Příručka:Databázová tabulka archive

This page is a translated version of the page Manual:Archive table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka archive

Tabulka archive je místo, kam MediaWiki ukládá informace o smazaných stránkách. Stránky mohou být zrušeny (nebo obnoveny) MediaWiki Administrátorem pomocí speciální stránky Special:Undelete. Počínaje MediaWiki 1.5 zůstává obsah stránek v tabulce text . Čas mazání je zaznamenán v tabulce logging .

Když je stránka odstraněna, všechny její staré revize se přesunou z tabulky revision do tabulky archive. Když je potom stránka obnovena, její revize jsou odstraněny z tabulky archive a znovu vytvořeny v tabulce revision.

Tabulka archive je v rozvržení široce příbuzná old tabulce a $tabulce revizí; od Gerrit change 51675primární klíč: ar_id.

Před MediaWiki 1.5 byl obsah z tabulky text přesunut sem, takže jednotlivé revize měly neprázdný obsah ar_text. Tento text mohl být komprimován a v těchto případech byl označen gzip v poli ar_flags revize. Existuje také not now now (teď ne) záznam o tom, kdy došlo k odstranění, takže je obtížné oddělit více cyklů odstranění nebo odlišit stará smazání od nedávných smazání stránek, které nebyly dlouho upravovány.

Pole

ar_id

Verze MediaWiki:
1.22
Gerrit change 51675

Primární klíč

ar_namespace

Základní informace o stránce: Obsahuje jmenný prostor odstraněné revize. Ty obsahují hodnotu v page_namespace .

ar_title

Základní informace o stránce: Obsahuje název stránky smazané stránky, který je stejný jako page_title .

ar_text

Verze MediaWiki:
1.4

Před MediaWiki 1.5 zde staré archivované stránky ukládaly svůj text. Staré archivované stránky mají ar_text_id nastaveno na NULL. Neukazují na položku v tabulce text. Místo toho je toto pole místem, kde se nachází text. Obnovením obsahu ze staré archivované stránky obnovíte smazání textu z tohoto pole.

Verze MediaWiki:
1.5 – 1.30

Na nově smazaných stránkách (MediaWiki 1.5 a novější) zůstává text revize v tabulce text . Tyto nově smazané stránky neuloží text do tabulky archive, ale budou odkazovat na samostatně existující textové řádky. Nicméně pro text ze stránek, které byly archivovány v MediaWiki 1.4 a dřívějších, bude pole ar_text stále používáno!

Text může být gzipped nebo jinak funky.

ar_comment

Verze MediaWiki:
1.32

Základní informace o revizi: Obsahuje souhrn úprav smazané revize, analogicky k rev_comment .

(zastaralé); Místo toho je třeba použít ar_comment_id a tabulku comment!

ar_comment_id

Verze MediaWiki:
1.30

Toto je cizí klíč k comment_id v tabulce comment .

ar_user

Základní informace o revizi: Obsahuje uživatelské ID uživatele, který provedl smazanou revizi. Je to stejné jako user_id a rev_user . Hodnota tohoto pole je 0 pro anonymní úpravy, inicializační skripty a pro některé hromadné importy.

(zastaralé od 1.31) Během provádění Migrace zúčastněných a v závislosti na konfiguračním nastavení $wgActorTableSchemaMigrationStage může být toto pole prázdné a aktér provádějící úpravy může být místo toho uložen do pole ar_actor.

ar_user_text

Základní informace o revizi: Toto pole obsahuje text uživatelského jména editora, případně IP adresu editoru, pokud smazanou revizi provedl neregistrovaný uživatel. Srovnatelné s rev_user_text .

(zastaralé od 1.31) Během provádění Migrace zúčastněných a v závislosti na konfiguračním nastavení $wgActorTableSchemaMigrationStage může být toto pole prázdné a aktér provádějící úpravy může být místo toho uložen do pole ar_actor.

ar_actor

Verze MediaWiki:
1.31

Toto je cizí klíč k actor_id v tabulce actor .

ar_timestamp

Toto pole obsahuje čas, kdy byla revize původně uložena. Je to ekvivalent rev_timestamp .

