Podręcznik:GenerateSitemap.php

This page is a translated version of the page Manual:GenerateSitemap.php and the translation is 70% complete.
Outdated translations are marked like this.

Szczegóły

generateSitemap.php to skrypt służący do generowania mapy witryny w MediaWiki. Mapy witryny to pliki umożliwiające łatwiejsze indeksowanie strony przez roboty wyszukiwarek (np. googlebot). Niektóre z nich obsługują protokół sitemap.

Domyślnie, skrypt generuje indeks mapy witryny oraz jedną (skompresowaną w gzip) mapę witryny dla każdej przestrzeni nazw posiadającej zawartość. Zobacz #Opcje, które są przyjmowane przez skrypt.

W MediaWiki 1.16.0 generowana mapa nie współpracuje z Google. Musisz zastosować tę poprawkę.

Po więcej informacji na temat korzystania ze skryptów konserwacyjnych, zobacz Podręcznik:Skrypty konserwacyjne .

Opcje

--help

Wyświetla dostępne opcje przyjmowane przez generateSitemap.php

--fspath=<path>

Ścieżka systemu plików gdzie wynik będzie zapisany np. sitemap/. Ktalog musi być dostępny z poziomu online!

--identifier=<identifier>

Jakie miejsce identyfikator użyć do wiki, domyślnie $wgDBname

--urlpath=<prefix>

Adres URL wskazujący na --fspath, np.
/sitemap/
If specified, gets prefixed to the filenames in the sitemap index. This is needed because some search engines like Google require absolute URLs in sitemaps. You should specify --server also; the values will often be similar, but having them separate allows the script to accommodate even unusual setups.
Before MediaWiki 1.32.0 this parameter should contain the protocol and host name. However, since MediaWiki 1.32.0 the contents of this parameter will be appended to the --server parameter, thus it must neither contain protocol nor hostname. This is a breaking change not announced via the RELEASE-NOTES.

--server=<server>

Protokół i nazwa hosta do użycia w adresach URL, np.
https://en.wikipedia.org
Jest to czasami potrzebne, gdy nie powiedzie się automatyczne pobranie nazwy serwera i w adresach mogą pojawić się domeny "localhost" lub "my.servername".
If set, the value of $wgCanonicalServer will override the value of this option in all sitemap files except for the sitemap index file.

--compress=[yes|no]

Czy kompresować pliki map witryn? Domyślne ustawienie: yes

--skip-redirects

Po dodaniu tej opcji, przekierowania są pomijane i nie będą dodawane do mapy witryny. Jest zalecana, ponieważ Google może narzekać na przekierowania. Mimo to, domyślnym ustawieniem jest niepomijanie przekierowań.

Przykład

Tworzenie mapy witryny dla Google Webmaster Tools:

mkdir sitemap

Następnie wygeneruj mapę witryny:

Wersja MediaWiki:
1.40
php maintenance/run.php generateSitemap --memory-limit=50M --fspath=/path/to/examplecom/sitemap/ --identifier=example.com --urlpath=/sitemap/ --server=https://www.example.com --compress=yes --skip-redirects
Wersje MediaWiki:
1.32 – 1.39
php maintenance/generateSitemap.php --memory-limit=50M --fspath=/path/to/examplecom/sitemap/ --identifier=example.com --urlpath=/sitemap/ --server=https://www.example.com --compress=yes --skip-redirects
Wersja MediaWiki:
1.31
php maintenance/generateSitemap.php --memory-limit=50M --fspath=/path/to/examplecom/sitemap/ --identifier=example.com --urlpath=https://www.example.com/sitemap --server=https://www.example.com --compress=yes --skip-redirects

This will create a sitemap index stored at /path/to/examplecom/sitemap/sitemap-index-example.com.org.xml which points to a compressed XML file for each namespace, e.g. /path/to/examplecom/sitemap/sitemap-example.com-NS_0-0.xml.gz for the main namespace.

This does not mean your sitemap can now be found automatically! You will then need to submit the link for the sitemap index to the crawling site (eg Yandex or Google), i.e. https://www.example.com/sitemap/sitemap-index-example.com.org.xml .

Alternatively, you can make this findable by any crawler by adding a link to the sitemap index to your site root directory e.g.:

ln -s /sitemap/sitemap-index-example.com.org.xml sitemap.xml

Dla domen, które nie używają liter alfabetu łacińskiego, trzeba użyć Punycode.

Podobne ustawienia w LocalSettings.php

Wersja MediaWiki:
1.13
  • $wgSitemapNamespaces : Tablica nazw do generowania mapy witryny Google dla, lub fałsz jeśli ma być generowane dla wszystkich nazw.Domyślnym ustawieniem jest false.
Wersja MediaWiki:
1.19
  • $wgSitemapNamespacesPriorities : Priorytety przestrzeni nazw dla sitemaps. Powinno to być mapa identyfikatorów przestrzeni nazw do priorytetu. Domyślnym ustawieniem jest false.