Manual:$wgStatsCacheType/vi

This page is a translated version of the page Manual:$wgStatsCacheType and the translation is 50% complete.
Cache: $wgStatsCacheType
The object cache type for stats storage.
Xuất hiện lần đầu trên phiên bản:1.39.0 (Gerrit change 807512; git #bcbfc9cc)
Đã bị loại bỏ khỏi phiên bản:1.42.0 (Gerrit change 972379; git #0be0de32)
Các giá trị cho phép:Một trong các hằng số CACHE (xem 1$)
Giá trị mặc định:CACHE_ANYTHING