Příručka:$wgPasswordPolicy

This page is a translated version of the page Manual:$wgPasswordPolicy and the translation is 100% complete.
Uživatelské účty, autentizace: $wgPasswordPolicy
Určuje různá nastavení týkající se síly a zabezpečení hesla.
Zavedeno od verze:1.26.0 (Gerrit change 206156; git #1a20dc)
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:viz níže
Výchozí hodnota:viz níže

Podrobnosti

Zásady hesel mají formu

$wgPasswordPolicy = [
  'policies' => [
    'group1' => [
      'check1' => 'value1',
      // ...
    ],
    // ...
  ],
  'checks' => [
    'check1' => 'callable1',
    // ...
  ],
];
 • group1 atd. jsou skupiny uživatelů plus speciální default skupina, která musí být přítomna a platí pro všechny.
 • check1 atd. jsou libovolná jména kontrol, definovaná v podpoli checks.
 • value1 atd. jsou hodnoty zásad, předávané příslušnému zpětnému volání definovanému v podpoli checks. Pokud se stejná kontrola vztahuje na uživatele prostřednictvím více skupin, bude použita s max() hodnot.
  • Alternativně může být value1 pole s poli value (stejné jako výše), suggestChangeOnLogin (pokud je nastaveno na true, uživatelům se během přihlášení zobrazí formulář pro změnu hesla, pokud kontrola selže) a forceChange (jako suggestChangeOnLogin, ale formulář nelze přeskočit ).
 • callable1 atd. jsou PHP callables, které obdrží tři argumenty: Definovanou hodnotu, objekt User a heslo a vrátí hodnotu StatusValue. Fatální stav znamená, že heslo nelze použít ani pro přihlášení. Nezávažná chyba znamená, že hodnota není přijata jako nové heslo (při vytvoření účtu nebo změně hesla), ale lze ji použít pro přihlášení. Uživateli se zobrazí (přeskočitelný) formulář pro změnu hesla.
 • Výchozí kontroly (nalezené v includes/password/PasswordPolicyChecks.php):
  • MinimalPasswordLength — Minimální délka, kterou může uživatel nastavit
  • MinimumPasswordLengthToLogin — Hesla kratší než toto se nebudou moci přihlásit, bez ohledu na to, zda jsou správná.
  • MaximalPasswordLength — Maximální délka hesla, o které se může uživatel pokusit. Zabraňuje útokům DoS pomocí pbkdf2.
  • PasswordCannotMatchUsername — Heslo nemůže odpovídat uživatelskému jménu
  • PasswordCannotBeSubstringInUsername — Vaše heslo se nesmí objevit ve vašem uživatelském jménu.
  • PasswordCannotMatchBlacklist — Zakáže některá hesla, která byla v minulosti použita při testech jednotek MediaWiki.
  • PasswordCannotBePopular — Zakázaná hesla, o kterých je známo, že se běžně volí. Nastavením na celé číslo n zakážete horních n hesel. Pokud chcete zakázat všechna běžná hesla v souboru, použijte konstantu PHP_INT_MAX. Viz také $wgPopularPasswordFile (výchozí soubor je dodáván s MediaWiki a má 10 000 hesel).
     Poznámka: (odstraněno od 1.35) Místo ní používejte přímo PasswordNotInCommonList.
  • PasswordNotInLargeBlacklist — Stejné jako předchozí, s výjimkou použití větší černé listiny (blacklist), která je součástí knihovny wikimedia/password-blacklist.
     Poznámka: (zastaralé od 1.35) Místo ní používejte přímo PasswordNotInCommonList.
  • PasswordNotInCommonList — Heslo není v doporučených postupech seznam 100 000 běžně používaných hesel.

