumblob                                                 | NO  |   | NULL  |    |
| img_bits      | int(11)                                                   | NO  |   | 0    |    |
| img_media_type   | enum('UNKNOWN','BITMAP','DRAWING','AUDIO','VIDEO','MULTIMEDIA','OFFICE','TEXT','EXECUTABLE','ARCHIVE','3D') | YES | MUL | NULL  |    |
| img_major_mime   | enum('unknown','application','audio','image','text','video','message','model','multipart','chemical')    | NO  |   | unknown |    |
| img_minor_mime   | varbinary(100)                                               | NO  |   | unknown |    |
| img_description_id | bigint(20) unsigned                                             | NO  |   | NULL  |    |
| img_actor     | bigint(20) unsigned                                             | NO  | MUL | NULL  |    |
| img_timestamp   | binary(14)                                                 | NO  | MUL | NULL  |    |
| img_sha1      | varbinary(32)                                                | NO  | MUL |     |    |
+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.34 – 1.35

DESCRIBE image;

+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type                                                    | Null | Key | Default | Extra |
+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| img_name      | varbinary(255)                                               | NO  | PRI |     |    |
| img_size      | int(10) unsigned                                              | NO  | MUL | 0    |    |
| img_width     | int(11)                                                   | NO  |   | 0    |    |
| img_height     | int(11)                                                   | NO  |   | 0    |    |
| img_metadata    | mediumblob                                                 | NO  |   | NULL  |    |
| img_bits      | int(11)                                                   | NO  |   | 0    |    |
| img_media_type   | enum('UNKNOWN','BITMAP','DRAWING','AUDIO','VIDEO','MULTIMEDIA','OFFICE','TEXT','EXECUTABLE','ARCHIVE','3D') | YES | MUL | NULL  |    |
| img_major_mime   | enum('unknown','application','audio','image','text','video','message','model','multipart','chemical')    | NO  |   | unknown |    |
| img_minor_mime   | varbinary(100)                                               | NO  |   | unknown |    |
| img_description_id | bigint(20) unsigned                                             | NO  |   | NULL  |    |
| img_actor     | bigint(20) unsigned                                             | NO  | MUL | NULL  |    |
| img_timestamp   | varbinary(14)                                                | NO  | MUL |     |    |
| img_sha1      | varbinary(32)                                                | NO  | MUL |     |    |
+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.33

DESCRIBE image;

+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type                                                    | Null | Key | Default | Extra |
+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| img_name      | varbinary(255)                                               | NO  | PRI |     |    |
| img_size      | int(10) unsigned                                              | NO  | MUL | 0    |    |
| img_width     | int(11)                                                   | NO  |   | 0    |    |
| img_height     | int(11)                                                   | NO  |   | 0    |    |
| img_metadata    | mediumblob                                                 | NO  |   | NULL  |    |
| img_bits      | int(11)                                                   | NO  |   | 0    |    |
| img_media_type   | enum('UNKNOWN','BITMAP','DRAWING','AUDIO','VIDEO','MULTIMEDIA','OFFICE','TEXT','EXECUTABLE','ARCHIVE','3D') | YES | MUL | NULL  |    |
| img_major_mime   | enum('unknown','application','audio','image','text','video','message','model','multipart','chemical')    | NO  |   | unknown |    |
| img_minor_mime   | varbinary(100)                                               | NO  |   | unknown |    |
| img_description_id | bigint(20) unsigned                                             | NO  |   | NULL  |    |
| img_user      | int(10) unsigned                                              | NO  | MUL | 0    |    |
| img_user_text   | varbinary(255)                                               | NO  | MUL |     |    |
| img_actor     | bigint(20) unsigned                                             | NO  | MUL | 0    |    |
| img_timestamp   | varbinary(14)                                                | NO  | MUL |     |    |
| img_sha1      | varbinary(32)                                                | NO  | MUL |     |    |
+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.31 – 1.32

DESCRIBE image;

