Příručka:$wgSearchType

This page is a translated version of the page Manual:$wgSearchType and the translation is 100% complete.
Nastavení databáze: $wgSearchType
Typ vyhledávání použitý pro wiki.
Zavedeno od verze:1.4.0
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:(řetězec) nebo null. Platné hodnoty viz níže.
Výchozí hodnota:null (1.5+)
"MyISAM" (1.4)

Podrobnosti

Chcete-li vybrat výchozí vyhledávač pro vybraný typ databáze (např. SearchMySQL, SearchPostgres nebo SearchOracle), ponechejte hodnotu null, nebo nastavte na název třídy, který chcete přepsat na vlastní vyhledávač.

Související odkazy