Příručka:Objekty v globálních proměnných

This page is a translated version of the page Manual:Global object variables and the translation is 100% complete.

Při spuštění MediaWiki se inicializují stovky globálních proměnných. Většina těchto globálních proměnných jsou konfigurační nastavení. (K jejich dokumentaci se dostanete přes Příručka:Konfigurační proměnné .) Pro stovky ostatních globálních proměnných neexistuje žádná komplexní dokumentace, nicméně tady máte uvedené alespoň ty nejdůležitější. K jejich inicializaci typicky dochází při zavolání stránky index.php nebo Setup.php .

Globální proměnné

  • $mediaWiki - výchozí objekt třídy MediaWiki, která patří mezi hlavní třídy (class) používané v rámci MediaWiki software. Inicializuje objekty $wgTitle a $wgArticle, a také realizuje akce volané přes URL.
  • $wgContLang - objekt třídy Language je s wiki asociován (spojen) během jejího prohlížení. (odstraněno od 1.36)
  • $wgLang - objekt třídy Language, který se vybírá na základě volby v uživatelském nastavení.
  • $wgOut - obsah z objektu třídy OutputPage se vrací webovému prohlížeči jako odpověď na HTTP dotaz.
  • $wgParser - objekt třídy Parser. Do něj se registrují háčky (hooks) které rozšiřují jeho možnosti. (zastaralé od 1.32) (odstraněno od 1.39)
  • $wgRequest - objekt třídy WebRequest, obsahuje data, která byla předána při dotazu přes get.
  • $wgTitle - objekt třídy Title se tvoří na základě URL dotazu. (zastaralé od 1.19)   Poznámka: Pokud to není nezbytně nutné, tak se zásahům do následujícího objektu pokud možno vyhněte. Je mnohem lepší pracovat s objektem typu Title, který je obvykle taky dostupný.
  • $wgUser - objekt třídy User spojuje osobu přihlášeného uživatele s aktuálním dotazem.


Související odkazy