Příklady

Tento příklad ukazuje, jak změnit vybrané zásady pro všechny uživatele:

$wgPasswordPolicy['policies']['default']['MinimalPasswordLength'] = 10;
$wgPasswordPolicy['policies']['default']['MaximalPasswordLength'] = 128;
$wgPasswordPolicy['policies']['default']['PasswordCannotMatchUsername']['value'] = false;

Tento příklad ukazuje, jak změnit vybrané zásady pro uživatele skupiny "sysop":

$wgPasswordPolicy['policies']['sysop']['MinimumPasswordLengthToLogin'] = 10;
$wgPasswordPolicy['policies']['sysop']['MinimalPasswordLength'] = 20;

Zakázání všech zásad hesel

U vývojových nástrojů může být užitečné zakázat všechny zásady hesel, což lze provést pomocí následujícího řádku:

  Varování: Nikdy byste to neměli používat na produkčních webech, protože to snižuje bezpečnost vaší wiki. Měl by být používán pouze pro testovací/vývojové weby, které neobsahují žádná citlivá data.
$wgPasswordPolicy = [ 'policies' => [ 'default' => [] ], 'checks' => [] ];

Výchozí

Verze MediaWiki:
1.43
$wgPasswordPolicy = [
	'policies' => [
		'bureaucrat' => [
			'MinimalPasswordLength' => 10,	// 1.33+
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
		],
		'sysop' => [
			'MinimalPasswordLength' => 10,	// 1.33+
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
		],
		'interface-admin' => [	// 1.32+
			'MinimalPasswordLength' => 10,	// 1.33+
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
		],
		'bot' => [
			'MinimalPasswordLength' => 10,	// 1.33+
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
		],
		'default' => [
			'MinimalPasswordLength' => [ 'value' => 8, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.40+
			'PasswordCannotBeSubstringInUsername' => [	// 1.35+
				'value' => true,
				'suggestChangeOnLogin' => true
			],
			'PasswordCannotMatchDefaults' => [ 'value' => true, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.35+
			'MaximalPasswordLength' => [ 'value' => 4096, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.33+
			'PasswordNotInCommonList' => [ 'value' => true, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.35+
		],
	],
	'checks' => [
		'MinimalPasswordLength' => [ PasswordPolicyChecks::class, 'checkMinimalPasswordLength' ],
		'MinimumPasswordLengthToLogin' => [ PasswordPolicyChecks::class, 'checkMinimumPasswordLengthToLogin' ],
		'PasswordCannotBeSubstringInUsername' => [ PasswordPolicyChecks::class, 'checkPasswordCannotBeSubstringInUsername' ],
		'PasswordCannotMatchDefaults' => [ PasswordPolicyChecks::class, 'checkPasswordCannotMatchDefaults' ],
		'MaximalPasswordLength' => [ PasswordPolicyChecks::class, 'checkMaximalPasswordLength' ],
		'PasswordNotInCommonList' => [ PasswordPolicyChecks::class, 'checkPasswordNotInCommonList' ],
	],
];
Verze MediaWiki:
1.40 – 1.42
$wgPasswordPolicy = [
	'policies' => [
		'bureaucrat' => [
			'MinimalPasswordLength' => 10,	// 1.33+
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
		],
		'sysop' => [
			'MinimalPasswordLength' => 10,	// 1.33+
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
		],
		'interface-admin' => [	// 1.32+
			'MinimalPasswordLength' => 10,	// 1.33+
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
		],
		'bot' => [
			'MinimalPasswordLength' => 10,	// 1.33+
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
		],
		'default' => [
			'MinimalPasswordLength' => [ 'value' => 8, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.40+
			'PasswordCannotBeSubstringInUsername' => [	// 1.35+
				'value' => true,
				'suggestChangeOnLogin' => true
			],
			'PasswordCannotMatchDefaults' => [ 'value' => true, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.35+
