Příručka:$wgNamespacesToBeSearchedDefault

This page is a translated version of the page Manual:$wgNamespacesToBeSearchedDefault and the translation is 100% complete.
Vyhledávání: $wgNamespacesToBeSearchedDefault
Které jmenné prostory by se měly hledat?
Zavedeno od verze:před 1.1.0
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:viz níže
Výchozí hodnota:viz níže

Podrobnosti

Proměnná obsahuje pole jmenných prostorů, které udávají, které jmenné prostory jsou standardně povoleny pro vyhledávání. Pole je indexováno pomocí konstanty jmenného prostoru. Nepřidané jmenné prostory nebudou ve výchozím nastavení prohledávány.

Výchozí hodnota

Verze MediaWiki:
1.5
$wgNamespacesToBeSearchedDefault = [
	NS_MAIN => true,
];
Verze MediaWiki:
1.4
$wgNamespacesToBeSearchedDefault = array( -1 => 0, 0 => 1, 1 => 0,
  2 => 0, 3 => 0, 4 => 0, 5 => 0, 6 => 0, 7 => 0, 8 => 0, 9 => 0, 10 => 0, 11 => 0 );
Verze MediaWiki:
1.3
$wgNamespacesToBeSearchedDefault = array( -1 => 0, 0 => 1, 1 => 0,
  2 => 0, 3 => 0, 4 => 0, 5 => 0, 6 => 0, 7 => 0, 8 => 0, 9 => 1, 10 => 0, 11 => 1 );
Verze MediaWiki:
1.1 – 1.2
$wgNamespacesToBeSearchedDefault = array( -1 => 0, 0 => 1, 1 => 0,
  2 => 0, 3 => 0, 4 => 0, 5 => 0, 6 => 0, 7 => 0 );

Přidání jmenných prostorů

Chcete-li přidat další jmenné prostory, stačí je přidat do svého souboru "LocalSettings.php", např. pro jmenný prostor projektu:

$wgNamespacesToBeSearchedDefault[NS_PROJECT] = true;

Efekt přidání/odebrání jmenného prostoru

Verze MediaWiki:
1.16

V MediaWiki 1.16 a novějších bude přidání nebo odebrání jmenného prostoru platit pro všechny uživatele.

Verze MediaWiki:
1.15

V MediaWiki 1.15 a starších bude přidání nebo odebrání jmenného prostoru ovlivňovat pouze anonymní uživatele a účty vytvořené po změně.