Příručka:Databázová tabulka content

This page is a translated version of the page Manual:Content table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka content
Verze MediaWiki:
1.31

V tabulce content jsou objekty obsahu. Co řádek, to slot wiki stránky. A dokud se jeho obsah nezmění, může na něj odkazovat mnoho dalších revizí. Přehled o revizích, které na něj odkazují se udržuje v tabulce slots .

V tabulce tedy není skutečný obsah (jako např. wiki text stránky), pouze odkazy na jeho kusy. Hlavním cílem je, poskytnout nezbytná meta-data pro načtení a následnou interpretaci serializovaného bloku dat, ze kterého se vytvoří objekt s obsahem stránky.

Tabulka byla zavedena od MediaWiki 1.31, jako součást projektu Multi-Content Revisions . Pro další podrobnosti viz Multi-Content Revisions/Content Meta-Data . Při migraci ze starších verzí, data do tabulky nalije kód ze souboru populateContentTables.php , který se automaticky zavolá při aktualizaci.

Pole

content_id

ID objektu obsahu

content_size

Velikost objektu obsahu (u serializovaného blobu být nemusí)

content_sha1

Kontrolní součet obsahu (u serializovaného blobu být nemusí)

content_model

Odkaz na content_models.model_id. Všimněte si, že formát serializace není specifikován. Mělo by se předpokládat, že je ve výchozím formátu pro model, pokud není automaticky detekováno jinak.

content_address

Adresa blobu s obsahem. Obvykle vypadá takto: tt:<id>, kde <id> je číslo odkazující na sloupec text.old_id . Ale může vypadat i jako URL, pokud se použije externí úložiště.

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.31

DESCRIBE content;

+-----------------+----------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field      | Type         | Null | Key | Default | Extra     |
+-----------------+----------------------+------+-----+---------+----------------+
| content_id   | bigint(20) unsigned | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| content_size  | int(10) unsigned   | NO  |   | NULL  |        |
| content_sha1  | varbinary(32)    | NO  |   | NULL  |        |
| content_model  | smallint(5) unsigned | NO  |   | NULL  |        |
| content_address | varbinary(255)    | NO  |   | NULL  |        |
+-----------------+----------------------+------+-----+---------+----------------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.31

SHOW INDEX IN content;

+---------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table  | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+---------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| content |     0 | PRIMARY |      1 | content_id | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+---------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+