+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field       | Type                                                    | Null | Key | Default | Extra |
+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| img_name      | varbinary(255)                                               | NO  | PRI |     |    |
| img_size      | int(10) unsigned                                              | NO  | MUL | 0    |    |
| img_width     | int(11)                                                   | NO  |   | 0    |    |
| img_height     | int(11)                                                   | NO  |   | 0    |    |
| img_metadata    | mediumblob                                                 | NO  |   | NULL  |    |
| img_bits      | int(11)                                                   | NO  |   | 0    |    |
| img_media_type   | enum('UNKNOWN','BITMAP','DRAWING','AUDIO','VIDEO','MULTIMEDIA','OFFICE','TEXT','EXECUTABLE','ARCHIVE','3D') | YES | MUL | NULL  |    |
| img_major_mime   | enum('unknown','application','audio','image','text','video','message','model','multipart','chemical')    | NO  |   | unknown |    |
| img_minor_mime   | varbinary(100)                                               | NO  |   | unknown |    |
| img_description  | varbinary(767)                                               | NO  |   |     |    |
| img_description_id | bigint(20) unsigned                                             | NO  |   | 0    |    |
| img_user      | int(10) unsigned                                              | NO  | MUL | 0    |    |
| img_user_text   | varbinary(255)                                               | NO  | MUL |     |    |
| img_actor     | bigint(20) unsigned                                             | NO  | MUL | 0    |    |
| img_timestamp   | varbinary(14)                                                | NO  | MUL |     |    |
| img_sha1      | varbinary(32)                                                | NO  | MUL |     |    |
+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.30

DESCRIBE image;

+-----------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type                                                    | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| img_name    | varbinary(255)                                               | NO  | PRI |     |    |
| img_size    | int(10) unsigned                                              | NO  | MUL | 0    |    |
| img_width    | int(11)                                                   | NO  |   | 0    |    |
| img_height   | int(11)                                                   | NO  |   | 0    |    |
| img_metadata  | mediumblob                                                 | NO  |   | NULL  |    |
| img_bits    | int(11)                                                   | NO  |   | 0    |    |
| img_media_type | enum('UNKNOWN','BITMAP','DRAWING','AUDIO','VIDEO','MULTIMEDIA','OFFICE','TEXT','EXECUTABLE','ARCHIVE','3D') | YES | MUL | NULL  |    |
| img_major_mime | enum('unknown','application','audio','image','text','video','message','model','multipart','chemical')    | NO  |   | unknown |    |
| img_minor_mime | varbinary(100)                                               | NO  |   | unknown |    |
| img_description | varbinary(767)                                               | NO  |   |     |    |
| img_user    | int(10) unsigned                                              | NO  | MUL | 0    |    |
| img_user_text  | varbinary(255)                                               | NO  | MUL | NULL  |    |
| img_timestamp  | varbinary(14)                                                | NO  | MUL |     |    |
| img_sha1    | varbinary(32)                                                | NO  | MUL |     |    |
+-----------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.25 – 1.29

DESCRIBE image;

+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type                                                  | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| img_name    | varbinary(255)                                             | NO  | PRI |     |    |
| img_size    | int(10) unsigned                                            | NO  | MUL | 0    |    |
| img_width    | int(11)                                                | NO  |   | 0    |    |
| img_height   | int(11)                                                | NO  |   | 0    |    |
| img_metadata  | mediumblob                                               | NO  |   | NULL  |    |
| img_bits    | int(11)                                                | NO  |   | 0    |    |
| img_media_type | enum('UNKNOWN','BITMAP','DRAWING','AUDIO','VIDEO','MULTIMEDIA','OFFICE','TEXT','EXECUTABLE','ARCHIVE') | YES | MUL | NULL  |    |
| img_major_mime | enum('unknown','application','audio','image','text','video','message','model','multipart','chemical') | NO  |   | unknown |    |
| img_minor_mime | varbinary(100)                                             | NO  |   | unknown |    |
| img_description | varbinary(767)                                             | NO  |   | NULL  |    |
| img_user    | int(10) unsigned                                            | NO  | MUL | 0    |    |
| img_user_text  | varbinary(255)                                             | NO  | MUL | NULL  |    |
| img_timestamp  | varbinary(14)                                             | NO  | MUL |     |    |
| img_sha1    | varbinary(32)                                             | NO  | MUL |     |    |
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.24

