Podręcznik:$wgMathDefaultLaTeXMLSetting

This page is a translated version of the page Manual:$wgMathDefaultLaTeXMLSetting and the translation is 38% complete.
Math: $wgMathDefaultLaTeXMLSetting
Setting for the LaTeXML renderer
Wprowadzono w wersji:1.22.0
Usunięto w wersji:nadal w użyciu
Dozwolone wartości:(array or string)
Domyślna wartość:(see below)

Szczegóły

Setting for the LaTeXML renderer.

Domyślna wartość

Wersja MediaWiki:
1.26

[1]

$wgMathDefaultLaTeXMLSetting = array(
	'format' => 'xhtml',
	'whatsin' => 'math',
	'whatsout' => 'math',
	'pmml',
	'cmml',
	'mathtex',
	'nodefaultresources',
	'preload' => array( 'LaTeX.pool',
		'article.cls',
		'amsmath.sty',
		'amsthm.sty',
		'amstext.sty',
		'amssymb.sty',
		'eucal.sty',
		'[dvipsnames]xcolor.sty',
		'url.sty',
		'hyperref.sty',
		'[ids]latexml.sty',
		'texvc'
	),
	'linelength' => 90,
);
Wersje MediaWiki:
1.22 – 1.25
$wgMathDefaultLaTeXMLSetting = array(
	'format' => 'xhtml',
	'whatsin' => 'math',
	'whatsout' => 'math',
	'pmml',
	'cmml',
	'nodefaultresources',
	'preload' => array( 'LaTeX.pool',
		'article.cls',
		'amsmath.sty',
		'amsthm.sty',
		'amstext.sty',
		'amssymb.sty',
		'eucal.sty',
		'[dvipsnames]xcolor.sty',
		'url.sty',
		'hyperref.sty',
		'[ids]latexml.sty',
		'texvc' ),
);