Příručka:$wgLocalTZoffset

This page is a translated version of the page Manual:$wgLocalTZoffset and the translation is 100% complete.
Nastavení časové zóny: $wgLocalTZoffset
Přidejte vzdálenost k časovému pásmu serveru v minutách.
Zavedeno od verze:před 1.1.0
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:(numerické) nebo null
Výchozí hodnota:null

Podrobnosti

Nastavte posun od UTC v minutách, který se použije pro výchozí nastavení časového pásma pro anonymní uživatele a nové uživatelské účty. Používá se také pro uživatele, kteří ve svých předvolbách nastaví odpovídající textové pole na prázdný řetězec. Toto nastavení se používá pro většinu zobrazení data/času v softwaru a lze jej přepsat v uživatelských preferencích. Nepoužívá pro časová razítka podpisu.

Chcete-li zobrazovat časy v univerzálním čase (UTC/GMT), ponechte hodnotu NULL nebo zadejte posun v minutách.

  Varování: Změna tohoto parametru za běhu může mít za následek pád serveru (Apache na Windows).

Příklady

Abyste se vyhnuli problémům s letním časem, můžete si nechat PHP vypočítat offset za vás. date('Z') vrací posun časového pásma v sekundách. Posun pro časová pásma západně od UTC je vždy záporný a pro časová pásma východně od UTC je vždy kladný:

$wgLocaltimezone = 'CET';
// Nastavte posun časového pásma v minutách podle výpočtu PHP
$wgLocalTZoffset = date('Z') / 60;

Související odkazy