Toto není časové razítko smazání článku, který je uložen v záznamu mazání, v log_timestamp tabulky logging .

ar_minor_edit

Základní informace o revizi: Zaznamenává, zda uživatel označil smazanou revizi jako Tato změna je malá editace.. Pokud je hodnota tohoto pole 1, pak je úprava označena jako 'minor' (nepodstatné). Jinak je 0. To je ekvivalentní rev_minor_edit .

ar_flags

Verze MediaWiki:
1.30

Toto pole je podobné jako old_flags v tabulce text . Byla přidána do MediaWiki 1.5, ale je s největší pravděpodobností nepoužitá: U revizí archivovaných se staršími verzemi se není používá, protože tam v době jejich smazání nebyla. Konverze, která by přidala příznaky pro revize, které již byly archivovány, když se prováděla aktualizace na MediaWiki 1.5 nebo novější, nebyla aplikována. Texty revizí archivované pomocí MediaWiki 1.5 nebo novější toto pole nepoužívají. Oni sami zůstávají v tabulce text. Spolu s jejich značkami v old_flags .

ar_rev_id

Verze MediaWiki:
1.5

Když jsou revize smazány, jejich jedinečný rev_id je uložen zde, takže může být zachován i po obnovení. To je nezbytné pro zachování trvalých odkazů na dané revize po cyklech náhodného odstranění nebo chaotických operacích, jako je sloučení historie.

Staré záznamy z 1.4 zde budou mít hodnotu NULL a po obnovení pro tyto revize bude vytvořeno nové rev_id.

ar_text_id

Verze MediaWiki:
1.5 – 1.34

U revizí odstraněných v MediaWiki 1.5 a novějších se jedná o klíč k old_id v tabulce text . To znamená, že je klíčem k uloženému textu v backendu úložiště. Aby nedošlo k porušení schématu blokové komprese a jinému ztížení změn úložiště, skutečný text *není* odstraněn z tabulky text. Spíše je text pouze skryt odstraněním položek page a revision. Srovnatelné s rev_text_id .

(odstraněno od 1.35) Tento sloupec byl nahrazen content.content_address.

Staré položky smazané pod MediaWiki 1.2-1.4 budou mít v tomto poli hodnoty NULL a jejich pole ar_text a ar_flags se po obnovení použijí k vytvoření nového řádku textu.

ar_deleted

Verze MediaWiki:
1.10

Toto pole je vyhrazeno pro systém RevDelete/Potlačení (přehled). Ekvivalent rev_deleted .

ar_len

Verze MediaWiki:
1.10

Toto pole obsahuje délku odstraněné revize v bajtech. Analogické k rev_len .

ar_page_id

Verze MediaWiki:
1.11

Odkaz na page_id smazané stránky, ze které byl vytvořen tento archivní řádek. Užitečné pro opravu velkých stránek sloučených v archivech správcem systému nebo pro čisté obnovení stránky s původním ID číslem, je-li to možné. Srovnatelné s rev_page . Bude NULL pro stránky smazané před 1.11.

Všimněte si, že vzhledem k tomu, že MediaWiki podporuje částečné obnovení a rozdělení/sloučení historie, neexistuje žádná záruka, že ar_page_id odpovídá ID stránky, na kterou bude smazané.

ar_parent_id

Verze MediaWiki:
1.13

ID revize předchozí revize stránky. Vyplněno z rev_parent_id . Bude nulové pro revize smazané před 1.13. První úpravy nově vytvořených článků (a tedy vytvoření článku) lze identifikovat podle hodnoty tohoto pole 0.

ar_sha1

Verze MediaWiki:
1.19

Hash textového obsahu SHA-1 v base-36. Vyplněno od rev_sha1 .

ar_content_format

Verze MediaWiki:
1.21 – 1.34

Formát obsahu archivované revize, který má ve výchozím nastavení hodnotu NULL a je uložen pouze v případě, že se liší od výchozího nastavení stránky.

(odstraněno od 1.35) Tento sloupec byl odstraněn. Třída ContentHandler je schopna automaticky detekovat formát obsahu a tento sloupec nahradí.

ar_content_model

Verze MediaWiki:
1.21 – 1.34

Model obsahu pro archivovanou revizi, který má ve výchozím nastavení hodnotu NULL a je uložen pouze v případě, že se liší od výchozího nastavení stránky, jak určuje ContentHandler::getDefaultModelFor( $title ).

