Manual:Hooks/ArticleDelete/cs

ArticleDelete
Available from version 1.4.0
Objeví se vždy, když software obdrží požadavek na odstranění článku
Define function:
public static function onArticleDelete( WikiPage &$article, User &$user, &$reason, &$error ) { ... }
Attach hook: In extension.json:
{
	"Hooks": {
		"ArticleDelete": "MediaWiki\\Extension\\MyExtension\\Hooks::onArticleDelete"
	}
}
Called from: File(s): page/WikiPage.php
Interface: ArticleDeleteHook.php

For more information about attaching hooks, see Příručka:Háčky .
For examples of extensions using this hook, see Category:ArticleDelete extensions/cs.

Podrobnosti

edit
  • $article: Článek, který byl smazán (objekt WikiPage) 1.18+
  • $user: Uživatel (objekt), který článek smaže
  • $reason: Důvod (řetězec), proč je článek smazán
  • $error: Pokud bylo smazání požadovaného článku zakázáno, zobrazí se chybová zpráva (nezpracovaný HTML).1.13+

Související stránky

edit