Příručka:$wgUploadDialog

This page is a translated version of the page Manual:$wgUploadDialog and the translation is 100% complete.
Soubory a nahrávání souborů: $wgUploadDialog
Konfigurace pro Dialog pro nahrávání a soubory nahrané přes něj.
Zavedeno od verze:1.27.0 (Gerrit change 289126; git #2aaeb356)
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:(vícerozměrné pole)
Výchozí hodnota:viz níže

The $wgUploadDialog global allows for configuration of the upload dialog (selecting fields to display, modifying the licensing options, and choosing special formatting for the file page which will be created and the upload comment).

This applies also to foreign uploads to this wiki, if configured (the configuration is loaded by remote wikis using the action=query&meta=siteinfo API).

Výchozí hodnoty

Níže naleznete dokumentaci každé vlastnosti. Žádná z vlastností nesmí být vynechána.

Verze MediaWiki:
1.28
$wgUploadDialog = [
	'fields' => [
		'description' => true,
		'date' => false,
		'categories' => false,
	],
	'licensemessages' => [
		'local' => 'generic-local',
		'foreign' => 'generic-foreign',
	],
	'comment' => [
		'local' => '',
		'foreign' => '',
	],
	'format' => [
		'filepage' => '$DESCRIPTION',
		'description' => '$TEXT',
		'ownwork' => '',
		'license' => '',
		'uncategorized' => '',
	],
];
Verze MediaWiki:
1.27
$wgUploadDialog = [
	'fields' => [
		'description' => true,
		'date' => false,
		'categories' => false,
	],
	'licensemessages' => [
		'local' => 'generic-local',
		'foreign' => 'generic-foreign',
	],
	'comment' => '',
	'format' => [
		'filepage' => '$DESCRIPTION',
		'description' => '$TEXT',
		'ownwork' => '',
		'license' => '',
		'uncategorized' => '',
	],
];

Vlastnosti

pole

 
Dialog pro nahrání se všemi povolenými poli

Pole, která se mají v dialogu zpřístupnit. true means that this field is visible, false means that it is hidden. Note that you also have to add the matching replacement to the 'filepage' format key to make use of these.

Dostupná pole:

 • 'description' - popis souboru
 • 'categories' - kategorie
 • 'date' - datum vytvoření souboru

Pole "Name" (název) nelze skrýt.

licensemessages

 
Dialog pro nahrávání zobrazující výchozí zprávy generic-local

Přípona lokalizačních zpráv používaná k popisu licence, pod kterou byl nahraný soubor uvolněn. The same value may be set for both 'local' and 'foreign' uploads.

The 'local' messages are used for local uploads on the wiki. The 'foreign' messages are used for cross-wiki uploads from other wikis to the wiki, if configured.

Výchozí hodnoty odpovídají:

 • 'generic-local'
upload-form-label-own-work-message-generic-local I confirm that I am uploading this file following the terms of service and licensing policies on MediaWiki.
Potvrzuji, že tento soubor načítám v souladu s podmínkami užití a licenčními pravidly na MediaWiki.
upload-form-label-not-own-work-message-generic-local If you are not able to upload this file under the policies of MediaWiki, please close this dialog and try another method.
Pokud nemůžete tento soubor načíst v souladu s pravidly MediaWiki, zavřete prosím tento dialog a zkuste jiný způsob.
upload-form-label-not-own-work-local-generic-local You may also want to try the default upload page.
Také můžete zkusit standardní stránku pro načítání souborů.
 • 'generic-foreign'
upload-form-label-own-work-message-generic-foreign I understand that I am uploading this file to a shared repository. I confirm that I am doing so following the terms of service and licensing policies there.
Chápu, že soubor načítám na sdílené úložiště. Potvrzuji, že tak činím v souladu s tamními podmínkami užití a licenčními pravidly.
upload-form-label-not-own-work-message-generic-foreign If you are not able to upload this file under the policies of the shared repository, please close this dialog and try another method.
Pokud nemůžete tento soubor načíst v souladu s pravidly sdíleného úložiště, zavřete prosím tento dialog a zkuste jiný způsob.
upload-form-label-not-own-work-local-generic-foreign You may also want to try using the upload page on MediaWiki, if this file can be uploaded there under their policies.
Také můžete zkusit stránku pro načítání souborů na MediaWiki, pokud tam lze soubor podle tamních pravidel načíst.

comment

Nahrajte komentář k použití. Dostupné náhrady:

 • $HOST - název domény, ze které pochází nahrávání napříč wikinami
 • $PAGENAME - název stránky wiki, ze které pochází nahrávání

To umožňuje, aby wiki a stránka, kde bylo nahrávání zahájeno, byly zdokumentovány v komentáři k nahrávání.

Počínaje MediaWiki 1.28 toto lze také nastavit na pole pro určení různých komentářů k nahrávání pro místní a zahraniční nahrávání:

$wgUploadDialog = [
	...
	'comment' => [
		'local' => '...',
		'foreign' => '...',
	],
	...
];

format

Formát wikitextu stránky souboru, který má být generován z polí zadaných uživatelem. This defines how the specified fields are used to construct the file description page.

 • 'filepage' - obal na celou stránku. Dostupné náhrady:
  • $DESCRIPTION - file description, as input by the user (only if the 'description' field is enabled), wrapped as defined below in the 'description' key
  • $DATE - file creation date, as input by the user (only if the 'date' field is enabled)
  • $SOURCE - currently, this is always the value defined below in the 'ownwork' key. The upload dialog may be extended in the future to allow choosing other sources.
  • $AUTHOR - propojené uživatelské jméno uživatele, který video nahrál. Dialogové okno pro nahrávání může být v budoucnu rozšířeno, aby umožňovalo výběr dalších informací o autorství.
  • $LICENSE - currently, this is always the value defined below in the 'license' key. The upload dialog may be extended in the future to allow choosing other licenses.
  • $CATEGORIES - file categories wikitext, as input by the user (only if the 'categories'field is enabled), or if no input, as defined below in the 'uncategorized' key
 • 'description' - obal pro popis souboru podle zadání uživatele. Dostupné náhrady:
  • $LANGUAGE - jazyk obsahu zdrojové wiki. To je většinou užitečné pro cizí nahrávání.
  • $TEXT - zadání uživatelem
 • 'ownwork' - used for $SOURCE in 'filepage'
 • 'license' - used for $LICENSE in 'filepage'
 • 'uncategorized' - used for $CATEGORIES in 'filepage' when the user input no categories

Související odkazy