(odstraněno od 1.35) Tento sloupec byl nahrazen sloupcem content.content_model, který odkazuje na content_models.model_id.

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.36

DESCRIBE archive;

+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| ar_id     | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| ar_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0    |        |
| ar_title   | varbinary(255)   | NO  |   |     |        |
| ar_comment_id | bigint(20) unsigned | NO  |   | NULL  |        |
| ar_actor   | bigint(20) unsigned | NO  | MUL | NULL  |        |
| ar_timestamp | binary(14)     | NO  |   | NULL  |        |
| ar_minor_edit | tinyint(4)     | NO  |   | 0    |        |
| ar_rev_id   | int(10) unsigned  | NO  | UNI | NULL  |        |
| ar_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |        |
| ar_len    | int(10) unsigned  | YES |   | NULL  |        |
| ar_page_id  | int(10) unsigned  | YES |   | NULL  |        |
| ar_parent_id | int(10) unsigned  | YES |   | NULL  |        |
| ar_sha1    | varbinary(32)    | NO  |   |     |        |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.35

DESCRIBE archive;

+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default    | Extra     |
+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| ar_id     | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL      | auto_increment |
| ar_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0       |        |
| ar_title   | varbinary(255)   | NO  |   |        |        |
| ar_comment_id | bigint(20) unsigned | NO  |   | NULL      |        |
| ar_actor   | bigint(20) unsigned | NO  | MUL | NULL      |        |
| ar_timestamp | binary(14)     | NO  |   |        |        |
| ar_minor_edit | tinyint(4)     | NO  |   | 0       |        |
| ar_rev_id   | int(10) unsigned  | NO  | UNI | NULL      |        |
| ar_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |        |
| ar_len    | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| ar_page_id  | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| ar_parent_id | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| ar_sha1    | varbinary(32)    | NO  |   |        |        |
+---------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.34

DESCRIBE archive;

+-------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default    | Extra     |
+-------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| ar_id       | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL      | auto_increment |
| ar_namespace   | int(11)       | NO  | MUL | 0       |        |
| ar_title     | varbinary(255)   | NO  |   |        |        |
| ar_comment_id   | bigint(20) unsigned | NO  |   | NULL      |        |
| ar_actor     | bigint(20) unsigned | NO  | MUL | NULL      |        |
| ar_timestamp   | binary(14)     | NO  |   |        |        |
| ar_minor_edit   | tinyint(4)     | NO  |   | 0       |        |
| ar_rev_id     | int(10) unsigned  | NO  | UNI | NULL      |        |
| ar_text_id    | int(10) unsigned  | NO  |   | 0       |        |
| ar_deleted    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |        |
| ar_len      | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| ar_page_id    | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| ar_parent_id   | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| ar_sha1      | varbinary(32)    | NO  |   |        |        |
| ar_content_model | varbinary(32)    | YES |   | NULL      |        |
| ar_content_format | varbinary(64)    | YES |   | NULL      |        |
+-------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.33

DESCRIBE archive;

+-------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default    | Extra     |
+-------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| ar_id       | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL      | auto_increment |
| ar_namespace   | int(11)       | NO  | MUL | 0       |        |
| ar_title     | varbinary(255)   | NO  |   |        |        |
| ar_comment_id   | bigint(20) unsigned | NO  |   | NULL      |        |
| ar_user      | int(10) unsigned  | NO  |   | 0       |        |
| ar_user_text   | varbinary(255)   | NO  | MUL |        |        |
| ar_actor     | bigint(20) unsigned | NO  | MUL | 0       |        |
| ar_timestamp   | binary(14)     | NO  |   |        |        |
| ar_minor_edit   | tinyint(4)     | NO  |   | 0       |        |
| ar_rev_id     | int(10) unsigned  | NO  | UNI | NULL      |        |
| ar_text_id    | int(10) unsigned  | NO  |   | 0       |        |
| ar_deleted    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |        |
| ar_len      | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| ar_page_id    | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| ar_parent_id   | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| ar_sha1      | varbinary(32)    | NO  |   |        |        |
| ar_content_model | varbinary(32)    | YES |   | NULL      |        |
| ar_content_format | varbinary(64)    | YES |   | NULL      |        |
+-------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.32

DESCRIBE archive;

