Příručka:$wgImageLimits

This page is a translated version of the page Manual:$wgImageLimits and the translation is 100% complete.
Obrázky: $wgImageLimits
Povolte protokol ladění nebo skupinu protokolů 'thumbnail', abyste se ujistili, že se chyby zaznamenávají do souboru ke kontrole.
Zavedeno od verze:1.4.0
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:viz níže
Výchozí hodnota:viz níže

Podrobnosti

Tato proměnná obsahuje 2prvkové pole. Každé z nich definuje dvojici šířka/výška popisující maximální velikost obrázku (v pixelech). Velikosti obrázků definované v této proměnné se používají na stránce uživatelských předvoleb, aby umožnily uživateli určit omezení velikosti obrázku při prohlížení stránek obrázků. Aby se snížilo množství místa na disku, které zabírají miniatury mnoha různých velikostí, lze limity vybrat pouze z tohoto seznamu.

Toto nastavení také určuje seznam odkazů na miniatury, které jsou k dispozici na stránce obrázku, hned pod obrázkem.

Toto nastavení se týká obrázků, jak je uvedeno na stránkách s popisem obrázků (File: namespace). Miniatury v článcích a dalších wiki stránkách najdete v $wgThumbLimits .

Výchozí hodnoty

Verze MediaWiki:
1.36
Gerrit change 682645
$wgImageLimits = [
	[ 320, 240 ],
	[ 640, 480 ],
	[ 800, 600 ],
	[ 1024, 768 ],
	[ 1280, 1024 ],
	[ 2560, 2048 ],
];
Verze MediaWiki:
1.20 – 1.35
$wgImageLimits = [
	[ 320, 240 ],
	[ 640, 480 ],
	[ 800, 600 ],
	[ 1024, 768 ],
	[ 1280, 1024 ]
];
Verze MediaWiki:
1.4 – 1.19
$wgImageLimits = array(
	array( 320, 240 ),
	array( 640, 480 ),
	array( 800, 600 ),
	array( 1024, 768 ),
	array( 1280, 1024 ),
	array( 10000, 10000 )
);

Příklad

Pokud používáte vzhled, který má pevnou šířku obsahu stránky, pravděpodobně budete chtít, aby se maximální velikost rovnala této šířce. Vložte tato nastavení do LocalSettings.php :

// Nepovolujte větší velikosti obrázků, protože by zničily formát stránky
$wgImageLimits = [
   [ 320, 240 ], // velikost obrázku 0
   [ 500, 375 ]  // velikost obrázku 1
];

Pokud toto pole změníte, chcete také změnit výchozí uživatelskou volbu pro velikosti obrázků na stránkách obrázků. Každá sada velikosti obrázku je automaticky spojena s celočíselnou hodnotou, kterou lze použít pro uživatelskou volbu imagesize. Tato hodnota vždy začíná "0" pro nejnižší velikost obrázku nastavenou v poli a zvyšuje se o 1 za každou další definovanou velikost obrázku, např. pokud bylo nastaveno pět různých velikostí obrazu, nejnižší hodnota pro uživatelskou volbu je "0", zatímco "4" je nejvyšší.

// Ve výchozím nastavení zobrazit větší možnost
$wgDefaultUserOptions['imagesize'] = 1; // velikost obrázku 500, 375


Související odkazy