Příručka:$wgParserCacheType

This page is a translated version of the page Manual:$wgParserCacheType and the translation is 100% complete.
Mezipaměť analyzátoru: $wgParserCacheType
Nastavení mezipaměti analyzátoru
Zavedeno od verze:1.5.0
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:(Jedna z konstant mezipaměti) viz níže
Výchozí hodnota:CACHE_ANYTHING

Podrobnosti

Typ mezipaměti pro ukládání obsahu stránky HTML (např. analyzovaný z wikitextu).

Analýza wikitextu je považována za náročnou operaci. Je doporučeno poskytnout vaší mezipaměti analyzátoru dostatek úložného prostoru, aby bylo možné zasáhnout do mezipaměti long tail.

Výchozí backend mezipaměti analyzátoru (když zbývá MainCacheType na CACHE_NONE) je v podstatě CACHE_DB (SqlBagOStuff). Pokud nastavíte typ hlavní mezipaměti, jako je memcached, doporučuje se nastavit explicitně na CACHE_DB.

Zde jsou dostupné konstanty mezipaměti, jak jsou definovány v Defines.php

  • CACHE_ANYTHING - používejte cokoliv, pokud to funguje
  • CACHE_NONE - neukládat do mezipaměti
  • CACHE_DB - ukládejte objekty mezipaměti v DB
  • CACHE_MEMCACHED - memcached, musí specifikovat servery v Příručka:$wgMemCachedServers
  • CACHE_ACCEL - APC nebo WinCache, podle toho, co je k dispozici, v tomto pořadí. Určeno funkcí "ObjectCache::newAccelerator".

Poznámka

Rady pro velké wiki farmy:

  • Zvažte přidělení vyhrazené databáze do ParserCache. Zaregistrujte jej v $wgObjectCaches a nasměrujte na něj $wgParserCacheType.
  • Zvažte použití MultiWriteBagOStuff k přidání vyšší vrstvy s Memcached před nižší databázovou vrstvu.
  • Zvažte nastavení 'purgePeriod' => 0 ve vyhrazené položce SqlBagOStuff v $wgObjectCaches. Tím se zakáže automatické čištění řádků, jejichž platnost vypršela (což by se normálně stalo na pozadí požadavků na zápis). Skript purgeParserCache.php pak můžete naplánovat např. jednou denně ořízněte řádky s prošlou platností z vyhrazeného serveru údržby.


Související odkazy