Manual:Hooks/ChangesListSpecialPageQuery/cs

ChangesListSpecialPageQuery
Available from version 1.24.0
Volá se při vytváření dotazu SQL na stránkách dědících z ChangesListSpecialPage (v jádru: RecentChanges, RecentChangesLinked a Watchlist).
Define function:
public static function onChangesListSpecialPageQuery( $name, &$tables, &$fields, &$conds, &$query_options, &$join_conds, $opts ) { ... }
Attach hook: In extension.json:
{
	"Hooks": {
		"ChangesListSpecialPageQuery": "MediaWiki\\Extension\\MyExtension\\Hooks::onChangesListSpecialPageQuery"
	}
}
Called from: File(s): ChangesListSpecialPage.php
Function(s): ChangesListSpecialPage::runMainQueryHook()
Interface: ChangesListSpecialPageQueryHook.php

For more information about attaching hooks, see Příručka:Háčky .
For examples of extensions using this hook, see Category:ChangesListSpecialPageQuery extensions/cs.

Lze použít ke změně informací, se kterými bude dotaz na databázi sestaven, aby se získaly informace pro vytvoření obsahu speciální stránky.

Toto nepoužívejte k implementaci jednotlivých filtrů, pokud jsou kompatibilní se strukturou ChangesListFilter a ChangesListFilterGroup.

Místo toho použijte podtřídy těchto tříd ve spojení s háčkem ChangesListSpecialPageStructuredFilters.

Tento háček lze použít k implementaci filtrů, které neimplementují tuto strukturu, nebo vlastního chování, které není samostatným filtrem.

Podrobnosti

edit
  • $name: Název speciální stránky, např. 'Watchlist' (seznam sledovaných)
  • &$tables: Pole tabulek, které mají být dotazovány
  • &$fields: Pole sloupců k výběru
  • &$conds: Pole podmínek WHERE pro dotaz
  • &$query_options: Pole možností pro požadavek na databázi
  • &$join_conds: Připojit podmínky pro tabulky
  • $opts: FormOptions pro tento požadavek

Před MediaWiki 1.24 byl ekvivalentní háček SpecialRecentChangesQuery.

Související odkazy

edit