Příručka:$wgLocalisationCacheConf

This page is a translated version of the page Manual:$wgLocalisationCacheConf and the translation is 100% complete.
Mezipaměť zpráv: $wgLocalisationCacheConf
Konfigurace lokalizační mezipaměti.
Zavedeno od verze:1.16.0 (r52503)
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:(pole)
Výchozí hodnota:viz níže

Podrobnosti

Konfigurace lokalizační mezipaměti. Asociativní pole s klíči:

 • class - Třída k použití. Může být přepsáno rozšířeními.
 • store - Místo pro uložení dat mezipaměti. Může to být 'files', 'db', 'array' nebo 'detect'.
  • Pokud je nastaveno na "files", data budou v souborech CDB v adresáři určeném $wgCacheDirectory . Je to výrazně rychlejší než ukládání dat do databáze (viz diskuze)
  • Pokud je nastaveno na "db", data budou uložena do databáze.
  • Pokud je nastaveno na "array", data budou v souborech PHP, které ukládají statická pole v adresáři určeném $wgCacheDirectory . Toto je experimentální možnost.
   Toto je nejrychlejší možnost při použití PHP-FPM a OPcache (bez opcache.file_cache_only), protože OPcache bude tato pole ukládat. V jiných konfiguracích (HHVM nebo opcache.file_cache_only) tento režim nemá žádnou výhodu oproti "files".
  • Pokud je nastaveno na "detect", soubory CDB budou použity, pokud je nastaven $wgCacheDirectory, jinak bude použita databáze.
 • storeClass - Název třídy pro základní úložiště. Pokud je nastaven na název třídy, přepíše výše uvedené nastavení store. Built-in options: LCStore interface on doc.wikimedia.org
 • storeDirectory - Pokud třída store vloží svá data do souborů, použije se tento adresář. Pokud je tato hodnota nepravda, použije se $wgCacheDirectory.
 • manualRecache - Nastavením této možnosti na hodnotu true zakáže aktualizace mezipaměti u webových požadavků. Místo toho použijte maintenance/rebuildLocalisationCache.php .

Výchozí hodnota

Verze MediaWiki:
1.34
$wgLocalisationCacheConf = [
	'class' => LocalisationCache::class,
	'store' => 'detect',
	'storeClass' => false,
	'storeDirectory' => false,
	'storeServer' => [],
	'forceRecache' => false,
	'manualRecache' => false,
];
Verze MediaWiki:
1.31 – 1.33
$wgLocalisationCacheConf = [
	'class' => LocalisationCache::class,
	'store' => 'detect',
	'storeClass' => false,
	'storeDirectory' => false,
	'manualRecache' => false,
];
Verze MediaWiki:
1.16 – 1.30
$wgLocalisationCacheConf = [
	'class' => 'LocalisationCache',
	'store' => 'detect',
	'storeClass' => false,
	'storeDirectory' => false,
	'manualRecache' => false,
];

Související odkazy