Příručka:$wgProhibitedFileExtensions

This page is a translated version of the page Manual:$wgProhibitedFileExtensions and the translation is 100% complete.
Soubory a nahrávání souborů: $wgProhibitedFileExtensions
Soubory s těmito příponami nebudou nikdy povoleny pro nahrávání.
Zavedeno od verze:1.37.0 (Gerrit change 680806; git #4dae3b1a)
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:(pole)
Výchozí hodnota:(viz níže)

Podrobnosti

Soubory s těmito příponami nebudou nikdy povoleny pro nahrávání.

$wgProhibitedFileExtensions přepíše $wgFileExtensions , takže musíte odstranit příponu z černé listiny, než budete moci nahrávat soubory, které ji obsahují. Chcete-li například uživatelům umožnit nahrávat spustitelné soubory, přidejte toto k LocalSettings.php :

$wgFileExtensions[] = 'exe';
$wgProhibitedFileExtensions = array_diff(
    $wgProhibitedFileExtensions,
    [ 'exe' ] 
);
$wgMimeTypeExclusions = array_diff(
    $wgMimeTypeExclusions, 
    [ 'application/x-msdownload' ]
);

Tento konfigurační parametr použitý dříve byl wgFileBlacklist .

Výchozí hodnoty

Verze MediaWiki:
1.37
/**
 * Files with these extensions will never be allowed as uploads.
 * An array of file extensions to blacklist. You should append to this array
 * if you want to blacklist additional files.
 */
$wgProhibitedFileExtensions = [
	# HTML může obsahovat JavaScript kradoucí soubory cookie a webové chyby
	'html', 'htm', 'js', 'jsb', 'mhtml', 'mht', 'xhtml', 'xht',
	# PHP skripty mohou na serveru spouštět libovolný kód
	'php', 'phtml', 'php3', 'php4', 'php5', 'phps', 'phar',
	# Jiné typy, které mohou být interpretovány některými servery
	'shtml', 'jhtml', 'pl', 'py', 'cgi',
	# Může obsahovat škodlivé spustitelné soubory pro oběti Windows
	'exe', 'scr', 'dll', 'msi', 'vbs', 'bat', 'com', 'pif', 'cmd', 'vxd', 'cpl'
];

Související odkazy