+-------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default    | Extra     |
+-------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| ar_id       | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL      | auto_increment |
| ar_namespace   | int(11)       | NO  | MUL | 0       |        |
| ar_title     | varbinary(255)   | NO  |   |        |        |
| ar_comment    | varbinary(767)   | NO  |   |        |        |
| ar_comment_id   | bigint(20) unsigned | NO  |   | 0       |        |
| ar_user      | int(10) unsigned  | NO  |   | 0       |        |
| ar_user_text   | varbinary(255)   | NO  | MUL |        |        |
| ar_actor     | bigint(20) unsigned | NO  | MUL | 0       |        |
| ar_timestamp   | binary(14)     | NO  |   |        |        |
| ar_minor_edit   | tinyint(4)     | NO  |   | 0       |        |
| ar_rev_id     | int(10) unsigned  | NO  | UNI | NULL      |        |
| ar_text_id    | int(10) unsigned  | NO  |   | 0       |        |
| ar_deleted    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |        |
| ar_len      | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| ar_page_id    | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| ar_parent_id   | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| ar_sha1      | varbinary(32)    | NO  |   |        |        |
| ar_content_model | varbinary(32)    | YES |   | NULL      |        |
| ar_content_format | varbinary(64)    | YES |   | NULL      |        |
+-------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.31

DESCRIBE archive;

+-------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default    | Extra     |
+-------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| ar_id       | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL      | auto_increment |
| ar_namespace   | int(11)       | NO  | MUL | 0       |        |
| ar_title     | varbinary(255)   | NO  |   |        |        |
| ar_comment    | varbinary(767)   | NO  |   |        |        |
| ar_comment_id   | bigint(20) unsigned | NO  |   | 0       |        |
| ar_user      | int(10) unsigned  | NO  |   | 0       |        |
| ar_user_text   | varbinary(255)   | NO  | MUL |        |        |
| ar_actor     | bigint(20) unsigned | NO  | MUL | 0       |        |
| ar_timestamp   | binary(14)     | NO  |   |        |        |
| ar_minor_edit   | tinyint(4)     | NO  |   | 0       |        |
| ar_rev_id     | int(10) unsigned  | NO  | MUL | NULL      |        |
| ar_text_id    | int(10) unsigned  | NO  |   | 0       |        |
| ar_deleted    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |        |
| ar_len      | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| ar_page_id    | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| ar_parent_id   | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| ar_sha1      | varbinary(32)    | NO  |   |        |        |
| ar_content_model | varbinary(32)    | YES |   | NULL      |        |
| ar_content_format | varbinary(64)    | YES |   | NULL      |        |
+-------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.30

DESCRIBE archive;

+-------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default    | Extra     |
+-------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| ar_id       | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL      | auto_increment |
| ar_namespace   | int(11)       | NO  | MUL | 0       |        |
| ar_title     | varbinary(255)   | NO  |   |        |        |
| ar_text      | mediumblob     | NO  |   | NULL      |        |
| ar_comment    | varbinary(767)   | NO  |   |        |        |
| ar_comment_id   | bigint(20) unsigned | NO  |   | 0       |        |
| ar_user      | int(10) unsigned  | NO  |   | 0       |        |
| ar_user_text   | varbinary(255)   | NO  | MUL | NULL      |        |
| ar_timestamp   | binary(14)     | NO  |   |        |        |
| ar_minor_edit   | tinyint(4)     | NO  |   | 0       |        |
| ar_flags     | tinyblob      | NO  |   | NULL      |        |
| ar_rev_id     | int(10) unsigned  | YES | MUL | NULL      |        |
| ar_text_id    | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| ar_deleted    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |        |
| ar_len      | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| ar_page_id    | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| ar_parent_id   | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| ar_sha1      | varbinary(32)    | NO  |   |        |        |
| ar_content_model | varbinary(32)    | YES |   | NULL      |        |
| ar_content_format | varbinary(64)    | YES |   | NULL      |        |
+-------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.25 – 1.29

DESCRIBE archive;

