Hướng dẫn:$wgRCShowWatchingUsers

This page is a translated version of the page Manual:$wgRCShowWatchingUsers and the translation is 100% complete.
Other languages:
English • ‎Tiếng Việt • ‎español • ‎français • ‎magyar • ‎polski • ‎中文 • ‎日本語
Recent changes: $wgRCShowWatchingUsers
Hiện người dùng được theo dõi khi xem các trang thay đổi gần đây, danh sách theo dõi và lịch sử trang.
Introduced in version:1.5.0
Removed in version:still in use
Allowed values:(biến boolean)
Default value:false

Chi tiết

Hiện người dùng được theo dõi khi xem các trang thay đổi gần đây, danh sách theo dõi và lịch sử trang. Đây là một tùy chọn trong trang tùy chọn người dùng.