Příručka:$wgMainCacheType

This page is a translated version of the page Manual:$wgMainCacheType and the translation is 100% complete.
Mezipaměti: $wgMainCacheType
Nastavení mezipaměti objektů
Zavedeno od verze:1.5.0
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:(Jedna z konstant CACHE (viz níže) nebo řetězec označující typ mezipaměti nastavený jako klíč v $wgObjectCaches )
Výchozí hodnota:CACHE_NONE

Podrobnosti

Umožňuje konfigurovat použitou mezipaměť objektů.

Zde jsou standardně dostupné klíče (definované jako konstanty v Defines.php):

  • CACHE_NONE – Neukládat do mezipaměti (výchozí).
  • CACHE_ANYTHING – Použijte $wgMessageCacheType nebo $wgParserCacheType , pokud jsou nastaveny na něco jiného než CACHE_NONE nebo CACHE_ANYTHING. Jinak použijte CACHE_DB.
  • CACHE_ACCEL – Použijte APCu nebo WinCache nebo OPcache, pokud je k dispozici.
  • CACHE_MEMCACHED – Pokud je k dispozici, použijte memcached . Servery musí být navíc specifikovány v $wgMemCachedServers .
  • CACHE_DB – Použijte databázovou tabulku objectcache .
Varování: To může být potenciálně pomalejší než žádné ukládání do mezipaměti, tj. CACHE_NONE.

PHP funguje tak, že zkompiluje soubor PHP do bytecode a poté tento bytecode spustí. Proces kompilace velké aplikace, jako je MediaWiki, trvá značně dlouho. PHP akcelerátory fungují tak, že ukládají zkompilovaný bajtový kód a přímo jej spouštějí, což snižuje čas strávený kompilací kódu.

OPcache je součástí PHP 5.5.0 a novějších a je doporučeným akcelerátorem pro MediaWiki. Další podporované mezipaměti operačních kódů jsou: WinCache.

Mezipaměti operačních kódů ukládají zkompilovaný výstup PHP skriptů, což výrazně snižuje množství času potřebného k několikanásobnému spuštění skriptu. MediaWiki nemusí být nakonfigurováno pro ukládání bajtkódu PHP do mezipaměti a po instalaci a povolení bude "prostě fungovat".

Viz $wgObjectCaches pro příklad vlastního backendu mezipaměti (např. Redis).

  • Bylo uvedeno, že direktiva CACHE_MEMCACHED poskytne nejvýznamnější zvýšení výkonu v případě, že máte nainstalovanou mezipaměť memcached a operační kód.
  • Toto je pouze jedno z nastavení ukládání do mezipaměti MediaWiki. Pro nejlepší výkon možná budete muset zvážit další nastavení ukládání do mezipaměti. Podívejte se na stránku performance tuning .
  • Od MediaWiki 1.27 se relace PHP ukládají do mezipaměti v závislosti na proměnné tohoto nastavení, pokud nejsou přepsány $wgSessionCacheType . To může způsobit problémy při použití CACHE_ACCEL, pokud je apcu špatně nakonfigurováno (see úkol T147161).
  • CACHE_ACCEL podporuje pouze APCu nebo WinCache od MediaWiki 1.31.

Související odkazy