Příručka:Databázová tabulka brokenlinks

This page is a translated version of the page Manual:Brokenlinks table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka brokenlinks
Verze MediaWiki:
1.4
Od MediaWiki 1.5 byly tabulky links a brokenlinks sloučeny do jediné tabulky pagelinks , která zaznamenává pár klíčů jmenný prostor+název cílových odkazů spíše než ID stránky nebo předponu názvu. mailarchive:wikitech-l/2005-May/017434.html

V tabulce brokenlinks byly uloženy odkazy na články, které ještě neexistují. To bylo použito pro Special:Wantedpages (které bylo někdy zakázáno) a možná pro nějaké ukládání odkazů do mezipaměti. Bylo to dvojče tabulky links .

Počínaje verzí MediaWiki 1.5 se tato tabulka nepoužívá a lze ji bezpečně smazat. Obsah byl při aktualizaci migrován do tabulky pagelinks . Obnovení tabulky pagelinks je vždy možné pomocí servisního skriptu rebuildall.php .

bl_from ukládá cur_id článku, který obsahuje odkaz, bl_to ukládá název (včetně předpony jmenného prostoru) požadovaného článku.

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.2 – 1.4
+---------+-----------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+---------+-----------------+------+-----+---------+-------+
| bl_from | int(8) unsigned | NO  | PRI | 0    |    |
| bl_to  | varchar(255)  | NO  | PRI |     |    |
+---------+-----------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.1
+---------+-----------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+---------+-----------------+------+-----+---------+-------+
| bl_from | int(8) unsigned | NO  |   | 0    |    |
| bl_to  | varchar(255)  | NO  |   |     |    |
+---------+-----------------+------+-----+---------+-------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.2 – 1.4

SHOW INDEX IN brokenlinks;

+-------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table    | Non_unique | Key_name | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+-------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| brokenlinks |     0 | bl_from |      1 | bl_from   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| brokenlinks |     0 | bl_from |      2 | bl_to    | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| brokenlinks |     1 | bl_to  |      1 | bl_to    | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+-------------+------------+----------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+