Příručka:Databázová tabulka content_models

This page is a translated version of the page Manual:Content models table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka content_models
Verze MediaWiki:
1.31

Tabulka content_models je normalizační tabulka pro názvy modelů obsahu. Odkazuje se na ně z tabulky content .

V PHP kódu je normalizace spravována přes NameTableStore .

Byla představena v MediaWiki 1.31 jako součást projektu Multi-Content Revisions . Podrobnosti viz Multi-Content Revisions/Content Meta-Data . Během migrace ze starších verzí je tabulka naplněna populateContentTables.php (spouští se automaticky skriptem aktualizace).

Pole

model_id

Primární klíč.

model_name

K doložení.

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.36

DESCRIBE content_models;

+------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| Field   | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| model_id  | int(11)    | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| model_name | varbinary(64) | NO  | UNI | NULL  |        |
+------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.31 – 1.35

DESCRIBE content_models;

+------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| Field   | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| model_id  | smallint(6)  | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| model_name | varbinary(64) | NO  | UNI | NULL  |        |
+------------+---------------+------+-----+---------+----------------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.31

SHOW INDEX IN content_models;

+----------------+------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table     | Non_unique | Key_name  | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+----------------+------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| content_models |     0 | PRIMARY  |      1 | model_id  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| content_models |     0 | model_name |      1 | model_name | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+----------------+------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+