			'MaximalPasswordLength' => [ 'value' => 4096, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.33+
			'PasswordNotInCommonList' => [ 'value' => true, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.35+
		],
	],
	'checks' => [
		'MinimalPasswordLength' => 'PasswordPolicyChecks::checkMinimalPasswordLength',
		'MinimumPasswordLengthToLogin' => 'PasswordPolicyChecks::checkMinimumPasswordLengthToLogin',
		'PasswordCannotBeSubstringInUsername' =>
			'PasswordPolicyChecks::checkPasswordCannotBeSubstringInUsername',	// 1.35+
		'PasswordCannotMatchDefaults' => 'PasswordPolicyChecks::checkPasswordCannotMatchDefaults',	// 1.35+
		'MaximalPasswordLength' => 'PasswordPolicyChecks::checkMaximalPasswordLength',
		'PasswordNotInCommonList' => 'PasswordPolicyChecks::checkPasswordNotInCommonList',	// 1.35+
	],
];
Verze MediaWiki:
1.37
$wgPasswordPolicy = [
	'policies' => [
		'bureaucrat' => [
			'MinimalPasswordLength' => 10,	// 1.33+
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
		],
		'sysop' => [
			'MinimalPasswordLength' => 10,	// 1.33+
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
		],
		'interface-admin' => [	// 1.32+
			'MinimalPasswordLength' => 10,	// 1.33+
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
		],
		'bot' => [
			'MinimalPasswordLength' => 10,	// 1.33+
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
		],
		'default' => [
			'MinimalPasswordLength' => [ 'value' => 1, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.33+
			'PasswordCannotBeSubstringInUsername' => [	// 1.35+
				'value' => true,
				'suggestChangeOnLogin' => true
			],
			'PasswordCannotMatchDefaults' => [ 'value' => true, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.35+
			'MaximalPasswordLength' => [ 'value' => 4096, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.33+
			'PasswordNotInCommonList' => [ 'value' => true, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.35+
		],
	],
	'checks' => [
		'MinimalPasswordLength' => 'PasswordPolicyChecks::checkMinimalPasswordLength',
		'MinimumPasswordLengthToLogin' => 'PasswordPolicyChecks::checkMinimumPasswordLengthToLogin',
		'PasswordCannotBeSubstringInUsername' =>
			'PasswordPolicyChecks::checkPasswordCannotBeSubstringInUsername',	// 1.35+
		'PasswordCannotMatchDefaults' => 'PasswordPolicyChecks::checkPasswordCannotMatchDefaults',	// 1.35+
		'MaximalPasswordLength' => 'PasswordPolicyChecks::checkMaximalPasswordLength',
		'PasswordNotInCommonList' => 'PasswordPolicyChecks::checkPasswordNotInCommonList',	// 1.35+
	],
];
Verze MediaWiki:
1.36
$wgPasswordPolicy = [
	'policies' => [
		'bureaucrat' => [
			'MinimalPasswordLength' => 10,	// 1.33+
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
		],
		'sysop' => [
			'MinimalPasswordLength' => 10,	// 1.33+
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
		],
		'interface-admin' => [	// 1.32+
			'MinimalPasswordLength' => 10,	// 1.33+
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
		],
		'bot' => [
			'MinimalPasswordLength' => 10,	// 1.33+
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
		],
		'default' => [
			'MinimalPasswordLength' => [ 'value' => 1, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.33+
			'PasswordCannotMatchUsername' => [ 'value' => true, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.33+
			'PasswordCannotBeSubstringInUsername' => [	// 1.35+
				'value' => true,
				'suggestChangeOnLogin' => true
			],
			'PasswordCannotMatchDefaults' => [ 'value' => true, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.35+
