Příručka:Databázová tabulka change_tag_def

This page is a translated version of the page Manual:Change tag def table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka change_tag_def
Verze MediaWiki:
1.32
Gerrit change 430943

Tabulka change_tag_def je tabulka definující názvy značek pro ID. Ukládá také počty zásahů, aby se zabránilo cenným dotazům na change_tag.

Pole

ctd_id

Číselné ID značky (odpovídá change_tag.ct_tag_id)

ctd_name

Symbolický název značky (to, co by bylo dříve vloženo do change_tag.ct_tag)

ctd_user_defined

Zda byla tato značka definována ručně privilegovaným uživatelem pomocí Special:Tags

ctd_count

Kolikrát byla tato značka použita

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.32

DESCRIBE change_tag_def;

+------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field      | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| ctd_id      | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| ctd_name     | varbinary(255)   | NO  | UNI | NULL  |        |
| ctd_user_defined | tinyint(1)     | NO  | MUL | NULL  |        |
| ctd_count    | bigint(20) unsigned | NO  | MUL | 0    |        |
+------------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.32

SHOW INDEX IN change_tag_def;

+----------------+------------+------------------+--------------+------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table     | Non_unique | Key_name     | Seq_in_index | Column_name   | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+----------------+------------+------------------+--------------+------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| change_tag_def |     0 | PRIMARY     |      1 | ctd_id      | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| change_tag_def |     0 | ctd_name     |      1 | ctd_name     | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| change_tag_def |     1 | ctd_count    |      1 | ctd_count    | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| change_tag_def |     1 | ctd_user_defined |      1 | ctd_user_defined | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+----------------+------------+------------------+--------------+------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+