Příručka:$wgUploadDialog

This page is a translated version of the page Manual:$wgUploadDialog and the translation is 100% complete.
Soubory a nahrávání souborů: $wgUploadDialog
Konfigurace pro Dialog pro nahrávání a soubory nahrané přes něj.
Zavedeno od verze:1.27.0 (Gerrit change 289126; git #2aaeb356)
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:(vícerozměrné pole)
Výchozí hodnota:viz níže

Globální $wgUploadDialog umožňuje konfiguraci Dialog pro nahrávání (výběr polí k zobrazení, úpravu možností licencování a výběr speciálního formátování pro stránku souboru, která bude vytvořena, a komentář k nahrání).

To platí také pro zahraniční aktualizace na tuto wiki, pokud je nakonfigurována (konfiguraci načítají vzdálené wikiny pomocí action=query&meta=siteinfo API).

Výchozí hodnoty

Níže naleznete dokumentaci každé vlastnosti. Žádná z vlastností nesmí být vynechána.

Verze MediaWiki:
1.28
$wgUploadDialog = [
	'fields' => [
		'description' => true,
		'date' => false,
		'categories' => false,
	],
	'licensemessages' => [
		'local' => 'generic-local',
		'foreign' => 'generic-foreign',
	],
	'comment' => [
		'local' => '',
		'foreign' => '',
	],
	'format' => [
		'filepage' => '$DESCRIPTION',
		'description' => '$TEXT',
		'ownwork' => '',
		'license' => '',
		'uncategorized' => '',
	],
];
Verze MediaWiki:
1.27
$wgUploadDialog = [
	'fields' => [
		'description' => true,
		'date' => false,
		'categories' => false,
	],
	'licensemessages' => [
		'local' => 'generic-local',
		'foreign' => 'generic-foreign',
	],
	'comment' => '',
	'format' => [
		'filepage' => '$DESCRIPTION',
		'description' => '$TEXT',
		'ownwork' => '',
		'license' => '',
		'uncategorized' => '',
	],
];

Vlastnosti

pole

 
Dialog pro nahrání se všemi povolenými poli

Pole, která se mají v dialogu zpřístupnit. true znamená, že toto pole je viditelné, false znamená, že je skryté. Všimněte si, že musíte také přidat odpovídající náhradu do klíče formátu 'filepage', abyste je mohli použít.

Dostupná pole:

 • 'description' - popis souboru
 • 'categories' - kategorie
 • 'date' - datum vytvoření souboru

Pole "Name" (název) nelze skrýt.

licensemessages

 
Dialog pro nahrávání zobrazující výchozí zprávy generic-local

Přípona lokalizačních zpráv používaná k popisu licence, pod kterou byl nahraný soubor uvolněn. Stejnou hodnotu lze nastavit pro nahrávání 'local' i 'foreign'.

Zprávy 'local' se používají pro místní nahrávání na wiki. Zprávy 'foreign' se používají pro nahrávání napříč wikinami z jiných wikin na wiki, pokud jsou nakonfigurovány.

Výchozí hodnoty odpovídají:

 • 'generic-local'
upload-form-label-own-work-message-generic-local I confirm that I am uploading this file following the terms of service and licensing policies on MediaWiki.
Potvrzuji, že tento soubor načítám v souladu s podmínkami užití a licenčními pravidly na MediaWiki.
upload-form-label-not-own-work-message-generic-local If you are not able to upload this file under the policies of MediaWiki, please close this dialog and try another method.
Pokud nemůžete tento soubor načíst v souladu s pravidly MediaWiki, zavřete prosím tento dialog a zkuste jiný způsob.
upload-form-label-not-own-work-local-generic-local You may also want to try the default upload page.
Také můžete zkusit standardní stránku pro načítání souborů.
 • 'generic-foreign'
upload-form-label-own-work-message-generic-foreign I understand that I am uploading this file to a shared repository. I confirm that I am doing so following the terms of service and licensing policies there.
Chápu, že soubor načítám na sdílené úložiště. Potvrzuji, že tak činím v souladu s tamními podmínkami užití a licenčními pravidly.
upload-form-label-not-own-work-message-generic-foreign If you are not able to upload this file under the policies of the shared repository, please close this dialog and try another method.
Pokud nemůžete tento soubor načíst v souladu s pravidly sdíleného úložiště, zavřete prosím tento dialog a zkuste jiný způsob.
upload-form-label-not-own-work-local-generic-foreign You may also want to try using the upload page on MediaWiki, if this file can be uploaded there under their policies.
Také můžete zkusit stránku pro načítání souborů na MediaWiki, pokud tam lze soubor podle tamních pravidel načíst.

comment

Nahrajte komentář k použití. Dostupné náhrady:

 • $HOST - název domény, ze které pochází nahrávání napříč wikinami
 • $PAGENAME - název stránky wiki, ze které pochází nahrávání

To umožňuje, aby wiki a stránka, kde bylo nahrávání zahájeno, byly zdokumentovány v komentáři k nahrávání.

Počínaje MediaWiki 1.28 toto lze také nastavit na pole pro určení různých komentářů k nahrávání pro místní a zahraniční nahrávání:

$wgUploadDialog = [
	...
	'comment' => [
		'local' => '...',
		'foreign' => '...',
	],
	...
];

format

Formát wikitextu stránky souboru, který má být generován z polí zadaných uživatelem. To definuje, jak se zadaný fields použije k vytvoření stránky popisu souboru.

 • 'filepage' - obálka na celou stránku. Dostupné náhrady:
  • $DESCRIPTION - popis souboru, zadaný uživatelem (pouze pokud je povoleno pole 'description' (popis)), zabalený, jak je definováno níže, v klíči 'description'
  • $DATE - datum vytvoření souboru podle zadání uživatelem (pouze pokud je povoleno pole 'date')
  • $SOURCE - aktuálně je to vždy hodnota definovaná níže v klíči 'ownwork'. Dialogové okno pro nahrávání může být v budoucnu rozšířeno, aby umožnilo výběr jiných zdrojů.
  • $AUTHOR - propojené uživatelské jméno uživatele, který video nahrál. Dialogové okno pro nahrávání může být v budoucnu rozšířeno, aby umožňovalo výběr dalších informací o autorství.
  • $LICENSE - aktuálně je to vždy hodnota definovaná níže v klíči 'license'. Dialogové okno pro nahrávání může být v budoucnu rozšířeno o možnost výběru dalších licencí.
  • $CATEGORIES - kategorie souborů wikitext, podle zadání uživatelem (pouze v případě, že je povoleno pole 'categories'), nebo pokud žádný vstup, jak je definováno níže v klíči 'uncategorized'
 • 'description' - obálka pro popis souboru podle zadání uživatele. Dostupné náhrady:
  • $LANGUAGE - jazyk obsahu zdrojové wiki. To je většinou užitečné pro cizí nahrávání.
  • $TEXT - zadání uživatelem
 • 'ownwork' - použité pro $SOURCE v 'filepage'
 • 'license' - použité pro $LICENSE v 'filepage'
 • 'uncategorized' - používá se pro $CATEGORIES v 'filepage', když uživatel nezadá žádné kategorie

Související odkazy