DESCRIBE image;

+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type                                                  | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| img_name    | varbinary(255)                                             | NO  | PRI | NULL  |    |
| img_size    | int(8) unsigned                                            | NO  | MUL | 0    |    |
| img_width    | int(5)                                                 | NO  |   | 0    |    |
| img_height   | int(5)                                                 | NO  |   | 0    |    |
| img_metadata  | mediumblob                                               | NO  |   | NULL  |    |
| img_bits    | int(3)                                                 | NO  |   | 0    |    |
| img_media_type | enum('UNKNOWN','BITMAP','DRAWING','AUDIO','VIDEO','MULTIMEDIA','OFFICE','TEXT','EXECUTABLE','ARCHIVE') | YES |   | NULL  |    |
| img_major_mime | enum('unknown','application','audio','image','text','video','message','model','multipart','chemical') | NO  |   | unknown |    |
| img_minor_mime | varbinary(100)                                             | NO  |   | unknown |    |
| img_description | tinyblob                                                | NO  |   | NULL  |    |
| img_user    | int(5) unsigned                                            | NO  |   | 0    |    |
| img_user_text  | varchar(255) binary                                          | NO  |   | NULL  |    |
| img_timestamp  | varbinary(14)                                             | NO  | MUL | NULL  |    |
| img_sha1    | varbinary(32)                                             | NO  |   | NULL  |    |
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.16 – 1.23

DESCRIBE image;

+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type                                                  | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| img_name    | varbinary(255)                                             | NO  | PRI | NULL  |    |
| img_size    | int(8) unsigned                                            | NO  | MUL | 0    |    |
| img_width    | int(5)                                                 | NO  |   | 0    |    |
| img_height   | int(5)                                                 | NO  |   | 0    |    |
| img_metadata  | mediumblob                                               | NO  |   | NULL  |    |
| img_bits    | int(3)                                                 | NO  |   | 0    |    |
| img_media_type | enum('UNKNOWN','BITMAP','DRAWING','AUDIO','VIDEO','MULTIMEDIA','OFFICE','TEXT','EXECUTABLE','ARCHIVE') | YES |   | NULL  |    |
| img_major_mime | enum('unknown','application','audio','image','text','video','message','model','multipart')       | NO  |   | unknown |    |
| img_minor_mime | varbinary(100)                                             | NO  |   | unknown |    |
| img_description | tinyblob                                                | NO  |   | NULL  |    |
| img_user    | int(5) unsigned                                            | NO  |   | 0    |    |
| img_user_text  | varchar(255) binary                                          | NO  |   | NULL  |    |
| img_timestamp  | varbinary(14)                                             | NO  | MUL | NULL  |    |
| img_sha1    | varbinary(32)                                             | NO  |   | NULL  |    |
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.11 – 1.15

DESCRIBE image;

+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type                                                  | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| img_name    | varbinary(255)                                             | NO  | PRI | NULL  |    |
| img_size    | int(8) unsigned                                            | NO  | MUL | 0    |    |
| img_width    | int(5)                                                 | NO  |   | 0    |    |
| img_height   | int(5)                                                 | NO  |   | 0    |    |
| img_metadata  | mediumblob                                               | NO  |   | NULL  |    |
| img_bits    | int(3)                                                 | NO  |   | 0    |    |
| img_media_type | enum('UNKNOWN','BITMAP','DRAWING','AUDIO','VIDEO','MULTIMEDIA','OFFICE','TEXT','EXECUTABLE','ARCHIVE') | YES |   | NULL  |    |
| img_major_mime | enum('unknown','application','audio','image','text','video','message','model','multipart')       | NO  |   | unknown |    |
| img_minor_mime | varbinary(32)                                             | NO  |   | unknown |    |
| img_description | tinyblob                                                | NO  |   | NULL  |    |
| img_user    | int(5) unsigned                                            | NO  |   | 0    |    |
| img_user_text  | varchar(255) binary                                          | NO  |   | NULL  |    |
| img_timestamp  | varbinary(14)                                             | NO  | MUL | NULL  |    |
| img_sha1    | varbinary(32)                                             | NO  |   | NULL  |    |
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.10

