Manual:External storage/cs

This page is a translated version of the page Manual:External storage and the translation is 100% complete.

Externí úložiště je abstrakce pro ukládání obsahu wiki (tj. toho, co by se normálně vešlo do tabulky text ) mimo normální databázi, případně s použitím nějaké komprese. Některá rozšíření (například StructuredDiscussions ) mohou používat externí úložiště přímo pro ukládání jiných druhů dat.

Obsah externího úložiště je adresován URL ve tvaru <protokol>://<umístění>/<název objektu>, přičemž protokol určuje, jaký typ úložiště má být použit. Před verzí 1.32 byly tyto adresy URL uloženy v poli old_text v tabulce text, přičemž old_flags bylo nastaveno na external. Od 1.32 jsou uloženy v poli content_address tabulky content .

Výhody

Velikost tabulky text je obvykle největší ze všech tabulek. Na wikinách s miliony úprav může mít text tabulka velikost několika gigabajtů.

Vzhledem k tomu, že obsah tabulky text nelze měnit (úpravy stránek vytvářejí nové revize a nové položky tabulky text, ale staré položky nelze upravovat), poskytuje uložení obsahu do jiné databáze následující výhody:

 • Rozdělené ukládací potřeby - namísto velké monolitické databáze může externí úložiště pokrývat několik serverů, což umožňuje snazší migraci a alokaci disků.
 • Výkon databáze - databázový server pro externí úložiště má velmi nízké nároky na paměť a CPU, protože je to pouze úložiště a nepotřebuje příliš mnoho mezipaměti a nepotřebuje provádět složité dotazy. To umožňuje hlavnímu databázovému serveru využít veškerou dostupnou paměť pro ukládání do mezipaměti jiných tabulek, které by z toho profitovaly.
 • Zálohy - zálohování velkých databází nějakou dobu trvá. Zálohování databáze externího úložiště lze provádět postupně, protože staré položky nelze měnit. Když se databáze externího úložiště dostatečně rozroste, lze vytvořit novou databázi pro nové externí úložiště a starou databázi lze umístit pouze pro čtení a odstranit z rutinních záloh (stále však musí být přístupná pro MediaWiki).

Kód

Hlavní třída pro interakci s externím úložištěm je ExternalStore. Můžete použít insert nebo (obvykleji) insertToDefault k uložení části dat a obdržení adresy URL, na které byla uložena. Tuto adresu URL lze použít s fetchFromURL k načtení dat.

Interně ExternalStore interaguje s podtřídou ExternalStoreMedium odpovídající protokolu. ExternalStoreDB, který je běžně používaný, se liší od ostatních v tom, že poskytuje speciální manipulaci, když jsou uložená data serializovaná podtřída HistoryBlob. Takové objekty lze získat pomocí <protokol>://<umístění>/<jméno objektu>/<id položky>, v takovém případě úložiště objekt deinializuje a získá příslušnou položku (zavoláním getItem na něj).

V praxi byste se měli většinu času vyhnout přímému použití ExternalStorage a místo toho použít SqlBlobStore (nebo ještě vyšší úroveň abstrakce, jako je RevisionStore).

Konfigurace

Například nastavení LocalSettings.php:

$wgExternalStores = [ 'DB' ];
$wgExternalServers = [ 'demoCluster' => [
 [ 'host' => 'primary.example.org', 'user' => 'userM', 'password' =>'pwdM', 'dbname' => 'dbM', 'type' => "mysql", 'load' => 1 ],
 [ 'host' => 'replica1.example.org', 'user' => 'userS1', 'password' =>'pwdS1', 'dbname' => 'dbS1', 'type' => "mysql", 'load' => 1 ],
 [ 'host' => 'replica2.example.org', 'user' => 'userS2', 'password' =>'pwdS2', 'dbname' => 'dbS2', 'type' => "mysql", 'load' => 1 ],
] ];
$wgDefaultExternalStore = [ 'DB://demoCluster' ];
 • Řádek $wgExternalStores uvádí, že lze použít externí úložiště DB. (Část DB není libovolný název, který lze upravit. Musí to být DB.) To odpovídá použité podtřídě ExternalStoreMedium a protokolu adresy blob.
 • Řádek $wgExternalServers uvádí všechny použitelné clustery se všemi použitelnými uzly clusteru. Klíče pole nejvyšší úrovně označují název clusteru (Výše uvedený příklad definuje pouze jeden cluster. Má název demoCluster). Hodnotou těchto klíčů jsou opět pole. Obsahují specifikace jednotlivých uzlů. První uzel je považován za primární. Všechny zápisy do databáze se provádějí přes tento primární uzel. Může následovat nula nebo více replikovaných uzlů. (Ve výše uvedeném příkladu najdete dva replikované uzly). Každý uzel může mít vlastní host, user, password, dbname a type, jak je znázorněno v příkladu. Parametr load umožňuje určit, jak velká část zátěže by měla projít touto poznámkou.
 • Řádek $wgDefaultExternalStore obsahuje ta externí úložiště, které lze použít pro uložení nového textu. Pokud tento řádek vynecháte, externí úložiště bude pouze pro čtení a nové texty se přesunou do výchozí databáze (tj. do stejné databáze, revize, obrazových dat; nikoli do clusteru).

Pro nastavení multiprimární (dříve nazývané multi-master) wiki farmy (jako je Wikimedie) zvažte použití LBFactory_Multi .

Nastavení databáze

Pro výše uvedený příklad konfigurace byste museli:

 1. Vytvořte databázi dbM na hostiteli primary.example.org
 2. Spusťte maintenance/storage/blobs.sql SQL skript na v databázi dbM na hostiteli primary.example.org. Pro tento úkol nepoužívejte maintenance/sql.php, protože to přidá požadované tabulky do vaší výchozí databáze (tj.: stránka databáze, revize, obrazová data) a ne do dbM. Pokud si nejste jisti, jak spustit SQL skript na databázi dbM na hostiteli primary.example.org, prostudujte si dokumentaci k databázi.
 3. Nastavte replikaci (informace o nastavení replikace naleznete v dokumentaci k databázi) směrem k dbS1 na hostiteli replica1.example.org a
 4. Nastavte replikaci směrem k dbS2 na hostiteli replica2.example.org.

Údržbářské skripty

Existuje několik skriptů údržby pro přesun obsahu do externího úložiště:

Související odkazy