Příručka:$wgIllegalFileChars

This page is a translated version of the page Manual:$wgIllegalFileChars and the translation is 100% complete.
Soubory a nahrávání souborů: $wgIllegalFileChars
Přepíše výchozí seznam nepovolených znaků v názvech souborů.
Zavedeno od verze:1.16.0 (r55802)
Nepoužívá se od verze:1.41.0 (Gerrit change 942710; git #1552f420)
Odstraněno od verze:stále se používá
Povolené hodnoty:(řetězec znaků)
Výchozí hodnota:':\\/\\\\' (1.39+)

":\\/\\\\" (1.28-1.38)

":" (1.16-1.27)

Podrobnosti

  Varování: Neměňte to, pokud nevíte, co děláte!

Toto je třída regulárních znaků (tj. seznam znaků ve formátu vhodném pro regulární výraz), které má MediaWiki převést na pomlčky ("-"), přestože jsou v seznamu povolených znaků.

Ve výchozím nastavení mohou názvy souborů používat stejné znaky jako názvy (viz $wgLegalTitleChars ), s výjimkou znaků uvedených v této proměnné, přičemž výchozím nastavením jsou dvojtečka, lomítko a zpětné lomítko. Všechny neplatné znaky v názvech souborů, včetně těch, které jsou uvedeny v této proměnné, budou automaticky převedeny na pomlčky ("-").

Výchozí nastavení neumožňuje, aby jmenné prostory byly součástí názvů souborů (příklad: File:Project:NazevSouboru.txt). I když je to obecně žádoucí, narušuje to jakékoli rozšíření, které používá indexování nebo ochranu jmenného prostoru. Aby se dvojtečka nepřeváděla na pomlčku, odstraňte dvojtečku z hodnoty této proměnné.

Poznámky pod čarou