			'MaximalPasswordLength' => [ 'value' => 4096, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.33+
			'PasswordNotInCommonList' => [ 'value' => true, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.35+
		],
	],
	'checks' => [
		'MinimalPasswordLength' => 'PasswordPolicyChecks::checkMinimalPasswordLength',
		'MinimumPasswordLengthToLogin' => 'PasswordPolicyChecks::checkMinimumPasswordLengthToLogin',
		'PasswordCannotMatchUsername' => 'PasswordPolicyChecks::checkPasswordCannotMatchUsername',
		'PasswordCannotBeSubstringInUsername' =>
			'PasswordPolicyChecks::checkPasswordCannotBeSubstringInUsername',	// 1.35+
		'PasswordCannotMatchDefaults' => 'PasswordPolicyChecks::checkPasswordCannotMatchDefaults',	// 1.35+
		'MaximalPasswordLength' => 'PasswordPolicyChecks::checkMaximalPasswordLength',
		'PasswordNotInCommonList' => 'PasswordPolicyChecks::checkPasswordNotInCommonList',	// 1.35+
	],
];
Verze MediaWiki:
1.35
$wgPasswordPolicy = [
	'policies' => [
		'bureaucrat' => [
			'MinimalPasswordLength' => 10,	// 1.33+
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
		],
		'sysop' => [
			'MinimalPasswordLength' => 10,	// 1.33+
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
		],
		'interface-admin' => [	// 1.32+
			'MinimalPasswordLength' => 10,	// 1.33+
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
		],
		'bot' => [
			'MinimalPasswordLength' => 10,	// 1.33+
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
		],
		'default' => [
			'MinimalPasswordLength' => [ 'value' => 1, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.33+
			'PasswordCannotMatchUsername' => [ 'value' => true, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.33+
			'PasswordCannotBeSubstringInUsername' => [	// 1.35+
				'value' => true,
				'suggestChangeOnLogin' => true
			],
			'PasswordCannotMatchDefaults' => [ 'value' => true, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.35+
			'MaximalPasswordLength' => [ 'value' => 4096, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.33+
			'PasswordNotInCommonList' => [ 'value' => true, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.35+
		],
	],
	'checks' => [
		'MinimalPasswordLength' => 'PasswordPolicyChecks::checkMinimalPasswordLength',
		'MinimumPasswordLengthToLogin' => 'PasswordPolicyChecks::checkMinimumPasswordLengthToLogin',
		'PasswordCannotMatchUsername' => 'PasswordPolicyChecks::checkPasswordCannotMatchUsername',
		'PasswordCannotBeSubstringInUsername' =>
			'PasswordPolicyChecks::checkPasswordCannotBeSubstringInUsername',	// 1.35+
		'PasswordCannotMatchBlacklist' => 'PasswordPolicyChecks::checkPasswordCannotMatchDefaults',	// 1.35
		'PasswordCannotMatchDefaults' => 'PasswordPolicyChecks::checkPasswordCannotMatchDefaults',	// 1.35+
		'MaximalPasswordLength' => 'PasswordPolicyChecks::checkMaximalPasswordLength',
		'PasswordNotInLargeBlacklist' => 'PasswordPolicyChecks::checkPasswordNotInCommonList',	// 1.35
		'PasswordNotInCommonList' => 'PasswordPolicyChecks::checkPasswordNotInCommonList',	// 1.35+
	],
];
Verze MediaWiki:
1.34
$wgPasswordPolicy = [
	'policies' => [
		'bureaucrat' => [
			'MinimalPasswordLength' => 10,	// 1.33+
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
		],
		'sysop' => [
			'MinimalPasswordLength' => 10,	// 1.33+
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
		],
		'interface-admin' => [	// 1.32+
			'MinimalPasswordLength' => 10,	// 1.33+
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
		],
		'bot' => [
			'MinimalPasswordLength' => 10,	// 1.33+
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
		],
