Příručka:Počet článků

This page is a translated version of the page Manual:Article count and the translation is 100% complete.

Počet článků je počet obsahových stránek na wiki. Je k dispozici na stránce Special:Statistics wiki, magickým slovem {{NUMBEROFARTICLES}} a prostřednictvím dotazu "siteinfo " pčes MediaWiki API.

Ve výchozím nastavení se stránka počítá jako článek, když:

  1. Je v hlavním jmenném prostoru (to znamená, že její název nemá předponu jako "User:" nebo "Talk:").
  2. Obsahuje alespoň jeden interní wikilink (např. text "[[Main Page]]" vytváří wikiodkaz na stránku s názvem "Main Page").
  3. Není to přesměrování.

První kritérium lze rozšířit o další jmenné prostory pomocí proměnné $wgContentNamespaces . (Všimněte si, že některé stránky Příručka:Rozšíření , když jsou nainstalovány, to dělají.)

Druhé kritérium lze přepsat, pokud je proměnná $wgArticleCountMethod nastavena na hodnotu "any" (žádné), v takovém případě se všechna nepřesměrování v jmenných prostorech obsahu počítají jako články. Pokud je však použita hodnota "link" – což je výchozí hodnota definovaná v DefaultSettings.php – jsou brány v úvahu pouze stránky obsahující wikilink. To zahrnuje jak útržky, tak i jednoznačné stránky, pokud obsahují odkazy.

Třetí kritérium nelze nijak změnit. Přesměrování se nikdy nepočítá jako články.

Změna nastavení počtu článků MediaWiki

MediaWiki zpočátku počítala stránku jako článek, pokud obsahovala alespoň jednu čárku. Tato metoda se ukázala jako nespolehlivá v mnoha jazycích, kde čárka nemá velký nebo žádný význam. (Proces, který vedl k tomuto výsledku, viz Reforma počtu článků.)

Před MediaWiki 1.18 byla metoda používaná k počítání článků určena konfigurační proměnnou $wgUseCommaCount , která byla ve stejnou dobu zastaralá a nakonec byla odstraněna MediaWiki 1.24 .

Od 1.18 se používá proměnná $wgArticleCountMethod .

Zatímco počítání článků na základě čárek je ve světě wiki stále poměrně běžné (viz např. MeatBall:BiggestWiki), možnost MediaWiki to dělat byla v MediaWiki 1.31 zcela odstraněna.

V posledních verzích MediaWiki je existence odkazů kontrolována nahlédnutím do databázové tabulky pagelinks , takže zahrnuje odkazy poskytnuté transkluzí šablon nebo jiných stránek. Speciální odkazy, jako jsou odkazy na kategorie (které umísťují stránky do kategorií) a odkazy na soubory (které zobrazují soubory), se při určování stavu článku na stránce nepočítají, protože tyto odkazy ovlivňují různé databázové tabulky.

Chcete-li přejít na jinou metodu, použijte jeden z následujících přístupů:

Verze MediaWiki:
1.18

MW 1.18 a novější

MW 1,17 a starší

Verze MediaWiki:
1.17

Aktualizace statistik počtu článků

Po změně metody počítání článků budete téměř jistě chtít přepočítat svou wiki, aby odrážela tuto změnu (nestává se to automaticky). Chcete-li tak učinit, spusťte updateArticleCount.php z příkazového řádku.

Pokud máte přístup pouze k databázi, můžete získat přibližný počet článků pomocí dotazu podobného následujícímu, který kontroluje pouze odkazy na stránky (podobně jako metoda "link" (odkaz)) v hlavním jmenném prostoru:

SELECT count(distinct(page_id))
FROM pagelinks
INNER JOIN page ON pl_from = page_id
WHERE page_namespace = 0
AND page_is_redirect = 0;

Související odkazy