Příručka:$wgMimeDetectorCommand

This page is a translated version of the page Manual:$wgMimeDetectorCommand and the translation is 100% complete.
MIME typy: $wgMimeDetectorCommand
Nastaví program externího detektoru MIME.
Zavedeno od verze:1.5.0
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:Blíže neurčeno
Výchozí hodnota:null

Podrobnosti

Nastaví program externího detektoru MIME. Příkaz musí na standardní výstup vytisknout pouze typ MIME. Ke zde uvedenému příkazu bude připojen název souboru, který se má zpracovat.

Pokud toto nastavení není nastaveno, použije se PHP rozšíření fileinfo, nebo pokud není dostupné, použije se PHP funkce mime_content_type().

Je důležité poznamenat, že samotná MediaWiki sama provádí sadu testů detekce MIME, a pouze pokud jsou neúspěšné, je vyvolán detektor MIME. Další informace o celém tomto procesu naleznete v části Příručka:Detekce typu MIME . Více na stránce Příručka:Konfigurace nahrávání souborů .

Příklad (Linux):

$wgMimeDetectorCommand = "file --brief --mime";

nebo později,

$wgMimeDetectorCommand = "file -bi";