Příručka:Eval.php

This page is a translated version of the page Manual:Eval.php and the translation is 100% complete.

eval.php je údržbový skript, který se nachází v adresáři maintenance, který můžete použít k živému hraní s objekty a funkcemi MediaWiki. Nyní je považován za zastaralý a byl nahrazen shell.php , který je robustnější (nezruší se při fatálních chybách) a má více funkcí (automatický tisk návratových hodnot, reflexe, prohlížeč dokumentace, doplňování karet atd.).

$ php maintenance/eval.php
> print wfMessage("Recentchanges")->plain();
Recent changes

Třídy MediaWiki se automaticky načítají:

$ php maintenance/eval.php
> echo Xml::label( 'My label', 'someInput', array( 'class' => 'pink' ) );
<label for="someInput" class="pink">My label</label>

Je také možné některé ladění:

$ php maintenance/eval.php --d 3
> print wfMessage("Recentchanges")->text();
Unstubbing $wgLang on call of $wgLang::getCode from MessageCache::get
Connecting to localhost minitest...
Profiler::instance called with bogus $wgProfiler setting, falling back to ProfilerStub for safety
IP: 127.0.0.1
Query minitest (1) (slave): SET /* DatabasePostgres::open 127.0.0.1 */ client_encoding='UTF8'
Query minitest (2) (slave): SET /* DatabasePostgres::open 127.0.0.1 */ datestyle = 'ISO, YMD'
Query minitest (3) (slave): SET /* DatabasePostgres::open 127.0.0.1 */ timezone = 'GMT'
Query minitest (4) (slave): SET /* DatabasePostgres::open 127.0.0.1 */ standard_conforming_strings = on
Query minitest (5) (slave): BEGIN
Transaction state changed from IDLE -> TRANS
Query minitest (6) (slave): SELECT /* DatabasePostgres::schemaExists 127.0.0.1 */ 1 FROM "pg_catalog"."pg_namespace" WHERE nspname = 'mediawiki' LIMIT 1 
Query minitest (7) (slave): SELECT /* DatabasePostgres::getSchemas 127.0.0.1 */ current_schemas(false)
Query minitest (8) (slave): SHOW /* DatabasePostgres::getSearchPath 127.0.0.1 */ search_path
Query minitest (9) (slave): SET /* 127.0.0.1 */ search_path = "mediawiki", "$user", public
Schema "mediawiki" added to the search path
Query minitest (10) (slave): COMMIT
Transaction state changed from TRANS -> IDLE
Connected to localhost minitest.
Query minitest (11) (slave): SELECT /* LCStore_DB::get 127.0.0.1 */ lc_value FROM "l10n_cache" WHERE lc_lang = 'en' AND lc_key = 'deps' LIMIT 1 
Query minitest (12) (slave): SELECT /* LCStore_DB::get 127.0.0.1 */ lc_value FROM "l10n_cache" WHERE lc_lang = 'en' AND lc_key = 'list' LIMIT 1 
Query minitest (13) (slave): SELECT /* LCStore_DB::get 127.0.0.1 */ lc_value FROM "l10n_cache" WHERE lc_lang = 'en' AND lc_key = 'preload' LIMIT 1 
Query minitest (14) (slave): SELECT /* LCStore_DB::get 127.0.0.1 */ lc_value FROM "l10n_cache" WHERE lc_lang = 'en' AND lc_key = 'preload' LIMIT 1 
Connecting to localhost minitest...
Query minitest (15) (slave): SET /* DatabasePostgres::open 127.0.0.1 */ client_encoding='UTF8'
Query minitest (16) (slave): SET /* DatabasePostgres::open 127.0.0.1 */ datestyle = 'ISO, YMD'
Query minitest (17) (slave): SET /* DatabasePostgres::open 127.0.0.1 */ timezone = 'GMT'
Query minitest (18) (slave): SET /* DatabasePostgres::open 127.0.0.1 */ standard_conforming_strings = on
Query minitest (19) (slave): BEGIN
Transaction state changed from IDLE -> TRANS
Query minitest (20) (slave): SELECT /* DatabasePostgres::schemaExists 127.0.0.1 */ 1 FROM "pg_catalog"."pg_namespace" WHERE nspname = 'mediawiki' LIMIT 1 
Query minitest (21) (slave): SELECT /* DatabasePostgres::getSchemas 127.0.0.1 */ current_schemas(false)
Schema "mediawiki" already in the search path
Query minitest (22) (slave): COMMIT
Transaction state changed from TRANS -> IDLE
Connected to localhost minitest.
Query minitest (23) (slave): SELECT /* SqlBagOStuff::get 127.0.0.1 */ value,exptime FROM "objectcache" WHERE keyname = 'minitest:messages:en' LIMIT 1 
MessageCache::load: Loading en... got from global cache
Recent changes
> 

Související odkazy