+-------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default    | Extra     |
+-------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| ar_id       | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL      | auto_increment |
| ar_namespace   | int(11)       | NO  | MUL | 0       |        |
| ar_title     | varbinary(255)   | NO  |   |        |        |
| ar_text      | mediumblob     | NO  |   | NULL      |        |
| ar_comment    | varbinary(767)   | NO  |   | NULL      |        |
| ar_user      | int(10) unsigned  | NO  |   | 0       |        |
| ar_user_text   | varbinary(255)   | NO  | MUL | NULL      |        |
| ar_timestamp   | binary(14)     | NO  |   |        |        |
| ar_minor_edit   | tinyint(4)     | NO  |   | 0       |        |
| ar_flags     | tinyblob      | NO  |   | NULL      |        |
| ar_rev_id     | int(10) unsigned  | YES | MUL | NULL      |        |
| ar_text_id    | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| ar_deleted    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |        |
| ar_len      | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| ar_page_id    | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| ar_parent_id   | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| ar_sha1      | varbinary(32)    | NO  |   |        |        |
| ar_content_model | varbinary(32)    | YES |   | NULL      |        |
| ar_content_format | varbinary(64)    | YES |   | NULL      |        |
+-------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.22 – 1.24

DESCRIBE archive;

+-------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default    | Extra     |
+-------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
| ar_id       | int(10) unsigned  | NO  | PRI | NULL      | auto_increment |
| ar_namespace   | int(11)       | NO  | MUL | 0       |        |
| ar_title     | varbinary(255)   | NO  |   |        |        |
| ar_text      | mediumblob     | NO  |   | NULL      |        |
| ar_comment    | tinyblob      | NO  |   | NULL      |        |
| ar_user      | int(10) unsigned  | NO  |   | 0       |        |
| ar_user_text   | varbinary(255)   | NO  | MUL | NULL      |        |
| ar_timestamp   | binary(14)     | NO  |   |        |        |
| ar_minor_edit   | tinyint(4)     | NO  |   | 0       |        |
| ar_flags     | tinyblob      | NO  |   | NULL      |        |
| ar_rev_id     | int(10) unsigned  | YES | MUL | NULL      |        |
| ar_text_id    | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| ar_deleted    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |        |
| ar_len      | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| ar_page_id    | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| ar_parent_id   | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |        |
| ar_sha1      | varbinary(32)    | NO  |   |        |        |
| ar_content_model | varbinary(32)    | YES |   | NULL      |        |
| ar_content_format | varbinary(64)    | YES |   | NULL      |        |
+-------------------+---------------------+------+-----+----------------+----------------+
Verze MediaWiki:
1.21

DESCRIBE archive;

+-------------------+---------------------+------+-----+----------------+-------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default    | Extra |
+-------------------+---------------------+------+-----+----------------+-------+
| ar_namespace   | int(11)       | NO  | MUL | 0       |    |
| ar_title     | varbinary(255)   | NO  |   |        |    |
| ar_text      | mediumblob     | NO  |   | NULL      |    |
| ar_comment    | tinyblob      | NO  |   | NULL      |    |
| ar_user      | int(10) unsigned  | NO  |   | 0       |    |
| ar_user_text   | varbinary(255)   | NO  | MUL | NULL      |    |
| ar_timestamp   | binary(14)     | NO  |   |        |    |
| ar_minor_edit   | tinyint(4)     | NO  |   | 0       |    |
| ar_flags     | tinyblob      | NO  |   | NULL      |    |
| ar_rev_id     | int(10) unsigned  | YES | MUL | NULL      |    |
| ar_text_id    | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |    |
| ar_deleted    | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |    |
| ar_len      | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |    |
| ar_page_id    | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |    |
| ar_parent_id   | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |    |
| ar_sha1      | varbinary(32)    | NO  |   |        |    |
| ar_content_model | varbinary(32)    | YES |   | NULL      |    |
| ar_content_format | varbinary(64)    | YES |   | NULL      |    |
+-------------------+---------------------+------+-----+----------------+-------+
Verze MediaWiki:
1.19 – 1.20

DESCRIBE archive;

