Příručka:Databázová tabulka categorylinks

This page is a translated version of the page Manual:Categorylinks table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka categorylinks
Verze MediaWiki:
1.3

Tabulka categorylinks ukládá položky odpovídající odkazům ve tvaru [[Category:Title]] nebo [[Category:Title|sortkey]], které při umístění kdekoli na stránce umístí stránku do kategorie s názvem Název (pro který může nebo nemusí existovat přidružená stránka). Odkazy začínající dvojtečkou, jako je [[:Category:Title]], nejsou uloženy v tabulce categorylinks, ale jsou zpracovány jako normální interní odkazy (v tomto případě vedoucí na stránku Category:Title). Upravitelné části stránek kategorií jsou uloženy jako ostatní stránky.

Existují čtyři indexy, které pomáhají zlepšit výkon:

 • Zřetězení cl_from a cl_to (pro případ úpravy článku)
 • Zřetězení cl_to, cl_type, cl_sortkey a cl_from (pro zobrazení článků v pořadí)
 • Zřetězení cl_to a cl_timestamp
 • cl_collation

Pole

cl_from

Ukládá page.page_id článku, kde byl umístěn odkaz.

cl_to

Uloží název požadované kategorie ve formátu page_title (tj. s _ a předponou jmenného prostoru excluding).

cl_sortkey

Ukládá název, podle kterého by měla být stránka seřazena v seznamu kategorií. Toto je binární klíč řazení, který v závislosti na $wgCategoryCollation může nebo nemusí být čitelný pro člověka (ale měl by se řadit ve správném pořadí při porovnávání jako bajtový řetězec) a není platný UTF-8, kdykoli databáze zkrátí klíč řazení uprostřed vícebajtové sekvence.

cl_timestamp

Ukládá čas, kdy byl odkaz naposledy aktualizován v tabulce.

cl_sortkey_prefix

Toto je buď prázdný řetězec, pokud stránka používá výchozí klíč řazení (neboli klíč řazení není specifikován). Jinak se jedná o lidsky čitelnou verzi cl_sortkey. Potřebné hlavně proto, aby cl_sortkey bylo možné v určitých situacích snadno aktualizovat, aniž by bylo nutné znovu analyzovat celou stránku. Novější přidané hodnoty jsou platné UTF-8 (viz gerrit:449280).

cl_collation

Verze MediaWiki:
1.17

Jaké řazení se používá. Používá se tak, že pokud se změní collation, skript updateCollation.php ví, jaké řádky je třeba v db opravit.

cl_type

O jaký typ stránky se jedná (file, subcat (podkategorie) nebo page (normální stránka)). Používá se k tomu, aby různé sekce na stránce kategorií mohly být stránkovány nezávisle efektivním způsobem.

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.17

DESCRIBE categorylinks;

+-------------------+------------------------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
| Field       | Type             | Null | Key | Default      | Extra            |
+-------------------+------------------------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
| cl_from      | int(10) unsigned       | NO  | PRI | 0         |               |
| cl_to       | varbinary(255)        | NO  | PRI |          |               |
| cl_sortkey    | varbinary(230)        | NO  |   |          |               |
| cl_sortkey_prefix | varbinary(255)        | NO  |   |          |               |
| cl_timestamp   | timestamp          | NO  |   | CURRENT_TIMESTAMP | on update CURRENT_TIMESTAMP |
| cl_collation   | varbinary(32)        | NO  | MUL |          |               |
| cl_type      | enum('page','subcat','file') | NO  |   | page       |               |
+-------------------+------------------------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
  Varování: Počínaje verzí 1.17 již není index na (cl_to, cl_sortkey) a je nahrazen indexem na (cl_to, cl_type, cl_sortkey, cl_from). Rozšíření, která se přímo dotazují na tabulku categorylinks, aby získala seznam stránek v seřazeném pořadí, se musí ujistit, že používají nový index, jinak se dotaz může stát velmi neefektivním.
Verze MediaWiki:
1.10 – 1.16

DESCRIBE categorylinks;

+--------------+------------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
| Field    | Type       | Null | Key | Default      | Extra            |
+--------------+------------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
| cl_from   | int(10) unsigned | NO  | PRI | 0         |               |
| cl_to    | varbinary(255)  | NO  | PRI |          |               |
| cl_sortkey  | varbinary(70)  | NO  |   |          |               |
| cl_timestamp | timestamp    | NO  |   | CURRENT_TIMESTAMP | on update CURRENT_TIMESTAMP |
+--------------+------------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
Verze MediaWiki:
1.5 – 1.9

DESCRIBE categorylinks;

+--------------+-----------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
| Field    | Type      | Null | Key | Default      | Extra            |
+--------------+-----------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
| cl_from   | int(8) unsigned | NO  | PRI | 0         |               |
| cl_to    | varchar(255)  | NO  | PRI |          |               |
| cl_sortkey  | varchar(86)   | NO  |   |          |               |
| cl_timestamp | timestamp    | NO  |   | CURRENT_TIMESTAMP | on update CURRENT_TIMESTAMP |
+--------------+-----------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
Verze MediaWiki:
1.3 – 1.4

DESCRIBE categorylinks;

+--------------+-----------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
| Field    | Type      | Null | Key | Default      | Extra            |
+--------------+-----------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+
| cl_from   | int(8) unsigned | NO  | PRI | 0         |               |
| cl_to    | varchar(255)  | NO  | PRI |          |               |
| cl_sortkey  | varchar(255)  | NO  |   |          |               |
| cl_timestamp | timestamp    | NO  |   | CURRENT_TIMESTAMP | on update CURRENT_TIMESTAMP |
+--------------+-----------------+------+-----+-------------------+-----------------------------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.42

SHOW INDEX IN categorylinks;

+---------------+------------+--------------+--------------+--------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table     | Non_unique | Key_name   | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+---------------+------------+--------------+--------------+--------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| categorylinks |     0 | PRIMARY   |      1 | cl_from   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| categorylinks |     0 | PRIMARY   |      2 | cl_to    | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| categorylinks |     1 | cl_sortkey  |      1 | cl_to    | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| categorylinks |     1 | cl_sortkey  |      2 | cl_type   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| categorylinks |     1 | cl_sortkey  |      3 | cl_sortkey  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| categorylinks |     1 | cl_sortkey  |      4 | cl_from   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| categorylinks |     1 | cl_timestamp |      1 | cl_to    | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| categorylinks |     1 | cl_timestamp |      2 | cl_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+---------------+------------+--------------+--------------+--------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+

Související odkazy

Externí odkazy