DESCRIBE image;

+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type                                                  | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| img_name    | varbinary(255)                                             | NO  | PRI | NULL  |    |
| img_size    | int(8) unsigned                                            | NO  | MUL | 0    |    |
| img_width    | int(5)                                                 | NO  |   | 0    |    |
| img_height   | int(5)                                                 | NO  |   | 0    |    |
| img_metadata  | mediumblob                                               | NO  |   | NULL  |    |
| img_bits    | int(3)                                                 | NO  |   | 0    |    |
| img_media_type | enum('UNKNOWN','BITMAP','DRAWING','AUDIO','VIDEO','MULTIMEDIA','OFFICE','TEXT','EXECUTABLE','ARCHIVE') | YES |   | NULL  |    |
| img_major_mime | enum('unknown','application','audio','image','text','video','message','model','multipart')       | NO  |   | unknown |    |
| img_minor_mime | varbinary(32)                                             | NO  |   | unknown |    |
| img_description | tinyblob                                                | NO  |   | NULL  |    |
| img_user    | int(5) unsigned                                            | NO  |   | 0    |    |
| img_user_text  | varchar(255) binary                                          | NO  |   | NULL  |    |
| img_timestamp  | varbinary(14)                                             | NO  | MUL | NULL  |    |
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.5 – 1.9

DESCRIBE image;

+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type                                                  | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
| img_name    | varchar(255) binary                                          | NO  | PRI | NULL  |    |
| img_size    | int(8) unsigned                                            | NO  | MUL | 0    |    |
| img_width    | int(5)                                                 | NO  |   | 0    |    |
| img_height   | int(5)                                                 | NO  |   | 0    |    |
| img_metadata  | mediumblob                                               | NO  |   | NULL  |    |
| img_bits    | int(3)                                                 | NO  |   | 0    |    |
| img_media_type | enum('UNKNOWN','BITMAP','DRAWING','AUDIO','VIDEO','MULTIMEDIA','OFFICE','TEXT','EXECUTABLE','ARCHIVE') | YES |   | NULL  |    |
| img_major_mime | enum('unknown','application','audio','image','text','video','message','model','multipart')       | NO  |   | unknown |    |
| img_minor_mime | varchar(32) binary                                           | NO  |   | unknown |    |
| img_description | tinyblob                                                | NO  |   | NULL  |    |
| img_user    | int(5) unsigned                                            | NO  |   | 0    |    |
| img_user_text  | varchar(255) binary                                          | NO  |   | NULL  |    |
| img_timestamp  | char(14) binary                                            | NO  | MUL | NULL  |    |
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.1 – 1.4

DESCRIBE image;

+-----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| img_name    | varchar(255) binary | NO  | MUL | NULL  |    |
| img_size    | int(8) unsigned   | NO  | MUL | 0    |    |
| img_description | tinyblob      | NO  |   | NULL  |    |
| img_user    | int(5) unsigned   | NO  |   | 0    |    |
| img_user_text  | varchar(255) binary | NO  |   | NULL  |    |
| img_timestamp  | char(14) binary   | NO  | MUL | NULL  |    |
+-----------------+---------------------+------+-----+---------+-------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.34

SHOW INDEX IN image;

+-------+------------+---------------------+--------------+----------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table | Non_unique | Key_name      | Seq_in_index | Column_name  | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+-------+------------+---------------------+--------------+----------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| image |     0 | PRIMARY       |      1 | img_name    | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| image |     1 | img_actor_timestamp |      1 | img_actor   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| image |     1 | img_actor_timestamp |      2 | img_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| image |     1 | img_size      |      1 | img_size    | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| image |     1 | img_timestamp    |      1 | img_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| image |     1 | img_sha1      |      1 | img_sha1    | A     |      0 |    10 | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| image |     1 | img_media_mime   |      1 | img_media_type | A     |      0 |   NULL | NULL  | YES | BTREE   |     |        |
| image |     1 | img_media_mime   |      2 | img_major_mime | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| image |     1 | img_media_mime   |      3 | img_minor_mime | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+-------+------------+---------------------+--------------+----------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+