Příručka:$wgProfiler

This page is a translated version of the page Manual:$wgProfiler and the translation is 100% complete.
Profilování: $wgProfiler
Nastavení související s profilováním.
Zavedeno od verze:1.8.0
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:(asociativní pole)
Výchozí hodnota:[]

Podrobnosti

Toto nastavení se používá ke konfiguraci profilování vaší instalace MediaWiki.

Dostupné klíče viz Manual:Profiling . Obsahují:

'class'
Např. ProfilerXhprof poskytuje profiler podporovaný Xhprof Existuje také ProfilerExcimer, který funguje s Excimer .
'output'
Definujte jednu nebo více výstupních metod. Pro více výstupních metod současně použijte pole názvů tříd, jeden pro každý typ výstupu, který má profiler generovat. Použijte například profiler "ProfilerOutputText". Výstupní třídy, které máte standardně k dispozici, jsou: ProfilerOutputDump, ProfilerOutputStats, ProfilerOutputText.
  • ProfilerOutputStats vygeneruje data profilování jako metriky StatsD. Očekává, že jste nastavili konfigurační proměnnou $wgStatsdServer na hostitele (nebo host:port) vašeho statsd serveru.
  • ProfilerOutputText vypíše profilovací data v těle stránky jako komentář. Profilovací data ve vykreslení HTML můžete vytvořit jako součást obsahu stránky nastavením konfiguračního příznaku 'visible' (viditelný): $wgProfiler['visible'] = true;
  • ProfilerOutputDump očekává $wgProfiler['outputDir'], které mu řekne, kam se mají zapisovat soubory výpisu. Vytvořené soubory jsou kompatibilní s XHProf gui.
'visible'
true nebo false. Je-li true, výstup se zobrazí v HTML vykreslování (a ne pouze v komentáři).
'sampling'
Kladné celé číslo. Profilovat každý n požadavek.

Z důvodu výkonu je profiler vždy zakázán pro skripty CLI, protože by mohly být dlouho spuštěné a data by se hromadila. K přepsání použijte parametr '--profiler' skriptů údržby.

Příklad

Pro základní profilovač ladění:

$wgProfiler= [
  'class' => ProfilerXhprof::class,
  'output' => ProfilerOutputText::class,
];

Související odkazy