+---------------+---------------------+------+-----+----------------+-------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default    | Extra |
+---------------+---------------------+------+-----+----------------+-------+
| ar_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0       |    |
| ar_title   | varbinary(255)   | NO  |   |        |    |
| ar_text    | mediumblob     | NO  |   | NULL      |    |
| ar_comment  | tinyblob      | NO  |   | NULL      |    |
| ar_user    | int(10) unsigned  | NO  |   | 0       |    |
| ar_user_text | varbinary(255)   | NO  | MUL | NULL      |    |
| ar_timestamp | binary(14)     | NO  |   |        |    |
| ar_minor_edit | tinyint(4)     | NO  |   | 0       |    |
| ar_flags   | tinyblob      | NO  |   | NULL      |    |
| ar_rev_id   | int(10) unsigned  | YES | MUL | NULL      |    |
| ar_text_id  | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |    |
| ar_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |    |
| ar_len    | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |    |
| ar_page_id  | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |    |
| ar_parent_id | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |    |
| ar_sha1    | varbinary(32)    | NO  |   |        |    |
+---------------+---------------------+------+-----+----------------+-------+
Verze MediaWiki:
1.17 – 1.18

DESCRIBE archive;

+---------------+---------------------+------+-----+----------------+-------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default    | Extra |
+---------------+---------------------+------+-----+----------------+-------+
| ar_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0       |    |
| ar_title   | varbinary(255)   | NO  |   |        |    |
| ar_text    | mediumblob     | NO  |   | NULL      |    |
| ar_comment  | tinyblob      | NO  |   | NULL      |    |
| ar_user    | int(10) unsigned  | NO  |   | 0       |    |
| ar_user_text | varbinary(255)   | NO  | MUL | NULL      |    |
| ar_timestamp | binary(14)     | NO  |   |        |    |
| ar_minor_edit | tinyint(4)     | NO  |   | 0       |    |
| ar_flags   | tinyblob      | NO  |   | NULL      |    |
| ar_rev_id   | int(10) unsigned  | YES | MUL | NULL      |    |
| ar_text_id  | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |    |
| ar_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |    |
| ar_len    | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |    |
| ar_page_id  | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |    |
| ar_parent_id | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |    |
+---------------+---------------------+------+-----+----------------+-------+
Verze MediaWiki:
1.13 – 1.16

DESCRIBE archive;

+---------------+---------------------+------+-----+----------------+-------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default    | Extra |
+---------------+---------------------+------+-----+----------------+-------+
| ar_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0       |    |
| ar_title   | varbinary(255)   | NO  |   |        |    |
| ar_text    | mediumblob     | NO  |   | NULL      |    |
| ar_comment  | tinyblob      | NO  |   | NULL      |    |
| ar_user    | int(10) unsigned  | NO  |   | 0       |    |
| ar_user_text | varbinary(255)   | NO  | MUL | NULL      |    |
| ar_timestamp | binary(14)     | NO  |   |        |    |
| ar_minor_edit | tinyint(4)     | NO  |   | 0       |    |
| ar_flags   | tinyblob      | NO  |   | NULL      |    |
| ar_rev_id   | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |    |
| ar_text_id  | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |    |
| ar_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0       |    |
| ar_len    | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |    |
| ar_page_id  | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |    |
| ar_parent_id | int(10) unsigned  | YES |   | NULL      |    |
+---------------+---------------------+------+-----+----------------+-------+
Verze MediaWiki:
1.12

DESCRIBE archive;

+---------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| ar_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0    |    |
| ar_title   | varbinary(255)   | NO  |   | NULL  |    |
| ar_text    | mediumblob     | NO  |   | NULL  |    |
| ar_comment  | tinyblob      | NO  |   | NULL  |    |
| ar_user    | int(5) unsigned   | NO  |   | 0    |    |
| ar_user_text | varbinary(255)   | NO  | MUL | NULL  |    |
| ar_timestamp | binary(14)     | NO  |   | NULL  |    |
| ar_minor_edit | tinyint(1)     | NO  |   | 0    |    |
| ar_flags   | tinyblob      | NO  |   | NULL  |    |
| ar_rev_id   | int(8) unsigned   | YES |   | NULL  |    |
| ar_text_id  | int(8) unsigned   | YES |   | NULL  |    |
| ar_deleted  | tinyint(1) unsigned | NO  |   | 0    |    |
| ar_len    | int(8) unsigned   | YES |   | NULL  |    |
| ar_page_id  | int(10) unsigned  | YES |   | NULL  |    |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.11

DESCRIBE archive;