		'default' => [
			'MinimalPasswordLength' => [ 'value' => 1, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.33+
			'PasswordCannotMatchUsername' => [ 'value' => true, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.33+
			'PasswordCannotMatchBlacklist' => [ 'value' => true, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.33+
			'MaximalPasswordLength' => [ 'value' => 4096, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.33+
			'PasswordNotInLargeBlacklist' => [ 'value' => true, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.34+
		],
	],
	'checks' => [
		'MinimalPasswordLength' => 'PasswordPolicyChecks::checkMinimalPasswordLength',
		'MinimumPasswordLengthToLogin' => 'PasswordPolicyChecks::checkMinimumPasswordLengthToLogin',
		'PasswordCannotMatchUsername' => 'PasswordPolicyChecks::checkPasswordCannotMatchUsername',
		'PasswordCannotMatchBlacklist' => 'PasswordPolicyChecks::checkPasswordCannotMatchBlacklist',
		'MaximalPasswordLength' => 'PasswordPolicyChecks::checkMaximalPasswordLength',
		'PasswordCannotBePopular' => 'PasswordPolicyChecks::checkPopularPasswordBlacklist',	// 1.27+
		'PasswordNotInLargeBlacklist' => 'PasswordPolicyChecks::checkPasswordNotInLargeBlacklist',	// 1.33+
	],
];
Verze MediaWiki:
1.33
$wgPasswordPolicy = [
	'policies' => [
		'bureaucrat' => [
			'MinimalPasswordLength' => 10,	// 1.33+
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
			'PasswordNotInLargeBlacklist' => true,	// 1.33
		],
		'sysop' => [
			'MinimalPasswordLength' => 10,	// 1.33+
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
			'PasswordNotInLargeBlacklist' => true,	// 1.33
		],
		'interface-admin' => [	// 1.32+
			'MinimalPasswordLength' => 10,	// 1.33+
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
			'PasswordNotInLargeBlacklist' => true,	// 1.33
		],
		'bot' => [
			'MinimalPasswordLength' => 10,	// 1.33+
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
			'PasswordNotInLargeBlacklist' => true,	// 1.33
		],
		'default' => [
			'MinimalPasswordLength' => [ 'value' => 1, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.33+
			'PasswordCannotMatchUsername' => [ 'value' => true, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.33+
			'PasswordCannotMatchBlacklist' => [ 'value' => true, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.33+
			'MaximalPasswordLength' => [ 'value' => 4096, 'suggestChangeOnLogin' => true ],	// 1.33+
		],
	],
	'checks' => [
		'MinimalPasswordLength' => 'PasswordPolicyChecks::checkMinimalPasswordLength',
		'MinimumPasswordLengthToLogin' => 'PasswordPolicyChecks::checkMinimumPasswordLengthToLogin',
		'PasswordCannotMatchUsername' => 'PasswordPolicyChecks::checkPasswordCannotMatchUsername',
		'PasswordCannotMatchBlacklist' => 'PasswordPolicyChecks::checkPasswordCannotMatchBlacklist',
		'MaximalPasswordLength' => 'PasswordPolicyChecks::checkMaximalPasswordLength',
		'PasswordCannotBePopular' => 'PasswordPolicyChecks::checkPopularPasswordBlacklist',	// 1.27+
		'PasswordNotInLargeBlacklist' => 'PasswordPolicyChecks::checkPasswordNotInLargeBlacklist',	// 1.33+
	],
];
Verze MediaWiki:
1.32
$wgPasswordPolicy = [
	'policies' => [
		'bureaucrat' => [
			'MinimalPasswordLength' => 8,
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
			'PasswordCannotMatchUsername' => true,
			'PasswordCannotBePopular' => 25,	// 1.27+
		],
		'sysop' => [
			'MinimalPasswordLength' => 8,
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
			'PasswordCannotMatchUsername' => true,
			'PasswordCannotBePopular' => 25,	// 1.27+
		],
		'interface-admin' => [	// 1.32+
