Příručka:Databázová tabulka actor

This page is a translated version of the page Manual:Actor table and the translation is 100% complete.
Manuál:Obsah MediaWiki schéma databáze Tabulka actor
Verze MediaWiki:
1.31

Do tabulky actor MediaWiki ukládá informace o aktérech, které sestavuje z tabulek revision, archive, image, oldimage, filearchive, recentchanges, logging viz T167246.

Pole

actor_id

Primární klíč, používaný jako jedinečný identifikátor aktéra.

actor_user

Klíč user.user_id je buď ID uživatele který vykonal nějakou akci, nebo NULL pokud jde o akci (IP) nepřihlášeného aktéra, nebo hromadný import dat.

actor_name

Obsahuje uživatelské jméno nebo IP adresu aktéra.

V anonymních revizích importovaných z UseModWiki nebo raných inkarnacích Software Phase II může toto pole obsahovat IP adresu se zakrytým posledním oktetem (tj. \d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.xxx například 24.150.61.xxx; viz bug 3631). Některé úpravy importované z UseModWiki mohou obsahovat reverzní vyhledávání DNS název hostitele jako ppfree165-153-bz.aknet.it nebo office.bomis.com.

Přehled změn ve schématu tabulky

Verze MediaWiki:
1.31
Gerrit change 380669

DESCRIBE actor;

+------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field   | Type        | Null | Key | Default | Extra     |
+------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+
| actor_id  | bigint(20) unsigned | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
| actor_user | int(10) unsigned  | YES | UNI | NULL  |        |
| actor_name | varbinary(255)   | NO  | UNI | NULL  |        |
+------------+---------------------+------+-----+---------+----------------+

Indexy

Verze MediaWiki:
1.31

SHOW INDEX IN actor;

+-------+------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table | Non_unique | Key_name  | Seq_in_index | Column_name | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+-------+------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| actor |     0 | PRIMARY  |      1 | actor_id  | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| actor |     0 | actor_name |      1 | actor_name | A     |      0 |   NULL | NULL  |   | BTREE   |     |        |
| actor |     0 | actor_user |      1 | actor_user | A     |      0 |   NULL | NULL  | YES | BTREE   |     |        |
+-------+------------+------------+--------------+-------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+

Související odkazy