+---------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| ar_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0    |    |
| ar_title   | varbinary(255)   | NO  |   | NULL  |    |
| ar_text    | mediumblob     | NO  |   | NULL  |    |
| ar_comment  | tinyblob      | NO  |   | NULL  |    |
| ar_user    | int(10) unsigned  | NO  |   | 0    |    |
| ar_user_text | varbinary(255)   | NO  | MUL | NULL  |    |
| ar_timestamp | binary(14)     | NO  |   | NULL  |    |
| ar_minor_edit | tinyint(4)     | NO  |   | 0    |    |
| ar_flags   | tinyblob      | NO  |   | NULL  |    |
| ar_rev_id   | int(10) unsigned  | YES |   | NULL  |    |
| ar_text_id  | int(10) unsigned  | YES |   | NULL  |    |
| ar_deleted  | tinyint(3) unsigned | NO  |   | 0    |    |
| ar_len    | int(10) unsigned  | YES |   | NULL  |    |
| ar_page_id  | int(10) unsigned  | YES |   | NULL  |    |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.10

DESCRIBE archive;

+---------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| ar_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0    |    |
| ar_title   | varbinary(255)   | NO  |   | NULL  |    |
| ar_text    | mediumblob     | NO  |   | NULL  |    |
| ar_comment  | tinyblob      | NO  |   | NULL  |    |
| ar_user    | int(5) unsigned   | NO  |   | 0    |    |
| ar_user_text | varbinary(255)   | NO  |   | NULL  |    |
| ar_timestamp | binary(14)     | NO  |   | NULL  |    |
| ar_minor_edit | tinyint(1)     | NO  |   | 0    |    |
| ar_flags   | tinyblob      | NO  |   | NULL  |    |
| ar_rev_id   | int(8) unsigned   | YES |   | NULL  |    |
| ar_text_id  | int(8) unsigned   | YES |   | NULL  |    |
| ar_deleted  | tinyint(1) unsigned | NO  |   | 0    |    |
| ar_len    | int(8) unsigned   | YES |   | NULL  |    |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.5 – 1.9

DESCRIBE archive;

+---------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| ar_namespace | int(11)       | NO  | MUL | 0    |    |
| ar_title   | varbinary(255)   | NO  |   | NULL  |    |
| ar_text    | mediumblob     | NO  |   | NULL  |    |
| ar_comment  | tinyblob      | NO  |   | NULL  |    |
| ar_user    | int(5) unsigned   | NO  |   | 0    |    |
| ar_user_text | varbinary(255)   | NO  |   | NULL  |    |
| ar_timestamp | char(14)      | NO  |   | NULL  |    |
| ar_minor_edit | tinyint(1)     | NO  |   | 0    |    |
| ar_flags   | tinyblob      | NO  |   | NULL  |    |
| ar_rev_id   | int(8) unsigned   | YES |   | NULL  |    |
| ar_text_id  | int(8) unsigned   | YES |   | NULL  |    |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
Verze MediaWiki:
1.4

DESCRIBE archive;

+---------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+-------+
| ar_namespace | tinyint(2) unsigned |   | MUL | 0    |    |
| ar_title   | varbinary(255)   |   |   |     |    |
| ar_text    | mediumtext     |   |   | NULL  |    |
| ar_comment  | tinyblob      |   |   | NULL  |    |
| ar_user    | int(5) unsigned   |   |   | 0    |    |
| ar_user_text | varbinary(255)   |   |   | NULL  |    |
| ar_timestamp | char(14) binary   |   |   |     |    |
| ar_minor_edit | tinyint(1)     |   |   | 0    |    |
| ar_flags   | tinyblob      |   |   | NULL  |    |
+---------------+---------------------+------+-----+---------+-------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.36

SHOW INDEX IN archive;

+---------+------------+-------------------------+--------------+--------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table  | Non_unique | Key_name        | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+---------+------------+-------------------------+--------------+--------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| archive |     0 | PRIMARY         |      1 | ar_id    | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| archive |     0 | ar_revid_uniq      |      1 | ar_rev_id  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| archive |     1 | ar_name_title_timestamp |      1 | ar_namespace | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| archive |     1 | ar_name_title_timestamp |      2 | ar_title   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| archive |     1 | ar_name_title_timestamp |      3 | ar_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| archive |     1 | ar_actor_timestamp   |      1 | ar_actor   | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| archive |     1 | ar_actor_timestamp   |      2 | ar_timestamp | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
+---------+------------+-------------------------+--------------+--------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+