			'MinimalPasswordLength' => 8,
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
			'PasswordCannotMatchUsername' => true,
			'PasswordCannotBePopular' => 25,
		],
		'bot' => [
			'MinimalPasswordLength' => 8,
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
			'PasswordCannotMatchUsername' => true,
		],
		'default' => [
			'MinimalPasswordLength' => 1,
			'PasswordCannotMatchUsername' => true,
			'PasswordCannotMatchBlacklist' => true,
			'MaximalPasswordLength' => 4096,
		],
	],
	'checks' => [
		'MinimalPasswordLength' => 'PasswordPolicyChecks::checkMinimalPasswordLength',
		'MinimumPasswordLengthToLogin' => 'PasswordPolicyChecks::checkMinimumPasswordLengthToLogin',
		'PasswordCannotMatchUsername' => 'PasswordPolicyChecks::checkPasswordCannotMatchUsername',
		'PasswordCannotMatchBlacklist' => 'PasswordPolicyChecks::checkPasswordCannotMatchBlacklist',
		'MaximalPasswordLength' => 'PasswordPolicyChecks::checkMaximalPasswordLength',
		'PasswordCannotBePopular' => 'PasswordPolicyChecks::checkPopularPasswordBlacklist'	// 1.27+
	],
];
Verze MediaWiki:
1.27 – 1.31
$wgPasswordPolicy = [
	'policies' => [
		'bureaucrat' => [
			'MinimalPasswordLength' => 8,
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
			'PasswordCannotMatchUsername' => true,
			'PasswordCannotBePopular' => 25,	// 1.27+
		],
		'sysop' => [
			'MinimalPasswordLength' => 8,
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
			'PasswordCannotMatchUsername' => true,
			'PasswordCannotBePopular' => 25,	// 1.27+
		],
		'bot' => [
			'MinimalPasswordLength' => 8,
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
			'PasswordCannotMatchUsername' => true,
		],
		'default' => [
			'MinimalPasswordLength' => 1,
			'PasswordCannotMatchUsername' => true,
			'PasswordCannotMatchBlacklist' => true,
			'MaximalPasswordLength' => 4096,
		],
	],
	'checks' => [
		'MinimalPasswordLength' => 'PasswordPolicyChecks::checkMinimalPasswordLength',
		'MinimumPasswordLengthToLogin' => 'PasswordPolicyChecks::checkMinimumPasswordLengthToLogin',
		'PasswordCannotMatchUsername' => 'PasswordPolicyChecks::checkPasswordCannotMatchUsername',
		'PasswordCannotMatchBlacklist' => 'PasswordPolicyChecks::checkPasswordCannotMatchBlacklist',
		'MaximalPasswordLength' => 'PasswordPolicyChecks::checkMaximalPasswordLength',
		'PasswordCannotBePopular' => 'PasswordPolicyChecks::checkPopularPasswordBlacklist'	// 1.27+
	],
];
Verze MediaWiki:
1.26
$wgPasswordPolicy = array(
	'policies' => array(
		'bureaucrat' => array(
			'MinimalPasswordLength' => 8,
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
			'PasswordCannotMatchUsername' => true,
		),
		'sysop' => array(
			'MinimalPasswordLength' => 8,
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
			'PasswordCannotMatchUsername' => true,
		),
		'bot' => array(
			'MinimalPasswordLength' => 8,
			'MinimumPasswordLengthToLogin' => 1,
			'PasswordCannotMatchUsername' => true,
		),
		'default' => array(
			'MinimalPasswordLength' => 1,
			'PasswordCannotMatchUsername' => true,
			'PasswordCannotMatchBlacklist' => true,
			'MaximalPasswordLength' => 4096,
		),
	),
	'checks' => array(
		'MinimalPasswordLength' => 'PasswordPolicyChecks::checkMinimalPasswordLength',
		'MinimumPasswordLengthToLogin' => 'PasswordPolicyChecks::checkMinimumPasswordLengthToLogin',
		'PasswordCannotMatchUsername' => 'PasswordPolicyChecks::checkPasswordCannotMatchUsername',
		'PasswordCannotMatchBlacklist' => 'PasswordPolicyChecks::checkPasswordCannotMatchBlacklist',
		'MaximalPasswordLength' => 'PasswordPolicyChecks::checkMaximalPasswordLength',
	),
);


Související odkazy