Podręcznik:Edit.php

This page is a translated version of the page Manual:Edit.php and the translation is 85% complete.

Szczegóły

edit.php to skrypt do zmiany treści artykułów z poziomu wiersza poleceń.

Użycie

php edit.php [options...] <title>

Opcje

Opcja/Parametr Opis
-u ‎<user> Nazwa użytkownika
-s ‎<summary> Opis zmian
-m Drobna zmiana
-b Edycja bota
-a Włącz automatyczne wstawianie opisów zmian
--no-rc Nie pokazuj zmiany na ostatnich zmianach

Jeżeli określony użytkownik nie istnieje, zostanie utworzony. Jeżeli nie zostanie podana nazwa użytkownika, edycja zostanie przypisana użytkownikowi o nazwie "Maintenance script" (takowy zostanie utworzony jeżeli potrzeba). Treść zmiany zostanie odczytana z wejścia standardowego (stdin).

Przykłady

php edit.php -s "Quick edit" -m Page_I_want_to_edit < file_containing_wikitext

The above will edit the page Page_I_want_to_edit (marking the edit minor) so it contains the contents of the file file_containing_wikitext using the edit summary Quick edit.

php getText.php "page_title" | sed -e 's/\bfoo\b/bar/g' | php edit.php "page_title"

The above will take the text of the page page_title from your wiki, replace every occurrence of the word foo with the word bar, and save the result back to the page page_title. You can do many complex text transformations of page text this way; see your unix manual's entry for sed.

Zobacz też