Manual:Hooks/EditPage::showEditForm:initial/cs

EditPage::showEditForm:initial
Available from version 1.6.0
Volá se těsně před vykreslením náhledu a formuláře pro úpravy
Define function:
public static function onEditPage_showEditForm_initial( EditPage $editPage, OutputPage $output ) { ... }
Attach hook: In extension.json:
{
	"Hooks": {
		"EditPage::showEditForm:initial": "MyExtensionHooks::onEditPageshowEditForminitial"
	}
}
Called from: File(s): EditPage.php
Interface: EditPage__showEditForm_initialHook.php

For more information about attaching hooks, see Příručka:Háčky .
For examples of extensions using this hook, see Category:EditPage::showEditForm:initial extensions/cs.

PodrobnostiEdit

 • $editPage: Aktuální objekt EditPage.
 • $output: Objekt OutputPage (přidaný ve verzi 1.20.0).

PoznámkyEdit

Můžete udělat něco jako:

if( $editPage->formtype == 'preview' ) {
  // provedení náhledu.
}

provádět akce pouze u určitých typů úprav.

Vložení HTMLEdit

V EditPage::showEditForm:initial je mnoho umístění, která uživateli umožňují vkládat HTML. Tato umístění háčků jsou reprezentována proměnnými objektu EditPage.(Všimněte si, že není jasné, jak jste schopni vložit text pomocí tohoto háčku před MW 1.9!)

$editPage->editFormPageTop         // MW >= 1.9
$editPage->editFormTextTop         // MW >= 1.9
$editPage->editFormTextBeforeContent    // MW >= 1.12
$editPage->editFormTextAfterWarn      // MW >= 1.9
$editPage->editFormTextAfterTools     // MW >= 1.9
$editPage->editFormTextBottom       // MW >= 1.9	

Chcete-li vložit svůj HTML, připojte svůj HTML k jedné z výše uvedených proměnných, např.

$editPage->editFormPageTop .= "<span>Hello World!</span>";

Některá umístění háčků jsou uvnitř formulářů. Některá ne. Ty uvnitř formuláře vám umožňují vkládat prvky formuláře HTML.

 • Vnitřní forma
  • editFormTextBeforeContent
  • editFormTextAfterWarn
  • editFormTextAfterTools
  • editFormTextBottom
 • Vnější forma
  • editFormPageTop
  • editFormTextTop

Normálně používáme EditPage::showEditForm:fields pro prvky formuláře, ale mohou existovat určité okolnosti, pro které je nutné použít výše uvedená umístění háčků.

Pouze ke čteníEdit

V režimu pouze pro čtení existuje podobný EditPage::showReadOnlyForm:initial-háček